Rett til helsetjenester i Finland

Oikeus terveyspalveluihin Suomessa
På denne siden kan du lese om rett til helsetjenester i Finland og om rett til ytelser fra Folkpensionsanstalten (FPA) når du bor eller arbeider i landet. Reglene gjelder også for Åland.

Hvis du blir syk når du bor eller arbeider i Finland

I Finland kan du velge mellom offentlige helsetjenester og privatlege. Hvis du går til privatlege, refunderer FPA en del av utgiftene.

Hvis du er folkeregistrert som bosatt i Finland, har du som regel rett til kommunale helsetjenester i helsesenter eller sykehus. Du kan også henvende deg til et privat legesenter. Arbeidstakeres helsetjenester er det ofte arbeidsgiveren som er ansvarlig for. Hvis du jobber i Finland i minst fire måneder og er sykeforsikret i landet, får du sykeforsikringskort, også kalt FPA-kort. Hvis du kommer fra et annet EU- eller EØS-land, får du bruke offentlige helsetjenester selv om du arbeider i Finland mindre enn fire måneder. Hvis du er student, kan du også henvende deg til universitets- og høyskolestudentenes helsestasjoner.

Hvis du blir syk når du oppholder deg midlertidig i Finland

Hvis du er sykeforsikret i et annet nordisk land og blir akutt syk i Finland, har du rett til å behandling. De som er sykeforsikret i et annet nordisk land, skal få behandling i det finske offentlige helsevesenet ved å vise fram pass eller annen offisiell legitimasjon og oppgi sin faste adresse i et annet nordisk land, eller ved å vise europeisk helsetrygdkort.

Å søke om behandling i et annet nordisk land

Du kan søke om behandling i et annet nordisk land hvis du ønsker det. Du kan søke om behandling enten med eller uten forhåndstillatelse. Hvis du ikke har forhåndstillatelse, kan du ofte søke om refusjon hos sykeforsikringsinstansen i hjemlandet etterpå.

Hvis du bor i et annet nordisk land og vil søke om behandling i Finland

Hvis du bor i et annet nordisk land og vil søke om behandling i Finland, skal du spørre myndighetene i ditt eget land om vilkårene for å få refusjon fra landet du bor i.

  Hvis du bor i Finland og vil søke om behandling i et annet nordisk land

  Hvis du bor i Finland og vil søke om behandling i et annet nordisk land, kan du søke FPA om forhåndstillatelse eller refusjon i etterkant.

   Spør Info Norden

   Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

   OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

   Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.