Ret til sundhedsydelser i Finland

Oikeus terveyspalveluihin Suomessa
Her kan du læse om din ret til sundhedsydelser, når du bor eller arbejder i Finland. Du finder information om offentlige og private behandlingstilbud samt om refusion af udgifter til læge midler og rejser. Du kan også læse om retten til behandling, hvis du opholder dig midlertidigt i Finland, eller hvis du søger om behandling i et andet nordisk land. Reglerne gælder også for Åland.

Hvis du bor eller arbejder i Finland, har du ret til sundhedsydelser. Også personer, som opholder sig midlertidigt i Finland, har ret til visse ydelser. Desuden har du ret til at søge behandling i et andet nordisk land fra Finland eller i Finland fra et andet nordisk land.

Hvis du bliver syg, mens du bor eller arbejder i Finland

Hvis du er folkeregistreret i Finland, har du som regel ret til offentlig behandling i et sundhedscenter (hälsostation) eller på et sygehus i din bopælskommune. Du kan også kontakte en privat læge. Hvis du er lønmodtager, er det normalt din arbejdsgiver, som har ansvaret for din behandling. Hvis du er studerende på et universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution, kan du kontakte SHVS (Studenternas Hälsovårdsstiftelse).

FPA-kort og EU-sygesikringskort

Kortet er et bevis på, at du har ret til ydelser i forbindelse med sygdom i Finland. Du har brug for kortet, for at få din refusion hos en privat læge.

Du kan søge om ydelser fra Folkpensionsanstalten (FPA) og om FPA-kortet via FPA's selvbetjening. Hvis er flyttet til Finland og ikke tidligere har søgt om ydelser eller FPA-kort hos FPA, skal du ud over ansøgningerne anmelde flytning. Du får en skriftlig afgørelse af din ansøgning. Hvis din flytning til Finland anses for at være permanent, modtager du et FPA-kort. Du kan læse mere om anmeldelse af flytning på siden Anmeldelse af flytning og folkeregistrering i Finland.

Hvis Finland har ansvaret for udgifterne til din behandling, har du ret til EU-sygesikringskortet (European Health Insurance Card, EHIC), som udstedes af FPA. Kortet giver dig ret til nødvendig behandling, når du rejser eller opholder dig i et andet EU-/EØS-land, Schweiz, Storbritannien eller Nordirland.

Refusion af udgifter

Du kan få refunderet dine udgifter til visse lægemidler, en del af honoraret til en privat læge samt rejseudgifter i forbindelse med behandling af sygdom.

Når du køber medicin på apoteket, får du din refusion med det samme. Du får som regel også refusion med det samme hos en privat læge, når du viser dit FPA-kort. Hvis du ikke får din refusion med det samme, kan du søge om refusion hos FPA inden for seks måneder. Du skal søge om refusion på en ansøgningsblanket.

Sømænd og grænsearbejdere, som bor i Finland, har ret til behandling i både det land, hvor de arbejder og i bopælslandet. Behandlingsudgifterne betales af det land, hvor sømanden eller grænsearbejderen er sygeforsikret. 

Hvis du bliver syg under et midlertidigt ophold i Finland

Hvis du er sygeforsikret i et andet nordisk land, og du bliver akut syg, mens du er i Finland, har du ret til behandling for din sygdom. Hvis du er sygeforsikret i et andet nordisk land, får du adgang til behandling i det offentlige behandlingssystem i Finland ved at fremvise pas eller anden officiel legitimation og oplyse din faste adresse i et andet nordisk land. Du kan også fremvise EU-sygesikringskortet.

At søge om behandling i et andet nordisk land

Hvis du ønsker det, kan du søge om behandling i et andet nordisk land. Du kan søge om behandling enten med eller uden forhåndstilladelse. Hvis du ikke har en forhåndstilladelse, kan du som regel søge om refusion efterfølgende via sygeforsikringen i dit bopælsland.

Hvis du bor i et andet nordisk land og ønsker at søge om behandling i Finland

Hvis du bor i et andet nordisk land og vil søge om behandling i Finland, skal du spørge myndighederne i dit bopælsland om, hvilke krav du skal opfylde for at få refusion.

Hvis du bor i Finland og ønsker at søge om behandling i et andet nordisk land

Hvis du bor i Finland og vil søge om behandling i et andet nordisk land, kan du søge om en forhåndstilladelse hos FPA, eller du kan søge om refusion efterfølgende.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.