Ruotsin työkyvyttömyyseläke

Svensk førtidspension
Tältä sivulta saat tietoa Ruotsin työkyvyttömyyseläkkeestä, sen hakemisen ehdoista sekä siitä, millä edellytyksillä ruotsalaista työkyvyttömyyseläkettä voidaan maksaa sinulle ulkomaille. Lisäksi saat tietää, miten voit hakea työkyvyttömyyseläkettä useasta eri maasta, jos olet työskennellyt kahdessa eri maassa.

Ruotsissa ei ole samanlaista työkyvyttömyyseläkettä kuin muissa Pohjoismaissa. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevalle maksetaan sen sijaan sairauskorvausta, ruotsiksi sjukersättning.

Mitkä ovat työkyvyttömyyseläkkeen edellytykset?

Työkyvyttömyyseläkettä (sjukersättning) maksetaan 19 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka ei kykene todennäköisesti koskaan työskentelemään kokopäiväisesti sairauden, vian tai vamman vuoksi.

Työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen edellytyksenä on, että kuulut Ruotsin sosiaaliturvajärjestelmän piiriin ja kuuluit sen piiriin myös työkyvyttömyystapahtuman sattuessa. Kun kuulut jonkin maan sosiaaliturvaan, oikeutesi mahdollisiin sosiaaliturvaetuuksiin määräytyy kyseisen maan säännösten nojalla.

Miten työkyvyttömyyseläke lasketaan?

Työkyvyttömyyseläkkeen (sjukersättning) määrä riippuu aiemmasta ansiotasostasi. Jos et ole ollut mukana työelämässä tai jos ansiotasosi on alhainen, voit saada takuukorvausta (garantiersättning). Takuukorvauksen määrä riippuu iästäsi ja siitä, miten pitkään olet asunut Ruotsissa.

Miten haet työkyvyttömyyseläkettä Ruotsissa?

Ota yhteyttä Ruotsin sosiaaliturvaviranomaiseen eli vakuutuskassaan (Försäkringskassan), jos aiot hakea ruotsalaista työkyvyttömyyseläkettä.

Miten haet työkyvyttömyyseläkettä toisesta Pohjoismaasta?

Jos asut Ruotsissa ja aiot hakea työkyvyttömyyseläkettä toisesta Pohjoismaasta, ota yhteyttä kyseisen maan sosiaaliturvaviranomaiseen.

Miten haet työkyvyttömyyseläkettä kahdesta eri maasta?

Jos haet työkyvyttömyyseläkettä kahdesta tai useammasta eri Pohjoismaasta, sinun on hyvä ottaa huomioon, että työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen edellytykset voivat vaihdella maittain.

Muistathan ilmoittaa vakuutuskassaan, jos saat eläkettä tai muuta korvausta jostain toisesta maasta. Ilmoita vakuutuskassaan myös toisesta maasta maksettavan eläkkeen tai muun korvauksen mahdollisista muutoksista. Näin vältyt etuuksien takaisinmaksulta.

Mihin työkyvyttömyyseläkkeen lisiin voit olla oikeutettu Ruotsissa?

Jos saat ruotsalaista työkyvyttömyyseläkettä, voit olla oikeutettu asumislisään (bostadstillägg).

Voitko siirtää Ruotsista maksettavan työkyvyttömyyseläkkeen johonkin toiseen Pohjoismaahan?

  Ruotsalaista työkyvyttömyyseläkettä (sjukersättning) voidaan maksaa sinulle myös toiseen Pohjoismaahan.

  Ilmoita vakuutuskassaan, jos muutat pysyvästi ulkomaille. Muistathan ilmoittaa vakuutuskassaan osoitteesi, pankkiyhteystietosi sekä sen tilin numeron, jolle haluat työkyvyttömyyseläkkeesi maksettavan.

  Saatko työskennellä ollessasi työkyvyttömyyseläkkeellä?

  Ota yhteyttä vakuutuskassaan ja selvitä, paljonko voit ansaita tai miten sinun täytyy toimia, jos haluat aloittaa työnteon ollessasi työkyvyttömyyseläkkeellä.

  Miten työkyvyttömyyseläkettä maksetaan kuolemantapauksessa?

  Ruotsalaista työkyvyttömyyseläkettä maksetaan kuolinpesälle työkyvyttömyyseläkkeen saajan kuolinkuukauden loppuun saakka. Omaisten ei tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin.

  Mihin maahan maksat veroa, jos saat ruotsalaista työkyvyttömyyseläkettä ulkomaille?

  Ruotsin veroviranomaiselta ja pohjoismaisesta Nordisk eTax -palvelusta saat tietoa Pohjoismaiden välisistä verotukseen liittyvistä kysymyksistä.

  Mistä saat lisätietoja?

  Ota yhteyttä vakuutuskassan puhelinpalveluun numerossa +46 (0)771 524 524 tai katso lisätietoja vakuutuskassan verkkosivuilta.

  Lisätietoja

  Ota yhteyttä viranomaiseen
  Kysy Info Pohjolalta

  Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

  HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

  Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.