Norsk utdanningsstøtte

Student
Photographer
Photo by Surface on Unsplash
Her kan du lese om hvem som har rett til utdanningsstøtte fra Norge, hvordan du søker om utdanningsstøtte, hvilke utdanninger du kan få støtte til og hvor mye du kan få.

Kommer du til Norge for å studere, bør du først og fremst undersøke om du kan få støtte til studier fra hjemlandet. Utdanningsstøtten fra hjemlandet kan som regel tas med dersom du ønsker å utdanne deg i et annet nordisk land. Hvis du ikke kan motta utdanningsstøtte fra hjemlandet ditt, kan du undersøke om du oppfyller kravene for utdanningsstøtte fra Norge. Oppfyller du kravene og har rett til norsk utdanningsstøtte fra Lånekassen, kan du få støtte til videregående opplæring (gymnas), høyere utdanning og til andre typer utdanning som folkehøgskole. 

Har du rett til utdanningsstøtte fra Norge?

For å kunne få utdanningsstøtte fra den norske Lånekassen, må du som hovedregel være norsk statsborger og tatt opp ved en godkjent utdanning. Men i noen tilfeller kan personer med utenlandsk statsborgerskap motta norsk utdanningsstøtte. Hvem som kan ha rett avhenger av tilknytning til og grunnlaget for oppholdet i Norge. For eksempel kan du ha rett til utdanningsstøtte fra Norge dersom du oppfyller krav om å ha arbeidet og skattet i Norge, ut fra ekteskap eller annen familiær tilknytning osv.

Hvilken type og hvor mye utdanningsstøtte kan du få?

Utdanningsstøtte i Norge er delt opp i lån og stipend. Det skilles mellom støtte til videregående opplæring (gymnas), og høyere utdanning ved høgskole og universitet

Høyere utdanning

I høyere utdanning blir basisstøtten utbetalt som lån. Inntil 40 % av beløpet kan bli omgjort til stipend ved fullført utdanning eller gjennomført eksamen. Inntekt og formue spiller inn på hvor mye som blir gjort om til stipend. 

For utdanning utover videregående opplæring (gymnas) kan du få støtte i opptil åtte år til sammen. Du kan ikke få støtte i mer enn åtte år selv om du skulle bli forsinket med studiene. Det kan gjøres unntak dersom du er forsinket på grunn av sykdom, funksjonshemming eller fødsel/adopsjon.

Videregående skole (gymnas) 

Alle som går på videregående skole, kan få stipend fra Lånekassen. Du må ha en studieplass før du søker. De fleste får bare utstyrsstipend, men noen får også borteboerstipend og inntektsavhengig stipend.

Annen utdanning

Det kan i visse tilfeller også gid utdanningsstøtte til utdanninger som fagskole og folkehøgskole.

Hvordan søker du om utdanningsstøtte i Norge?

Alle som søker om utdanningsstøtte, gjør det elektronisk på Lånekassen sine nettsider. Vær oppmerksom på at du må ha kunne logge deg inn med elektronisk ID, kunne dokumentere at du er tatt opp ved en godkjent utdanning samt din tilknytning til Norge. 

Søknadsfrister for støtte er 15. november for studier på høsten og 15. mars for studier på våren.

Hva gjelder ved sykdom, graviditet og om du er forelder?

Hvis du får barn mens du studerer, kan mer av lånet ditt bli gjort om til stipend.

Hvis du blir syk under utdanningen og ikke kan følge undervisningen, kan du få lån omgjort til stipend. Vanlig stipend gjøres om til sykestipend. 

Hvordan skal du betale tilbake lånet?

Om lag sju måneder etter at du er ferdig med å studere, skal du starte å betale ned på lånet ditt. Du får en nedbetalingsplan og oversikt over renter på lånet. Alle får flytende rente på lånet i utgangspunktet, og den flytende renten er den samme for alle. Hvis du ønsker det, kan du søke om fast rente.

Hvis du ikke har mulighet til å betale på lånet ditt, kan du søke om betalingsutsettelse. Alle kan utsette betalingen opptil 36 ganger, tilsvarende tre år, i løpet av nedbetalingstiden.

Kan du få utdanningsstøtte til studier i et annet nordisk land?

Du kan få støtte til både høyere utdanning og videregående opplæring i utlandet, men utdanningen må være på fulltid. Hvor mye du kan få, avhenger av hvilket land du skal til, og hva slags skole og utdanning du skal ta. Det stilles litt ulike krav om du skal studere i Norden eller utenfor Norden.

Finnes det andre legater og støtteordninger?

Det finnes en rekke legater og stipender det er mulig å søke om støtte fra. Sjekk oversikten under. 

Hvem skal du kontakte om du har spørsmål?

Kontakt Lånekassen i Norge. 

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.