Norskt studiestöd

Utdanningsstøtte fra Norge
Här kan du läsa om din rätt till studiestöd från Norge.

Om du kommer till Norge för att studera bör du först och främst undersöka om du kan få studiestöd från hemlandet. Studiestödet från hemlandet kan i regel tas med till ett annat nordiskt land. Om du inte kan få studiestöd från ditt hemland kan du undersöka om du uppfyller kraven för stöd från Norge. Om du uppfyller kraven och har rätt till norskt studiestöd från Lånekassen kan du få stöd till gymnasieutbildning, högre utbildning och andra typer av utbildning såsom folkhögskola. 

Du kan läsa mer om studiestöd i de andra nordiska länderna på följande webbsidor.

Vem kan få studiestöd från Norge?

För att kunna få studiestöd från norska Lånekassen måste du i regel vara norsk medborgare och ha kommit in på en godkänd utbildning. Men du kan också få studiestöd som utländsk medborgare. Om du beviljas studiestöd beror på anknytningen till Norge och anledningen till vistelsen i landet. Du kan till exempel ha rätt till studiestöd om du uppfyller kraven om att ha arbetat och betalat skatt i Norge eller på grund av giftermål eller annan familjeanknytning.

Vilket slags och hur mycket studiestöd du kan få?

Du kan få studielån och stipendium. Man skiljer på stöd till utbildning på gymnasienivå och högre och annan utbildning. Vid högre utbildning betalas grundstödet (basisstøtten) ut som lån. Upp till 40 procent av beloppet kan omvandlas till stipendium vid fullföljd utbildning eller genomförd examen. Inkomst och förmögenhet påverkar hur mycket som omvandlas till stipendium. Du betalar ingen skatt på studiestöd i Norge.

För studier utöver utbildning på gymnasienivå kan du få stöd i sammanlagt upp till åtta år. Du kan inte få stöd i mer än åtta år även om du skulle bli försenad med studierna. Undantag kan göras om du är försenad på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller om du föder barn/adopterar.

Hur ansöker du om studiestöd? 

Du ansöker om studiestöd på ”Dina sidor” på lanekassen.no. Observera att du måste ha lagligt uppehåll, norskt födelsenummer, norskt bankkonto och vara antagen till en utbildning innan du kan ansöka.

Sista ansökningsdatum för studiestöd är den 15 november för studier på hösten och den 15 mars för studier på våren.

Hur ska du betala tillbaka lånet?

Ungefär fyra månader efter att du är färdig med studierna får du en återbetalningsplan (nedbetalingsplan) från Lånekassen med en översikt över hur mycket och när du ska betala tillbaka.

Vad gäller vid sjukdom, graviditet och om du är förälder?

Om du får barn under utbildningen kan du få föräldrastipendium från Lånekassen. Föräldrastipendium betyder att beloppet du annars hade fått som lån och stipendium betalas ut som stipendium. Du kan få föräldrastipendium under en sammanhängande period av upp till 49 veckor. 

Om du studerar och bor tillsammans med barn under 16 år i minst 40 procent av tiden kan du få barnstipendium (barnestipend). Det behovsprövas mot din och eventuell äkta makas/makes eller sambos inkomst och förmögenhet.

Om du blir sjuk under utbildningen och inte kan följa undervisningen kan du få lån omvandlat till stipendium. Vanligt stipendium omvandlas till sjukstipendium (sykestipend). 

Vad gäller för studiestöd för studier utomlands?

Du kan få stöd både till högre utbildning och utbildning på gymnasienivå utomlands, men utbildningen måste ske på heltid. Hur mycket du kan få beror på vilket land du ska till och vilken typ av skola och utbildning du ska gå på. Det ställs lite olika krav beroende på om du ska studera i eller utanför Norden.

Var hittar man andra stipendier och bidrag?

Den finns ett antal olika stipendier och bidrag (legat og stipender) som du kan söka. Du hittar en översikt över norska stipendier och bidrag samt kraven för utbetalning på följande webbplatser:

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.