Norsk uddannelsesstøtte

Utdanningsstøtte fra Norge
Her kan du læse om retten til uddannelsesstøtte fra Norge.

Hvis du kommer til Norge for at studere, bør du først og fremmest undersøge om du kan få uddannelsesstøtte fra dit hjemland. Uddannelsesstøtten fra hjemlandet kan som regel tages med til et andet nordisk land. Hvis du ikke kan få uddannelsesstøtte fra dit hjemland, kan du undersøge om du opfylder kravene for at få uddannelsesstøtte fra Norge. Hvis du opfylder kravene og har ret til norsk uddannelsesstøtte fra Lånekassen, kan du få støtte til ungdomsuddannelser, videregående uddannelser og andre former for uddannelse som eksempelvis folkehøjskole. 

Du kan læse mere om uddannelsesstøtte i andre nordiske lande på følgende sider:

Hvem kan få uddannelsesstøtte fra Norge?

Som hovedregel skal du være norsk statsborger og være optaget på en godkendt uddannelse for at få uddannelsesstøtte fra Lånekassen. Udenlandske statsborgere kan dog også få uddannelsesstøtte. Dette afhænger af tilknytningen til og baggrunden for opholdet i Norge. Du kan for eksempel have ret til uddannelsesstøtte hvis du opfylder nogle bestemte krav om at have arbejdet og betalt skat i Norge. Ægteskab eller anden familiær tilknytning kan også give ret til uddannelsesstøtte.

Hvilken og hvor meget uddannelsesstøtte kan du få?

Du kan få studielån og stipendium. Der sondres mellem støtte til ungdomsuddannelser og videregående uddannelser samt andre uddannelser. På videregående uddannelser bliver grundstøtten udbetalt som et lån. Op til 40 % af beløbet kan ændres til et stipendium, når uddannelsen er gennemført eller eksamen er bestået. Indtægt og formue har indflydelse på hvor meget af støtten der bliver ændret til et stipendium. Du skal ikke betale skat af uddannelsesstøtte i Norge.

Du kan få støtte i op til 8 år til uddannelse efter en ungdomsuddannelse (gymnasiet). Du kan ikke få støtte i mere end 8 år, heller ikke selv om du bliver forsinket i dine studier. Der er dog undtagelser hvis du er forsinket på grund af sygdom, nedsat funktionsevne eller fødsel/adoption.

Hvordan søger du om uddannelsesstøtte? 

Uddannelsesstøtte søges digitalt på "Dine sider" på lanekassen.no. Vær opmærksom på at du skal opholde dig lovligt i Norge, have et norsk fødselsnummer, være optaget på en uddannelse og have en norsk bankkonto før du kan søge.

Ansøgningsfristen for støtte er den 15. november til studier om efteråret og den 15. marts til studier om foråret.

Hvordan skal du betale lånet tilbage?

Cirka 7 måneder efter at du har afsluttet dine studier, vil du modtage en afbetalingsplan fra Lånekassen med en oversigt over, hvor meget du skal betale tilbage, og hvornår du skal gøre det.

Hvilke regler gælder ved sygdom, under graviditet og for forældre?

Hvis du får et barn, mens du studerer, kan du få forældrestipendium fra Lånekassen. Et forældrestipendium betyder at det beløb, som du ellers ville have fået som lån og stipendium, udbetales som stipendium. Du kan få forældrestipendium i en sammenhængende periode på op til 49 uger. 

Hvis du studerer og bor sammen med et barn under 16 år mindst 40 % af tiden, kan du få børnestipendium. Der foretages en behovsprøvning på baggrund af din og en eventuel ægtefælle/samlevers indtægt og formue.

Hvis du bliver syg under din uddannelse og ikke kan følge undervisningen, kan du få ændret dit lån til et stipendium. Det almindelige stipendium ændres dermed til et sygestipendium. 

Hvilke regler gælder for uddannelsesstøtte til studier i udlandet?

Du kan få støtte til både videregående uddannelser og ungdomsuddannelser i udlandet, men det er et krav at der er tale om fuldtidsstudier. Hvor meget du kan få, afhænger af landet, den pågældende uddannelsesinstitution og hvilken uddannelse du skal tage. Kravene er lidt forskellige alt efter om du skal studere i eller uden for Norden.

Hvor finder man andre legater og stipendier?

Der findes en række forskellige legater og stipendier, som du kan søge. Du finder en oversigt over norske legater og stipendier, samt vilkårene for udbetaling på

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.