Färsaarten työkyvyttömyyseläke

Færøsk førtidspension
Tässä artikkelissa kerrotaan Färsaarten työkyvyttömyyseläkkeestä.

Työkyvyttömyyseläkkeeseen voivat olla oikeutettuja henkilöt, joiden työkyky on alentunut pysyvästi.

Voitko saada työkyvyttömyyseläkettä Färsaarilla?

Sinulle voidaan myöntää työkyvyttömyyseläke, jos olet 18–67-vuotias ja työkykysi on alentunut pysyvästi korkeintaan puoleen kokonaistyökyvystäsi. Työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen edellytyksenä on, ettei työkykyäsi ole ollut mahdollista parantaa työkykyä edistävien toimien (kuten kuntoutuksen) avulla tai ettei sinulle ole pystytty löytämään olosuhteisiin nähden sopivaa työtä.

Työkyvyttömyyseläkkeessä on kolme eri etuustasoa. Työkyvystä, iästä, työskentelymahdollisuuksista ja muista asiaan vaikuttavista seikoista riippuu, minkä tasoista työkyvyttömyyseläkettä voit saada.

Minkä kansalaisuuteen liittyvien ehtojen on täytyttävä, jotta voisit saada työkyvyttömyyseläkettä Färsaarilla?
  • Olet Tanskan kansalainen tai avioliitossa Tankan kansalaisen kanssa tai olet viimeksi ollut avioliitossa Tanskan kansalaisen kanssa.
  • Asut vakinaisesti Färsaarilla tai työskentelet färsaarelaisella laivalla.
  • Olet asunut vakinaisesti Tanskassa, Färsaarilla tai Grönlannissa vähintään kolme vuotta.

Kaikkien kolmen ehdon on täytyttävä.

Kansalaisuutta koskevista säännöistä voidaan poiketa, mikäli henkilö on asunut vakinaisesti Färsaarilla vähintään kymmenen vuotta. Tällaisissa tapauksissa voidaan hakea poikkeusta.

Miten kerrytät oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen?

Olet oikeutettu täysimääräiseen färsaarelaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos olet asunut Tanskassa, Färsaarilla tai Grönlannissa vähintään 4/5 siitä ajasta, joka on kulunut 15:nnen ikävuotesi ja työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen välillä. 

Mikäli olet asunut Färsaarilla tätä lyhyemmän ajan, työkyvyttömyyseläkettä vähennetään vastaavasti. Färsaarilla, Grönlannissa ja Tanskassa asumasi aika lasketaan yhteen eli kerrytät oikeuttasi työkyvyttömyyseläkkeeseen riippumatta siitä, missä osassa Tanskan valtiokokonaisuutta asut. 

Sinuun sovelletaan toisenlaisia sääntöjä myös, jos olet kuulunut pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen piiriin. Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus asettaa Pohjoismaiden kansalaiset samanarvoiseen asemaan. Toisessa Pohjoismaassa asunut ja/tai työskennellyt henkilö voi siten olla oikeutettu kyseisestä maasta maksettavaan eläkkeeseen.

Miten haet työkyvyttömyyseläkettä?

Färsaarten sosiaaliturvaviranomainen Almannaverkið käsittelee työkyvyttömyyseläkehakemuksesi. Jos haet työkyvyttömyyseläkettä jostain toisesta maasta, Almannaverkið toimii maiden välisenä yhteyselimenä hakuprosessin ajan.

Voitko hakea työkyvyttömyyseläkkeen lisiä?

Työkyvyttömyyseläkkeeseen voidaan myöntää lisiä, kuten apu- ja hoitolisää, lääkelisää tai henkilökohtaisia tarveharkintaisia lisiä.

Mitä sinun on syytä ottaa huomioon, jos haet työkyvyttömyyseläkettä useista eri maista?

Jos haet työkyvyttömyyseläkettä kahdesta eri maasta, ota huomioon, että työkyvyttömyyseläkesäännöissä on maiden välisiä eroja ja työkykysi voidaan arvioida eri maissa eri tavoin.

Voitko siirtää Färsaarilta maksettavan työkyvyttömyyseläkkeen johonkin toiseen Pohjoismaahan?

Voit hakea työkyvyttömyyseläkkeen siirtämistä ulkomaille, jos muutat pois Färsaarilta työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen jälkeen. Hakemus lähetetään Almannaverkiðiin, joka lähettää sen eteenpäin Färsaarten ylimmälle viranomaiselle eli Almannamálaráðiðiin. 

Pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen nojalla eläkettä voidaan maksaa EU- tai Efta-maassa vakinaisesti asuvalle Pohjoismaan kansalaiselle. Tässä tapauksessa ei siis sovelleta kansalaisuutta ja asuinpaikkaa koskevia yleisiä määräyksiä.

Tanskan, Grönlannin ja Färsaarten työkyvyttömyyseläkkeet eroavat toisistaan niin suuresti, että sinun on haettava työkyvyttömyyseläkettä uudesta asuinmaastasi, jos muutat Tanskan valtiokokonaisuuteen kuuluvalta alueelta toiselle. Tanskan, Grönlannin ja Färsaarten välillä muuttaessasi siirryt aina kohdemaan lainsäädännön piiriin.

Voitko työskennellä ollessasi työkyvyttömyyseläkkeellä?

Voit työskennellä työkyvyttömyyseläkkeellä ollessasi. Jos tulosi ylittävät tietyn ansiorajan, työkyvyttömyyseläkkeesi pienenee. Huomaathan, että työkyvyttömyytesi voidaan tällöin arvioida uudelleen.

Miten työkyvyttömyyseläkettä maksetaan kuolemantapauksessa?

Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen päättyy työkyvyttömyyseläkkeellä olevan henkilön kuolinkuukautta seuraavan kuukauden lopussa. Jos asut yhdessä avo- tai aviopuolisosi kanssa ja hänkin saa kansaneläkettä tai työkyvyttömyyseläkettä, sinulle myönnettyä työkyvyttömyyseläkettä maksetaan leskellesi kuolemasi jäkeen kolmen kuukauden ajan.

Lisätietoja työkyvyttömyyseläkesäännöksistä antaa Färsaarten sosiaaliturvaviranomainen Almannaverkið.

 

Lisätietoja pohjoismaisesta sosiaaliturvasopimuksesta antaa Färsaarten sosiaaliministeriö Almannamálaráðið.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.