Norsk uddannelsesstøtte

Student
Fotograf
Photo by Surface on Unsplash
Her kan du læse om ret til uddannelsesstøtte i Norge, hvordan du søger om uddannelsesstøtte, hvilke uddannelser du kan få støtte til, og hvor meget du kan få.

Hvis du kommer til Norge for at studere, bør du først og fremmest undersøge om du kan få uddannelsesstøtte fra dit hjemland. Uddannelsesstøtten fra hjemlandet kan som regel medbringes, hvis du ønsker at tage en uddannelse i et andet nordisk land. Hvis du ikke kan få uddannelsesstøtte fra dit hjemland, kan du undersøge om du opfylder kravene for at få uddannelsesstøtte fra Norge. Hvis du opfylder kravene og har ret til norsk uddannelsesstøtte fra Lånekassen, kan du få støtte til ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og andre former for uddannelse som eksempelvis folkehøjskole. 

Har du ret til uddannelsesstøtte fra Norge?

Som hovedregel skal du være norsk statsborger og være optaget på en godkendt uddannelse for at få uddannelsesstøtte fra Lånekassen. I visse tilfælde kan personer med udenlandsk statsborgerskab dog også få norsk uddannelsesstøtte. Dette afhænger af tilknytningen til og grundlaget for opholdet i Norge.

Hvilken og hvor meget uddannelsesstøtte kan du få?

Uddannelsesstøtte i Norge er opdelt i lån og stipendium. Der sondres mellem støtte til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

Videregående uddannelse

På videregående uddannelser bliver grundstøtten udbetalt som et lån. Op til 40 % af beløbet kan ændres til et stipendium, når uddannelsen er gennemført eller eksamen er bestået. Indtægt og formue har indflydelse på,hvor meget af støtten der bliver ændret til et stipendium. 

Du kan få støtte i op til 8 år til uddannelse efter en ungdomsuddannelse (gymnasiet). Du kan ikke få støtte i mere end 8 år, heller ikke selv om du bliver forsinket i dine studier. Der er dog undtagelser hvis du er forsinket på grund af sygdom, nedsat funktionsevne eller fødsel/adoption. Studerende, som har fået lån og stipendium fra offentlige ordninger i andre lande, får medregnet disse i vurderingen af, hvor længe man kan få lån og stipendium i Norge.

Ungdomsuddannelse 

Alle elever på ungdomsuddannelser kan få stipendium fra Lånekassen. Du skal være optaget på uddannelsen, før du søger. De fleste får blot stipendium til materialer, men nogle får også stipendium for udeboende samt stipendium baseret på indtægt.

Andre uddannelser

Der kan i visse tilfælde også gives uddannelsesstøtte til uddannelser som fagskoler og folkehøjskoler.

Hvordan søger du om uddannelsesstøtte i Norge?

Uddannelsesstøtte søges digitalt på på Lånekassens netsted. Bemærk, at du skal kunne logge ind med elektronisk ID, og at du skal kunne dokumentere, at du er optaget på en godkendt uddannelse samt din tilknytning til Norge. 

Ansøgningsfristen for støtte er den 15. november til studier om efteråret og den 15. marts til studier om foråret.

Hvilke regler gælder ved sygdom, under graviditet og for forældre?

Hvis du får børn, mens du studerer, kan en del af dit lån ændres til et stipendium.

Hvis du bliver syg under din uddannelse og ikke kan følge undervisningen, kan du få ændret dit lån til et stipendium. Det almindelige stipendium ændres dermed til et sygestipendium. 

Hvornår skal du betale lånet tilbage?

Du skal begynde at betale af på dit lån cirka syv måneder efter, at du er færdig med at studere. Du får en tilbagebetalingsplan samt en oversigt over renter på lånet. Alle har som udgangspunkt en variabel rente, og den variable rente er den samme for alle. Hvis du ønsker det, kan du søge om at få en fast rente.

Hvis du ikke har mulighed for at betale af på dit lån, kan søge om betalingsudsættelse. Alle kan udsætte tilbagebetalingen op til 36 gange (svarende til tre år) i løbet af tilbagebetalingsperioden.

Kan du få uddannelsesstøtte til studier til et andet nordisk land?

Du kan få lån og stipendier til videregående uddannelser, erhvervsuddannelser, folkehøgskoler og ungdomsuddannelser i et andet nordisk land. Uddannelsen skal være officielt godkendt og høre ind under støtteordningen i det land, hvor man studerer. Uddannelsen skal desuden være et fuldtidsstudium, vare mindst ét semester og være stedbaseret. Det betyder, at du som hovedregel skal opholde dig på uddannelsesinstitutionen og følge undervisningen der. Hvor meget du kan få, afhænger af landet, den pågældende uddannelsesinstitution og hvilken uddannelse du skal tage.

Findes der andre legater og støtteordninger?

Der findes en række forskellige legater og stipendier, som du kan søge. Se oversigten herunder. 

Hvem skal du kontakte, hvis du har spørgsmål?

Kontakt Lånekassen i Norge. 

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.