Finsk sjukpension

Suomen työkyvyttömyyseläke
Om du har varit sjuk länge kan du ha rätt till sjukpension, även kallad invalidpension. Här kan du läsa om Finlands tidsbegränsade sjukpension, dvs. rehabiliteringsstöd, och den sjukpension som du kan få om en sjukdom eller funktionsnedsättning försämrar din arbetsförmåga eller hindrar dig från att arbeta. Reglerna gäller även Åland.

Allt som rör försämring av arbetsförmåga och ansökan om sjukpension kräver ofta grundliga undersökningar och läkarutlåtanden. Om du är i arbetslivet bör du kontakta företagshälsovården.

Rehabilitering är alltid det första alternativet, och arbetspensionsanstalterna utreder alltid i samband med ansökan om sjukpension om du har rätt till rehabilitering. Läs mer på sidan Rehabilitering i Finland.

Kan du få finsk sjukpension?

I Finland kan du få sjukpension enligt arbetspensionslagarna och folkpensionslagen.

Sjukpension enligt arbetspensionslagarna

Du kan få sjukpension enligt arbetspensionslagarna om du har tjänat in rätt till arbetspension och din arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom eller skada för minst ett år. Sjukpension kan beviljas personer som fyllt 17 år och som inte har uppnått sin åldersgrupps lägsta pensionsålder. Sjukpension beviljas tills vidare eller som ett tidsbestämt rehabiliteringsstöd. Sjukpension enligt arbetspensionslagarna kan också beviljas partiellt beroende på hur mycket arbetsförmågan har minskat.

Sjukpension enligt arbetspensionslagarna består av den pension som du har tjänat in innan din arbetsförmåga blev nedsatt och av pension för så kallad återstående tid. Pension för återstående tid räknas som om du hade arbetat från början av det år då din arbetsförmåga blev nedsatt till den lägsta pensionsåldern för din åldersgrupp. Läs mer på Arbetspension.fi.

Sjukpension enligt folkpensionslagen

Du kan få sjukpension enligt folkpensionslagen om du uppfyller samtliga följande villkor:

  • Du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som hindrar dig från att utföra ett arbete som ger en rimlig försörjning.
  • Du är 16–64 år.
  • Dina andra pensioner och ersättningar ligger under FPA:s inkomstgräns. 
  • Du har bott i Finland så länge folkpensionslagen kräver, det vill säga minst tre år efter att du fyllt 16 år. Men du kan också inkludera tiden du omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU-/EES-land eller i Schweiz innan du flyttar till Finland. Bosättningskravet gäller inte om du är ung och arbetsoförmögen som tidigare har fått FPA:s handikappförmån för under 16-åringar eller om du blev arbetsoförmögen innan du fyllde 19 år och då bodde i Finland.

Ansökan

Du ansöker om sjukpension på olika sätt beroende på om du bor i Finland eller i ett annat nordiskt land.

Om du bor i Finland

Om du bor i Finland kan du ansöka om sjukpension hos FPA eller din arbetspensionsinrättning. Om du tidigare har arbetat i ett annat nordiskt land kan du ansöka om utländsk sjukpension samtidigt som du ansöker om sjukpension från Finland.

Om du ansöker om sjukpension från två eller flera olika nordiska länder bör du tänka på att villkoren för att få sjukpension kan variera från land till land.

Om du bor i ett annat nordiskt land

Om du bor i ett annat nordiskt land och tidigare har arbetat i Finland kan du ansöka om sjukpension från Finland samtidigt som du ansöker om sjukpension från landet du bor i. Läs mer på sidan om sjukpension i ditt land.

Mer information

Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.