Islannin sairauspäiväraha

Sjúkradagpeningar á Íslandi
Tässä osiossa on tietoa Islannin sairauspäivärahaa koskevista säännöistä. Sairauspäivärahaa maksetaan sairauden vuoksi työkyvyttömille henkilöille.

Milloin saa oikeuden Islannin sairauspäivärahaan?

Saadakseen oikeuden sairauspäivärahaan hakijan tulee täyttää seuraavat ehdot:

  • Sairausvakuutettu Islannissa
  • Täysin työkyvytön yhtäjaksoisesti vähintään 21 päivää
  • Joutunut lopettamaan työt tai lykkäämään opintojaan
  • Lakannut saamasta palkkatuloa, jos sellaista on aiemmin ollut
  • Vähintään 16-vuotias
Palkansaajat

Palkansaajat, joille maksetaan työehtosopimuksen mukaista sairausajan palkkaa, alkavat saada sairauspäivärahaa palkallisen sairausloman päätyttyä.

Täyttä päivärahaa maksetaan niille, jotka ovat tehneet kokopäivätyötä. Osa-aikaisesti työskennelleelle maksetaan yleensä puolet päivärahasta, mutta summa saattaa olla alhaisempi, jos sairauden vuoksi lopetettu työ on ollut alle 50-prosenttista. Kokopäivätyötä tehneet, jotka palaavat puolipäivätöihin kuntoutuksen yhteydessä, voivat saada puolta päivärahaa yhteensä kolmen kuukauden ajan.

 

Yksityiset elinkeinonharjoittajat

Täyttä päivärahaa maksetaan niille, jotka ovat tehneet kokopäivätyötä. Osa-aikaisesti työskennelleelle maksetaan yleensä puolet päivärahasta, mutta summa saattaa olla alhaisempi, jos sairauden vuoksi lopetettu työ on ollut alle 50-prosenttista. Kokopäivätyötä tehneet, jotka palaavat puolipäivätöihin kuntoutuksen yhteydessä, voivat saada puolta päivärahaa yhteensä kolmen kuukauden ajan.

Yksityisille elinkeinonharjoittajille maksettava sairauspäiväraha lasketaan maksetun vakuutusmaksun summan mukaan. Jos henkilö menettää tulonsa sairauden vuoksi, hänen tulee ilmoittaa siitä veroviranomaisille. Tästä menee sähköinen ilmoitus Islannin sairausvakuutuslaitokselle (Sjúkratryggingar Íslands).

 

Opiskelijat

Yli 18-vuotiaat opiskelijat, joilla ei ole tuloja ja jotka opiskelevat vähintään 75-prosenttisesti, voivat olla oikeutettuja sairauspäivärahaan, jos tietyt lain ehdot täyttyvät ja jos kurssisuoritukset lykkääntyvät sairauden vuoksi.

 

Kotityötä tekevät

 Jos kotityötä tekevä joutuu täysin lopettamaan työnsä sairauden vuoksi, hänelle maksetaan puolta päivärahaa.

Tietoa kotisynnytyksestä

 Kotona synnyttävällä äidillä on oikeus 10 päivän sairauspäivärahaan lapsen syntymästä lähtien.

 

Tietoa alkoholi- ja huumausainevieroituksesta

 Sairauspäivärahaa maksetaan alkoholi- ja huumausainevieroitukseen hakeutuville ainoastaan ajalta, jolloin he ovat tunnustetussa alaan erikoistuneessa laitoksessa. Ehtona on, että hoitojakso kestää vähintään 21 päivää. Tämä koskee sekä ympärivuorokautista että päivätoimintapohjaista vieroitusta. Avohoidosta ei makseta sairauspäivärahaa.

 Sairauspäiväraha toisessa Pohjoismaassa asuville Islannissa työskenteleville

 

Hakijan tulee ottaa yhteyttä Islannin sairausvakuutuslaitokseen päästäkseen Islannin sairausvakuutuksen piiriin Islannissa-työskentelyn perusteella. Päivärahaa voidaan maksaa kahden kuukauden ajalta työn loputtua. On syytä muistaa, että jos hakija on sairausvakuutettu Islannissa, tämä voi vaikuttaa asuinmaan sairausvakuutusoikeuteen. 

Kuinka pitkään sairauspäivärahakauteen hakijalla on oikeus?

Sairauspäivärahaa voidaan maksaa yhteensä 52 viikon ajan 24 kuukauden jaksoissa. Sairauspäivärahaa maksetaan 15. sairauspäivästä lähtien, jos hakija on työkyvytön vähintään 21 päivää.

Miten sairauspäivärahaa haetaan Islannissa?

Päivärahaa haetaan Islannin sairausvakuutuslaitoksesta. 

Pitkäaikaissairaudet ja parantumattomat sairaudet

Pitkäaikaissairauden ja parantumattoman sairauden kohdalla eläkettä haetaan Islannin sosiaaliturvaviranomaiselta. 

Sairauspäiväraha toisessa Pohjoismaassa työskenteleville

Toisessa Pohjoismaassa työskentelevä henkilö menettää oikeuden Islannin sairauspäivärahaan. Sen sijaan hän on oikeutettu työskentelymaan sairauspäivärahaan.

Tarkempia tietoja löytyy seuraavilta Info Pohjolan sivuilta:

Työehtosopimusten mukainen sairauslomaoikeus

Laissa määritellään, että palkansaajalla on oikeus olla palkallisella sairauslomalla kaksi päivää jokaista tehtyä työkuukautta kohti. Työehtosopimuksissa sairauslomaoikeus määritellään tarkemmin. Yleisenä sääntönä on, että mitä pidempään on työskennellyt samalla työnantajalla, sitä pidempi on sairauslomaoikeus. Sairauslomaoikeuden kertyminen ja toteutuminen, kuten esimerkiksi palkallisten sairauspäivien määrä, määritellään kulloinkin voimassa olevissa laeissa ja työehtosopimuksissa.

Työntekijän on ilmoitettava sairastumisestaan mahdollisimman pian ja esitettävä lääkärintodistus, mikäli työnantaja pyytää sitä. Jos työntekijä sairastuu lomallaan, on hänellä mahdollisuus siirtää lomaansa ilmoittamalla sairastumisestaan mahdollisimman pian ja esittämällä lääkärintodistuksen.

Työhön tai työmatkoihin liittyvissä onnettomuuksissa ja työperäisissä sairaustapauksissa työntekijällä on oikeus saada kertyneiden sairauslomaan oikeuttavien päivien lisäksi enimmillään kolme kuukautta ylimääräistä palkallista sairauslomaa, joka lasketaan peruspalkasta.

Jos työntekijä on poissa töistä sairauden tai onnettomuuden takia pidempään kuin hänellä on sairauslomaoikeutta, hänellä on oikeus saada korvausta ammattiliittonsa sairauskassasta.

 

Lapsen sairastuminen

Alle kolmetoistavuotiaan lapsen sairastuessa vanhemmalla saattaa olla oikeus palkalliseen vapaaseen, mutta siihen liittyvät säännöt ovat ammattiliittokohtaisia. Vanhemmalla voi olla oikeus saada sairauspäivärahaa omalta ammattiliitoltaan, jos lapsen sairaus kestää pidempään kuin mitä vanhemmalle on kertynyt sairauslomapäiviä. Pitkäaikaissairaiden tai toimintarajoitteisten lasten vanhemmat voivat ottaa yhteyttä Islannin sosiaaliturvaviranomaiseen (Tyggingastofnun ríkisins) ja hakea hoitotukea. Lisätietoa saa sosiaaliturvaviranomaisen verkkosivuilta.

Mistä saa lisätietoa?

Tarkempia tietoja löytyy Islannin sairausvakuutuslaitoksen verkkosivuilta. Voit myös soittaa puhelinneuvontaan numeroon +354 515 0000.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.