Svenske sygedagpenge

Svenske sygedagpenge
Her kan du læse om reglerne for at få sygedagpenge fra Sverige når du er ansat, har en virksomhed, er på barselsorlov, studerer eller er arbejdsledig. Du finder også information om hvor du skal ansøge om sygedagpenge hvis du bor i Sverige og arbejder i udlandet.

Det svenske ord for sygedagpenge er "sjukpenning". Sygedagpenge er penge du kan modtage hvis du ikke kan arbejde fordi du er syg.

Hvornår har jeg ret til sygedagpenge i Sverige?

Reglerne for hvornår du har ret til sygedagpenge i Sverige er forskellige afhængig af den situation du befinder dig i.

Hvis du er ansat eller har et aktieselskab, udbetaler din arbejdsgiver eller dit selskab sygedagpenge til dig de første 14 dage du er syg i stedet for din almindelige løn. Der skal gøres et karensafdrag fra sygedagpengene. Karensafdraget skal være 20 procent af de sygedagpenge som du beregnes at modtage i en gennemsnitlig kalenderuge.

Efter 14 dage skal din arbejdsgiver melde dig syg til Försäkringskassan. Derefter kan du søge om sygedagpenge fra Försäkringskassan.

Har du eget firma, modtager du ikke sygedagpenge. Du skal melde dig til Försäkringskassan allerede den første dag du er syg. Du kan vælge hvor mange karensdage du vil have inden du får sygedagpenge fra Försäkringskassan. Gør du ikke et aktivt valg, får du automatisk 7 karensdage.

Du kan få sygedagpenge hvis du:

  • er forsikret i Sverige.
  • ikke kan arbejde din sædvanlige arbejdstid fordi du er syg. Du skal være væk mindst en fjerdedel af din sædvanlige arbejdstid for at modtage sygedagpenge.
  • taber indkomst som er sygedagpengebaseret. Sygedagpengebaserede indkomst (SGI) er et beløb, der beregnes af Försäkringskassan og er grundlag for hvor stort et beløb du kan modtage.

Du modtager knapt 80 procent af din løn (har du egen virksomhed: af din indkomst fra erhvervsvirksomheden), men ikke mere end 725 kroner per dag.

Hvis du er på barselsorlov og bliver syg, kan du have ret til sygedagpenge for tid hvor du ellers skulle have modtaget barselsdagpenge. Du skal ansøge hos Försäkringskassan allerede den første dag du er syg. Försäkringskassan afbryder så din barselsdagpenge i løbet af den tid du er syg og ikke kan pleje dit barn.

Du kan have ret til sygedagpenge hvis

  • du er syg og din evne til at passe dit barn reduceres med mindst 25 procent.
  • du har en fastsat sygedagpengebaseret indkomst (SGI).

SGI er et beløb der beregnes af Försäkringskassan baseret på hvor meget du tjener per år. Din SGI er baseret på om du har ret til kompensation og hvor mange penge du kan modtage hvis du bliver syg.

Hvis du er jobsøgende og bliver syg, kan du få sygedagpenge hvis du

  • ikke kan søge arbejde eller tage et arbejde fordi du er syg. Du skal være syg mindst en fjerdedel af den tid, du ville have søgt arbejde.
  • er blevet registreret som jobsøgende på Arbetsförmedlingen. Hvis du stoppede med at arbejde for mindre end 3 måneder siden, kan du modtage sygedagpenge selv om du ikke er registreret som jobsøgende på Arbetsförmedlingen. Men du kan ikke modtage sygedagpenge de første 14 dage.
  • er omfattet af socialsikringen i Sverige. Du er socialforsikret i Sverige hvis dit sidste job var i Sverige. Du kan have arbejdet i et andet land og alligevel være socialforsikret i Sverige. Der findes også eksempler på at du kan have arbejdet i Sverige men være socialforsikret i et andet land. Ring til Försäkringskassans kontaktcenter på +46 (0)771-524 524 hvis du vil vide hvad der gælder for dig.

Du skal melde dig syg til Försäkringskassan allerede den første dag du er syg. Du modtager knapt 80 procent af din tidligere løn. Der er dog en beløbsgrænse for hvor meget du kan modtage per dag.

Hvis du studerer og bliver syg, skal du melde dig syg hos Försäkringskassan allerede den første dag du er syg.

Hvis du er syg og ikke kan studere, kan du beholde dine studiestøtte og -lån fra Centrala studiestödsnämnden (CSN). CSN tager hensyn til at du har været syg når de tjekker dine studieresultater.

Arbejder du samtidigt med at du studerer og bliver syg, kan du få sygedagpenge. Der er et minimumsbeløb for hvor meget du skal tjene per år for at du skal have ret til sygedagpenge.

Hvor længe skal jeg bo eller arbejde i Sverige for at have ret til ydelser fra Sverige?

Hvis du bor i Sverige, er du generelt socialforsikret i Sverige. Det betyder at du kan have ret til ydelser fra Försäkringskassan.

Hvis du flytter til Sverige og planlægger at blive i mindst et år, skal du være folkeregistreret i Sverige. Du registrerer dig hos den svenske skattemyndighed, Skatteverket.

Hvis du ikke er folkeregistreret i Sverige, skal du registrere dig hos Försäkringskassan. Når du har registreret dig, undersøger Försäkringskassan om du skal være omfattet af socialforsikringen i Sverige eller i et andet land.

Hvis du arbejder i Sverige, men bor i et andet nordisk land, er du socialforsikret i det land, hvor du arbejder, det vil sige Sverige.

Hvor mange sygedage har jeg ret til i Sverige?

Sygedagpenge er en midlertidig ydelse. Den kompenserer tabt indkomst indtil du kan begynde at arbejde igen. Hvor længe og hvor meget du får, afhænger af hvor meget din sygdom påvirker din evne til at arbejde.

Hvordan søger jeg om sygedagpenge i Sverige?

Du ansøger om sygedagpenge hos Försäkringskassan.

Hvad har jeg ret til hvis jeg er langtidssygemeldt eller kronisk syg i Sverige?

Hvis du er syg over længere tid, vil du få tildelt en personlig sagsbehandler på Försäkringskassan som hjælper dig med alt som handler om sygedagpenge. Din sagsbehandler kontakter dig når du har modtaget den første udbetaling.

Hvis du ikke er fyldt 30 år, og du ikke kan arbejde fuld tid i mindst et år på grund af sygdom, skade eller funktionsnedsættelse, kan du have ret til aktivitetsydelse (aktivitetsersättning.)

Hvis du er fyldt 19 år og sandsynligvis aldrig vil kunne arbejde heltid på grund af sygdom, skade eller handicap, kan du have ret til sygedagpenge.

Hvad gælder hvis jeg har fået en arbejdsskade eller en arbejdsrelateret sygdom?

Hvis du har tab af indkomst på grund af arbejdsskade, kan du få kompensation fra Försäkringskassan. Det hedder livrente (livränta). For at få livrente skal en læge have vurderet at din arbejdsskade vil påvirke din evne til at arbejde i mindst et år i fremtiden.

Hvis en arbejdsskade gør at du får udgifter til tandpleje, hjælpemidler eller til pleje i udlandet, kan du modtage kompensation fra Försäkringskassan.

Hvordan søger jeg sygedagpenge når jeg arbejder i udlandet?

Hvis du bor i Sverige, men arbejder i udlandet, har du ikke længere ret til sygedagpenge fra Sverige. I stedet har du ret til tilsvarende ydelse i det land, hvor du arbejder. Du skal kontakte socialsikringsmyndigheden i det land hvor du arbejder for at få information om hvordan du kan få sygedagpenge udbetalt.

På Info Nordens websider finder du information om sygedagpenge og hvilke myndigheder du skal kontakte i de andre nordiske lande når du bliver syg.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

Du kan ringe til Försäkringskassans kontaktcenter +46 (0)771-524 524 eller gå ind på Försäkringskassans webside for mere information.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.