Suomen sairauspäiväraha

Suomen sairauspäiväraha
Tällä sivulla kerrotaan, millä keinoin työntekijän toimeentulo on turvattu sairauden aikana. Mahdollisia keinoja ovat palkallinen sairasloma ja Kansaneläkelaitoksen (Kela) maksama sairauspäiväraha. Säännöt koskevat myös Ahvenanmaata.

Palkallinen sairasloma

Työntekijänä sinulla on oikeus saada tietyin edellytyksin sairausajan palkkaa työnantajalta työsopimuslain ja työehtosopimusten määräysten mukaan. Sinun on tällöin esitettävä työnantajallesi selvitys työkyvyttömyydestä. Käytännössä tämä tarkoittaa useimmiten lääkärintodistuksen esittämistä.

Sairauspäiväraha

Jos asut Suomessa vakinaisesti ja kuulut Suomen sosiaaliturvaan ja olet 16–67-vuotias, voit saada sairauspäivärahaa. Sairauspäiväraha korvaa ansionmenetystä, joka johtuu siitä, että joudut olemaan poissa töistä. Yleensä sairauspäivärahaa maksetaan Suomen verotuksessa vahvistettujen tulojesi mukaan. Päivärahaa voidaan maksaa myös, jos olet opiskellut, ollut työttömänä tai kuntoutuksessa tai jos tulosi ovat vaihdelleet.

Kun olet ollut lääkärin määräyksestä sairauslomalla 10 arkipäivää (sairastumispäivä + 9 sitä seuraavaa arkipäivää), voit saada Kelasta sairauspäivärahaa. Työnantaja on velvollinen maksamaan palkkaa 10 päivän omavastuuajalta. Yrittäjän omavastuuaika on 4 päivää (sairastumispäivä + 3 sitä seuraavaa arkipäivää).

Jos saat palkkaa sairausajalta, Kela maksaa sairauspäivärahan työnantajallesi. Jos palkanmaksu loppuu sairausaikana, sairauspäiväraha maksetaan sinulle. Jos sairautesi johtaa pitkäaikaiseen työkyvyttömyyteen, voit hakea kuntoutustukea tai eläkettä.

Oletko muuttamassa Suomesta toiseen Pohjoismaahan?

Jos muutat sairauspäivärahakaudella Suomesta toiseen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, sairauspäivärahan maksaminen Suomesta jatkuu muutosta huolimatta maksukauden loppuun saakka.

Työtapaturmat ja ammattitaudit

Työnantaja on velvollinen ottamaan työntekijöilleen tapaturmavakuutuksen. Kaikki työntekijät on vakuutettu työssä ja työstä johtuvissa olosuhteissa sattuvien tapaturmien sekä ammattitautien varalta. Opiskelijoille on erityinen järjestelmä, josta korvataan käytännön harjoittelussa sattuneet tapaturmat. Suomessa on 13 vakuutusyhtiötä, jotka hoitavat lakisääteistä tapaturmavakuutusta.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.