Ret til sundhedsydelser i Finland

Oikeus terveyspalveluihin Suomessa
Her kan du læse om din ret til sundhedsydelser i Finland samt din ret til ydelser fra FPA, når du bor eller arbejder i Finland. Reglerne gælder også for Åland.

Hvis du bliver syg, mens du bor eller arbejder i Finland

I Finland kan du vælge mellem offentlig behandling og private læger. Hvis du går til en privat læge, dækker FPA en del af udgifterne.

Hvis du er folkeregistreret i Finland, har du som regel ret til offentlig behandling i et sundhedscenter (hälsostation) eller på et sygehus i din bopælskommune. Du kan også kontakte en privat læge. Hvis du er lønmodtager, er det normalt din arbejdsgiver, som har ansvaret for din behandling. Hvis du skal arbejde i Finland i mindst fire måneder, og du er sygeforsikret i Finland, får du et sygesikringskort (FPA-kortet). Hvis du kommer fra et andet EU-/EØS-land, har du ret til offentlig behandling, selv om du skal arbejde i Finland i mindre end fire måneder. Hvis du er studerende på et universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution, kan du kontakte SHVS (Studenternas Hälsovårdsstiftelse).

Hvis du bliver syg under et midlertidigt ophold i Finland

Hvis du er sygeforsikret i et andet nordisk land, og du bliver akut syg, mens du er i Finland, har du ret til behandling for din sygdom. Hvis du er sygeforsikret i et andet nordisk land, får du adgang til behandling ved at fremvise pas eller anden officiel legitimation og oplyse fast adresse i et andet nordisk land. Du kan også fremvise EU-sygesikringskortet.

At søge om behandling i et andet nordisk land

Hvis du ønsker det, kan du søge om behandling i et andet nordisk land. Du kan søge om behandling enten med eller uden forhåndstilladelse. Hvis du ikke har en forhåndstilladelse, kan du som regel søge om refusion efterfølgende via sygeforsikringen i dit bopælsland.

Hvis du bor i et andet nordisk land og ønsker at søge om behandling i Finland

Hvis du bor i et andet nordisk land og vil søge om behandling i Finland, skal du spørge myndighederne i dit bopælsland om, hvilke krav du skal opfylde for at få refusion.

Hvis du bor i Finland og ønsker at søge om behandling i et andet nordisk land

Hvis du bor i Finland og vil søge om behandling i et andet nordisk land, kan du søge om en forhåndstilladelse hos FPA, eller du kan søge om refusion efterfølgende.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.