Norskt studiestöd

Student
Fotograf
Photo by Surface on Unsplash
Här kan du läsa om vem som har rätt till studiestöd från Norge, hur du ansöker om studiestöd, vilka utbildningar du kan få studiestöd för och hur mycket du kan få.

Om du kommer till Norge för att studera bör du först och främst undersöka om du kan få studiestöd från hemlandet. Studiestöd från hemlandet kan i regel tas med om du vill utbilda dig i ett annat nordiskt land. Om du inte kan få studiestöd från ditt hemland kan du undersöka om du uppfyller kraven för studiestöd från Norge. Om du uppfyller kraven och har rätt till norskt studiestöd från Lånekassen kan du få stöd för gymnasieutbildning, högre utbildning och andra typer av utbildning såsom folkhögskola. 

Har du rätt till studiestöd från Norge?

För att kunna få studiestöd från norska Lånekassen måste du i regel vara norsk medborgare och ha kommit in på en godkänd utbildning. Men i vissa fall kan personer med utländskt medborgarskap få norskt studiestöd. Vem som har rätt till studiestöd beror på anknytningen till Norge och grunden för vistelsen i landet.

Vilket slags och hur mycket studiestöd kan du få?

Studiestödet i Norge är uppdelat i lån och bidrag (stipend). Man skiljer mellan studiestöd för gymnasieutbildning och högre utbildning vid högskolor och universitet.

Högre utbildning

Vid högre utbildning betalas grundstödet (basisstøtten) ut som lån. Upp till 40 procent av beloppet kan omvandlas till bidrag vid fullföljd utbildning eller genomförd examen. Inkomst och förmögenhet påverkar hur mycket som omvandlas till bidrag. 

För studier utöver utbildning på gymnasienivå kan du få stöd i sammanlagt upp till åtta år. Du kan inte få stöd i mer än åtta år även om du skulle bli försenad med studierna. Undantag kan göras om du är försenad på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller om du föder barn/adopterar. Eventuella lån och bidrag från offentliga system i andra länder tas med i beräkningen av hur länge man kan få lån och bidrag i Norge.

Gymnasieutbildning 

Alla som går på gymnasiet kan få bidrag från Lånekassen. Du måste ha en studieplats innan du ansöker. De flesta får endast utrustningsbidrag (utstyrsstipend), men vissa får även inackorderingsbidrag (borteboerstipend) och inkomstberoende bidrag (inntektsavhengig stipend).

Annan utbildning

I vissa fall kan man även få studiebidrag för till exempel yrkesskola och folkhögskola.

Hur ansöker du om studiestöd i Norge?

Alla som ansöker om studiestöd gör det elektroniskt på Lånekassens webbplats. Observera att du måste kunna logga in med e-legitimation, kunna dokumentera att du är antagen till en godkänd utbildning och dokumentera din anknytning till Norge.

Sista ansökningsdatum för studiestöd är den 15 november för studier på hösten och den 15 mars för studier på våren. 

Vad gäller vid sjukdom, graviditet och om du är förälder?

Om du får barn under studietiden kan en större del av ditt lån omvandlas till bidrag.

Om du blir sjuk under utbildningen och inte kan följa undervisningen kan du få lån omvandlat till bidrag. Vanligt bidrag omvandlas till sjukbidrag (sykestipend).

Hur ska du betala tillbaka lånet?

Ungefär sju månader efter att du har avslutat dina studier ska du börja betala av på ditt lån. Du får en återbetalningsplan och en översikt över räntan på lånet. Alla får i första hand en rörlig ränta på lånet, och den rörliga räntan är densamma för alla. Om du vill kan du ansöka om en fast ränta.

Om du inte kan betala av på ditt lån kan du ansöka om att få skjuta upp betalningen. Alla kan skjuta upp betalningen upp till 36 gånger, motsvarande tre år, under återbetalningsperioden.

Kan du få studiestöd för studier i ett annat nordiskt land?

Du kan få lån och bidrag för högre utbildning, yrkesutbildning, folkhögskoleutbildning och gymnasieutbildning i ett annat nordiskt land. Utbildningen ska vara officiellt erkänd och omfattas av stödsystemet i studielandet. Utbildningen ska också vara på heltid, pågå under minst en termin och vara platsbunden. Det innebär att du i regel måste bo vid läroanstalten och delta i undervisningen där. Hur mycket du kan få beror på vilket land du ska till och vilken typ av skola och utbildning du ska gå på.

Finns det andra stipendier och stödsystem?

Den finns ett antal olika stipendier och bidrag (legat og stipender) som du kan söka. Se översikten nedan. 

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Kontakta Lånekassan i Norge. 

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.