Suomen työkyvyttömyyseläke

Suomen työkyvyttömyyseläke
Jos olet ollut pitkään sairaana, saatat olla oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen. Tällä sivulla kerrotaan Suomen määräaikaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä eli kuntoutustuesta sekä työkyvyttömyyseläkkeestä, joita voit saada, jos sairaus tai vamma heikentää työkykyäsi tai estää sinua tekemästä töitä. Säännöt koskevat myös Ahvenanmaata.

Työkyvyn heikentymiseen ja työkyvyttömyyseläkkeen hakemiseen liittyvät asiat vaativat usein perusteellisia selvityksiä ja lääkärinlausuntoja. Jos olet työelämässä, käänny työterveyshuollon puoleen. 

Kuntoutus on aina ensisijainen vaihtoehto, ja työeläkelaitokset selvittävät aina työkyvyttömyyseläkehakemuksen yhteydessä, onko hakijalla oikeus kuntoutukseen. Lue lisää sivulta Kuntoutus Suomessa.

Voitko saada Suomen työkyvyttömyyseläkettä?

Suomessa voi saada työkyvyttömyyseläkettä työeläkelakien ja kansaneläkelain mukaan.

Työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke

Voit saada työeläkelakien mukaista työkyvyttömyyseläkettä, jos olet ansainnut työeläkeoikeutta ja työkykysi on alentunut sairauden tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajaksi. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 17 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka ei ole täyttänyt ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää toistaiseksi tai määräaikaisena kuntoutustukena. Työeläkelakien mukainen työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää myös osittaisena riippuen siitä, miten paljon työkyky on alentunut.

Työeläkelakien mukainen kyvyttömyyseläke muodostuu ennen työkyvyttömyyden alkamista kertyneestä eläkkeestä sekä tulevan ajan eläkeosasta. Tulevan ajan eläkkeen osa tarkoittaa sitä, että eläkettä karttuu todellisen työskentelyajan lisäksi myös laskennalliselta ajalta eli työkyvyttömyyden alkamisvuoden alusta ikäluokan alimpaan vanhuuseläkeikään saakka. Lue lisää Työeläke.fi-sivustolta.

Kansaneläkelain mukainen työkyvyttömyyseläke

Voit saada kansaneläkelain mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen, jos täytät kaikki seuraavat edellytykset:

  • Sairaus, vika tai vamma estää kohtuullisen toimeentulon turvaavan työnteon
  • Olet 16–64-vuotias
  • Muut eläkkeesi ja korvauksesi jäävät alle Kelan määrittelemän tulorajan
  • Olet asunut Suomessa vähintään laissa vaaditun asumisajan eli kolme vuotta sen jälkeen, kun olet täyttänyt 16 vuotta. Odotusaika voi kuitenkin karttua myös, jos kuulut toisen EU- tai Eta-maan tai Sveitsin sosiaaliturvaan ennen Suomeen muuttoa. Asumisaikavaatimusta ei edellytetä nuorelta työkyvyttömältä, jos olet saanut aiemmin Kelan alle 16-vuotiaan vammaistukea tai jos työkyvyttömyytesi on alkanut Suomessa asuessasi ennen kuin olet täyttänyt 19 vuotta.

Hakeminen

Työkyvyttömyyseläkettä haetaan eri tavalla riippuen siitä, asutko Suomessa vai toisessa Pohjoismaassa.

Jos asut Suomessa

Jos asut Suomessa, voit hakea työkyvyttömyyseläkettä Kelalta ja työeläkelaitokseltasi. Jos olet aiemmin työskennellyt toisessa Pohjoismaassa, voit hakea ulkomaista työkyvyttömyyseläkettä samalla, kun haet työkyvyttömyyseläkettä Suomesta.

Jos haet työkyvyttömyyseläkettä kahdesta tai useammasta eri Pohjoismaasta, sinun on syytä ottaa huomioon, että työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen edellytykset voivat vaihdella maittain.

Jos asut toisessa Pohjoismaassa

Jos asut toisessa Pohjoismaassa ja olet aiemmin työskennellyt Suomessa, voit hakea Suomen työkyvyttömyyseläkettä samalla, kun haet työkyvyttömyyseläkettä asuinmaastasi. Lue lisää hakemisesta oman asuinmaasi työkyvyttömyyseläkettä käsittelevältä sivulta.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.