Svensk sjukpenning

Svenske sygedagpenge
Här kan du läsa om reglerna för att få sjukpenning från Sverige när du är anställd, har ett företag, är föräldraledig, studerar eller är arbetslös. Du hittar också information om var du ska ansöka om sjukpenning om du bor i Sverige och arbetar utomlands.

Sjukpenning är detsamma som sjukdagpenning i andra nordiska länder. Sjukpenning är pengar du kan få om du inte kan arbeta för att du är sjuk.

När har du rätt till sjukpenning i Sverige?

Reglerna för när du har rätt till sjukpenning i Sverige skiljer sig beroende på vilken situation du befinner dig i.

Om du är anställd eller har aktiebolag betalar din arbetsgivare eller ditt bolag sjuklön till dig de första 14 dagarna du är sjuk istället för din vanliga lön. Från sjuklönen ska ett karensavdrag göras. Karensavdraget ska vara 20 procent av den sjuklön som du beräknas få under en genomsnittlig kalendervecka.

Efter 14 dagar ska din arbetsgivare göra en sjukanmälan till Försäkringskassan. Du kan då ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Du som har enskild firma får ingen sjuklön. Du ska anmäla dig till Försäkringskassan redan första dagen du är sjuk. Du kan välja hur många karensdagar du vill ha innan du får sjukpenning från Försäkringskassan. Om du inte gör något val har du automatiskt 7 karensdagar.

Du kan få sjukpenning om du

  • är försäkrad i Sverige
  • inte kan arbeta din vanliga arbetstid för att du är sjuk. Du måste vara borta minst en fjärdedel av din vanliga arbetstid för att kunna få sjukpenning
  • går miste om arbetsinkomst som är sjukpenninggrundande. Din sjukpenningsgrundande inkomst (SGI) är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan och ligger till grund för hur mycket pengar du kan få.

Du får knappt 80 procent av din lön (för enskild firma: av din inkomst av näringsverksamhet), men högst 725 kronor per dag.

Om du är föräldraledig och blir sjuk kan du ha rätt till sjukpenning för den tid du skulle ha fått föräldrapenning. Sjukanmäl dig till Försäkringskassan redan första dagen du är sjuk. Försäkringskassan avbryter då din föräldrapenning under den tid du är sjuk och inte kan vårda barnet.

Du kan ha rätt till sjukpenning om

  • du är sjuk och din förmåga att vårda barnet är nedsatt med minst 25 procent
  • du har en fastställd sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

SGI är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån hur mycket du tjänar per år. Din SGI ligger till grund för om du har rätt till ersättning och hur mycket pengar du kan få om du blir sjuk.

Om du söker jobb och blir sjuk kan du få sjukpenning om du

  • inte kan söka arbete eller ta ett arbete för att du är sjuk. Du måste vara sjuk minst en fjärdedel av tiden som du skulle ha sökt arbete
  • är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Om du slutade arbeta för mindre än 3 månader sedan kan du få sjukpenning även om du inte är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Men du får ingen sjukpenning för de första 14 dagarna
  • är försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om ditt senaste arbete var i Sverige. Du kan ha arbetat i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. Det finns också tillfällen när du kan ha arbetat i Sverige men vara försäkrad i ett annat land. Ring Försäkringskassans kundcenter på 0771-524 524 om du vill veta vad som gäller för dig.

Sjukanmäl dig till Försäkringskassan redan första dagen du är sjuk. Du får knappt 80 procent av din tidigare lön. Det finns dock en gräns för hur mycket du kan få per dag.

Om du studerar och blir sjuk ska du sjukanmäla dig till Försäkringskassan redan första dagen du är sjuk.

Om du är sjuk och inte kan studera kan du få behålla dina bidrag och lån från Centrala studiestödsnämnden (CSN). CSN tar hänsyn till att du varit sjuk när de till exempel prövar dina studieresultat.

Du som arbetar samtidigt som du studerar och blir sjuk kan få sjukpenning. Du måste ha en viss minimiinkomst per år för att ha rätt till sjukpenning.

Hur länge måste du bo eller arbeta i Sverige för att ha rätt till ersättning från Sverige?

Om du bor i Sverige är du i allmänhet försäkrad i Sverige. Det betyder att du kan ha rätt till ersättning från Försäkringskassan.

Om du flyttar till Sverige och planerar att stanna minst ett år ska du i allmänhet vara folkbokförd i Sverige. Du folkbokför dig hos Skatteverket.

Om du inte är folkbokförd i Sverige ska du anmäla dig till Försäkringskassan. När du har anmält dig utreder Försäkringskassan om du ska vara försäkrad i Sverige eller i ett annat land.

Om du arbetar i Sverige men bor i ett annat nordiskt land är du försäkrad i det land där du arbetar, det vill säga Sverige.

Hur många sjukdagar har du rätt till i Sverige?

Sjukpenning är en tillfällig ersättning. Den kompenserar inkomstbortfall tills du kan börja arbeta igen. Hur länge du kan få sjukpenning och hur mycket du får beror på hur mycket din sjukdom påverkar din arbetsförmåga.

Hur ansöker du om sjukpenning i Sverige?

Du ansöker om sjukpenning hos Försäkringskassan.

Vad har du rätt till om du är långtidssjukskriven eller kroniskt sjuk i Sverige?

Om du är sjuk en längre tid får du en personlig handläggare på Försäkringskassan som hjälper dig med allt som rör sjukpenning. Handläggaren kontaktar dig efter att du har fått första utbetalningen.

Om du inte har fyllt 30 år och du inte kommer att kunna arbeta heltid under minst ett år på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till aktivitetsersättning.

Om du har fyllt 19 år och troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan du ha rätt till sjukpenning.

Vad gäller om du har fått en arbetsskada eller en arbetsrelaterad sjukdom?

Om du går miste om inkomst på grund av arbetsskada kan du få ersättning från Försäkringskassan. Det kallas livränta. För att du ska kunna få livränta måste en läkare ha bedömt att din arbetsskada kommer att påverka dina möjligheter att arbeta i minst ett år framåt i tiden.

Om en arbetsskada gör att du har kostnader för tandvård, hjälpmedel eller för vård utomlands kan du få ersättning från Försäkringskassan.

Hur ansöker du om sjukpenning när du arbetar utomlands?

Om du bor i Sverige men arbetar utomlands har du inte längre rätt till sjukpenning från Sverige. Istället har du rätt till motsvarande ersättning i landet du arbetar i. Kontakta socialförsäkringsmyndigheten i det land du arbetar i för information om hur du kan få sjukpenningen utbetald.

På Info Nordens webbsidor hittar du information om sjukpenning och vilka myndigheter du ska kontakta i de andra nordiska länderna när du blir sjuk.

Vem ska du kontakta om du har frågor?

Du kan ringa Försäkringskassans kundcenter på 0771-524 524 eller gå in på Försäkringskassans webbplats för mer information.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.