Ret til sundhedsydelser i Finland

Oikeus terveyspalveluihin Suomessa
Her kan du læse om din ret til sundhedsydelser i Finland, når du bor eller arbejder i Finland. Du kan også læse om retten til behandling, hvis du opholder dig midlertidigt i Finland, eller hvis du søger om behandling i et andet nordisk land. Reglerne gælder også for Åland.

Hvis du bor eller arbejder i Finland, har du ret til sundhedsydelser. Også personer, som opholder sig midlertidigt i Finland, har ret til visse ydelser. Desuden har du ret til at søge behandling i et andet nordisk land fra Finland eller i Finland fra et andet nordisk land.

Hvis du bliver syg, mens du bor eller arbejder i Finland

Hvis du er folkeregistreret i Finland, har du som regel ret til offentlig behandling i et sundhedscenter (hälsostation) eller på et sygehus i din bopælskommune. Du kan også kontakte en privat læge. Hvis du er lønmodtager, er det normalt din arbejdsgiver, som har ansvaret for din behandling. Hvis du er studerende på et universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution, kan du kontakte SHVS (Studenternas Hälsovårdsstiftelse).

Hvis du bliver syg under et midlertidigt ophold i Finland

FPA-kort og EU-sygesikringskort

Kortet er et bevis på, at du har ret til ydelser i forbindelse med sygdom i Finland. Du har brug for kortet, hvis du ønsker at få din refusion med det samme i forbindelse med udgifter på apoteket eller hos en privat læge. 

Du kan søge om ydelser fra Folkpensionsanstalten (FPA) og om FPA-kortet via FPA's selvbetjening. Hvis er flyttet til Finland og ikke tidligere har søgt om ydelser eller FPA-kort hos FPA, skal du ud over ansøgningerne anmelde flytning. Du får en skriftlig afgørelse af din ansøgning. Hvis din flytning til Finland anses for at være permanent, modtager du et FPA-kort.

At søge om behandling i et andet nordisk land

Hvis du er sygeforsikret i Finland, har du ret til EU-sygesikringskortet (European Health Insurance Card, EHIC), som udstedes af FPA. Kortet giver dig ret til behandling, når du rejser eller opholder dig i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz.

Refusion for udgifter

Når du fremviser dit FPA-kort, får du som regel refusion for udgifter til medicin eller behandling straks. Hvis du ikke får din refusion med det samme, kan du søge om refusion hos FPA inden for seks måneder. Du skal søge om refusion på en ansøgningsblanket. Du kan få refusion for udgifter til visse lægemidler, behandling hos visse private læger samt for rejser i forbindelse med besøg hos læger, på sundhedscentre, sygehuse eller hos private læger.

Sømænd og grænsearbejdere, som bor i Finland, har ret til behandling i både det land, hvor de arbejder og i bopælslandet. Behandlingsudgifterne betales af det land, hvor sømanden eller grænsearbejderen er sygeforsikret. Sømænd og grænsearbejdere kan rekvirere en attest en hos FPA, som giver ret til behandling i Finland.

Hvis du bliver syg under et midlertidigt ophold i Finland

Hvis du er sygeforsikret i et andet nordisk land, og du bliver akut syg, mens du er i Finland, har du ret til behandling for din sygdom. Hvis du er sygeforsikret i et andet nordisk land, får du adgang til behandling ved at fremvise pas eller anden officiel legitimation og oplyse fast adresse i et andet nordisk land. Du kan også fremvise EU-sygesikringskortet.

At søge om behandling i et andet nordisk land

Hvis du ønsker det, kan du søge om behandling i et andet nordisk land. Du kan søge om behandling enten med eller uden forhåndstilladelse. Hvis du ikke har en forhåndstilladelse, kan du som regel søge om refusion efterfølgende via sygeforsikringen i dit bopælsland.

Hvis du bor i et andet nordisk land og ønsker at søge om behandling i Finland

Hvis du bor i et andet nordisk land og vil søge om behandling i Finland, skal du spørge myndighederne i dit bopælsland om, hvilke krav du skal opfylde for at få refusion.

Hvis du bor i Finland og ønsker at søge om behandling i Finland

Hvis du bor i Finland og vil søge om behandling i et andet nordisk land, kan du søge om en forhåndstilladelse hos FPA, eller du kan søge om refusion efterfølgende.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.