Tanskan työkyvyttömyyseläke

Dansk førtidspension
Tämä sivu käsittelee Tanskan työkyvyttömyyseläkettä.

Voit olla oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos olet täyttänyt 40 vuotta ja työkykysi on alentunut pysyvästi ja niin paljon, ettet pysty työskentelemään normaalein ehdoin tai olemaan tuetussa työssä.

Voitko saada tanskalaista työkyvyttömyyseläkettä?

Työkyvyttömyyseläke (førtidspension) voi tulla kyseeseen, jos olet täyttänyt 40 vuotta ja työkykysi on alentunut pysyvästi ja niin paljon, ettet pysty työskentelemään normaalein ehdoin tai olemaan tuetussa työssä. Ennen 40 vuoden ikää työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää vain erityistapauksissa.

Et ole oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos työkyvyn menetys on tilapäistä tai jos työkykyäsi voidaan parantaa esimerkiksi aktivointitoimien tai hoidon avulla.

Jos asut Tanskassa, asuinkuntasi arvioi oikeutesi työkyvyttömyyseläkkeeseen. Sinun on yleensä ensin osallistuttava työkyvyn selvitykseen (ressourceforløb). Kunta ottaa selvityksessä huomioon joukon eri tekijöitä, kuten koulutuksesi, työkokemuksesi ja terveydentilasi.

Työkyvyn arvioinnin tueksi kunta laatii kuntoutussuunnitelman yhteistyössä sinun kanssasi. Suunnitelmassa kuvataan muun muassa sitä, millaiset resurssit ja mahdollisuudet sinulla on vastata niihin vaatimuksiin, joita työntekijöille asetetaan työmarkkinoilla.

Ota yhteyttä asuinkuntaasi, jos haluat lisätietoja työkyvyttömyyseläkkeestä.

Jos asut ulkomailla, etuuksien maksamisesta vastaava viranomainen Udbetaling Danmark arvioi, oletko oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen. Jos haluat hakea tanskalaista työkyvyttömyyseläkettä, ota yhteyttä asuinmaasi eläkeviranomaiseen.

Udbetaling Danmark laatii sinulle resurssiprofiilin ja arvioi työkykysi sen pohjalta. Resurssiprofiili pohjautuu tietoihin ja olosuhdekuvauksiin, jotka Udbetaling Danmark saa sinulta ja asuinmaasi viranomaisilta. Udbetaling Danmark arvioi resurssisi ja mahdollisuutesi Tanskan työmarkkinasäännösten mukaan, ikään kuin asuisit Tanskassa.

Ota yhteyttä Udbetaling Danmarkiin, jos haluat lisätietoja tanskalaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä.

Miten kerrytät oikeuttasi tanskalaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen?

Oikeus tanskalaiseen eläkkeeseen kertyy yleensä silloin, kun asut tai työskentelet Tanskassa. Jos asut Tanskassa ja työskentelet toisessa Pohjoismaassa, sinulle kertyy eläkettä yleensä työskentelymaassasi. Ota yhteyttä viranomaisiin, jos työskentelet kahdessa tai useammassa maassa tai jos työskentelet lähetettynä työntekijänä toisessa Pohjoismaassa ja olet epävarma eläkeoikeuksiesi karttumisesta. Tanskassa sinun tulee ottaa yhteyttä Udbetaling Danmarkin kansainvälisten sosiaaliturva-asioiden yksikköön.

Sinulla on oikeus täysimääräiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos olet asunut Tanskassa vähintään 4/5 siitä ajasta, joka on kulunut 15 vuoden täyttämisen ja työkyvyttömyyseläkkeen alkamisen välillä. Täyden työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisen edellytyksenä on niin ikään, ettei sinulle ole samanaikaisesti kertynyt yleistä eläkettä jostain toisesta maasta. Jos et voi saada täyttä työkyvyttömyyseläkettä, työkyvyttömyyseläkkeesi määräytyy sen perusteella, mikä on asumisaikasi suhde neljään viidesosaan siitä ajasta, joka on kulunut 15:nnen ikävuoden ja työkyvyttömyyseläkkeen myöntämishetken välillä. Jos olet syntynyt 1.7.1958 tai myöhemmin, olet oikeutettu täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen, mikäli olet asunut Tanskassa yhteensä 9/10 viidennentoista ikävuotesi ja työkyvyttömyyseläkkeen myöntämishetken välisistä elinvuosistasi.

Et ole oikeutettu tanskalaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos olet kerryttänyt eläkettä Tanskassa alle yhden vuoden ajan.

Lue lisää ja tutustu esimerkkilaskelmiin osoitteessa borger.dk.

Miten haet työkyvyttömyyseläkettä?

Jos asut Tanskassa, asuinkuntasi käsittelee työkyvyttömyyseläkehakemuksesi.

Jos oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen on karttunut yhdessä tai useammassa muussa Pohjoismaassa, Udbetaling Danmark lähettää hakemuksesi muiden Pohjoismaiden käsiteltäväksi. Osoitteesta borger.dk selviää, miten haet ulkomaista eläkettä ja mitä asiakirjoja tarvitaan eläkehakemuksen liitteeksi.

Jos asut jossain toisessa Pohjoismaassa ja sinulle on kertynyt eläkeoikeuksia Tanskassa, haet työkyvyttömyyseläkettä yleensä asuinmaasi viranomaisten välityksellä.

Mitä sinun on syytä ottaa huomioon, jos haet työkyvyttömyyseläkettä useista eri maista?

Jos olet työskennellyt tai asunut useassa eri Pohjoismaassa, ota huomioon, että työkyvyttömyyseläkkeen myöntämistä koskevissa säännöissä voi olla maiden välisiä eroja. Ota yhteyttä aiempien työskentely- ja asuinmaidesi viranomaisiin ja kysy lisätietoja.

Jos asut Tanskassa, voit saada täydentävää taloudellista tukea, mikäli et pysty tulemaan toimeen pelkällä työkyvyttömyyseläkkeellä. Jos asut ulkomailla, et yleensä voi saada täydentävää taloudellista tukea Tanskasta, vaan sinun tulee hakea sitä asuinmaastasi.

Eläkkeen lisät ja kertaluonteiset tuet

Jos sinulle on myönnetty tanskalainen työkyvyttömyyseläke 31.12.2002 asti voimassa olleiden sääntöjen nojalla, voit olla oikeutettu terveydenhoito- tai lämmitysmenojen perusteella maksettavaan lisään (helbredstillæg, varmetillæg) tai henkilökohtaiseen lisään (personligt tillæg). Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

Jos asut Tanskassa ja työkyvyttömyyseläkkeesi on myönnetty 1.1.2003 voimaan tulleiden sääntöjen nojalla, voit hakea asuinkunnastasi taloudellista tukea esimerkiksi lääkekuluihin tai ennalta arvaamattomiin yksittäisiin kuluihin tarpeen vaatiessa.

Asumistuki

Voit olla oikeutettu eläkkeensaajan asumistukeen (boligstøtte). Sen myöntämiseen vaikuttavat muun muassa eläkkeensaajan tulot ja asumismenot sekä asunnon ja ruokakunnan koko. Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

Voitko siirtää Tanskasta maksettavan työkyvyttömyyseläkkeen johonkin toiseen Pohjoismaahan?

Jos olet Tanskan kansalainen tai EU- tai Eta-maan kansalainen, tanskalaista eläkettä voidaan yleensä maksaa sinulle toiseen Pohjoismaahan. Ota yhteyttä Udbetaling Danmarkiin ja hae eläkkeen siirtämistä ulkomaille.

Et voi siirtää tanskalaista eläkettä Färsaarille tai Grönlantiin. Sinun täytyy sen sijaan hakea färsaarelaista tai grönlantilaista eläkettä.

Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

Voitko työskennellä ollessasi työkyvyttömyyseläkkeellä?

Sinä ja avo- tai aviopuolisosi voitte vapaasti työskennellä, jos olet työkyvyttömyyseläkkeellä. Työnteko voi kuitenkin vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeen ja mahdollisten lisien suuruuteen. Ilmoita Udbetaling Danmarkiin työnteon aloittamisesta ja muista taloudellisen tilanteesi muutoksista. Jos palaat työelämään, työkyvyttömyyseläkettäsi harkitaan uudelleen. Uudelleenharkinnan perusteella työkyvyttömyyseläke voidaan jättää lepäämään tai eläke voidaan lakkauttaa kokonaan.

Katso lisätietoja tanskaksi borger.dk-sivuston kohdasta ”Må jeg eller min ægtefælle/samlever arbejde, mens jeg får førtidspension?”

Miten työkyvyttömyyseläkettä maksetaan kuolemantapauksessa?

Jos asut yhdessä aviopuolisosi, rekisteröidyn kumppanisi tai avopuolisosi kanssa ja saatte molemmat joko työkyvyttömyyseläkettä (førtidspension), seniorieläkettä (seniorpension) tai kansaneläkettä (folkepension), leskellesi voidaan maksaa sinulle myönnettyä eläkettä kuolemasi jälkeen korkeintaan kolmen kuukauden ajan. Tätä nimitetään lesken alkueläkkeeksi (efterlevelsespension). Näiden kolmen kuukauden kuluttua aviopuolisosi, rekisteröity kumppanisi tai avopuolisosi alkaa saada eläkettä niiden säännösten mukaisesti, jotka koskevat yksin asuvan eläkeläisen eläkettä ja sen määrää.

Omaisten ei tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin vainajan työkyvyttömyyseläkkeen, seniorieläkkeen tai kansaneläkkeen suhteen. Etuuksien maksamisesta vastaava viranomainen (Udbetaling Danmark) ja kunta saavat tiedon kuolemantapauksesta suoraan väestörekisteristä ja ottavat automaattisesti kantaa siihen, miten eläkkeen kanssa toimitaan. Omaisten on kuitenkin oma-aloitteisesti otettava yhteyttä Udbetaling Danmarkiin, jos vainaja asui ulkomailla.

Täydentävä työmarkkinaeläke

Täydentävä työmarkkinaeläke (supplerende arbejdsmarkedspension, SUPP) on eläke, jota voit halutessasi säästää ollessasi työkyvyttömyyseläkkeellä. Jos maksat SUPP-eläkemaksua, saat ylimääräistä eläkettä kuukausittain, kun jäät aikanaan kansaneläkkeelle.

Pakollinen eläkejärjestelmä

Kun saat työkyvyttömyyseläkettä, Tanskan valtio maksaa puolestasi eläkemaksua ATP-eläkejärjestelmään. Eläkemaksun suuruus riippuu työkyvyttömyyseläkkeestäsi. Vuonna 2020 valtion eläkemaksun suuruus on 0,3 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeestäsi. Eläkemaksua korotetaan vuosittain vuoteen 2030 asti, jolloin valtion eläkemaksun suuruus on 3,3 prosenttia työkyvyttömyyseläkkeestäsi.

Sinulta ei peritä eläkemaksua pakolliseen eläkejärjestelmään. Tanskan valtio maksaa ATP-eläkejärjestelmään suoritettavan eläkemaksun automaattisesti. Pakollista eläkemaksua ei siis pidätetä varhaiseläkkeestäsi.

Katso lisätietoja osoitteesta borger.dk.

Mistä saat lisätietoja?

Jos asut Tanskassa ja sinulla on kysyttävää tanskalaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä, ota yhteyttä asuinkuntaasi.

Jos asut ulkomailla ja sinulla on kysyttävää tanskalaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä, ota yhteyttä Udbetaling Danmarkin kansainvälisistä eläkeasioista vastaavaan yksikköön.

Jos asut Tanskassa ja sinulla on kysyttävää ulkomaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä, ota yhteyttä Udbetaling Danmarkin ulkomaisista eläkeasioista vastaavaan yksikköön.

Mihin maahan maksat veroa, jos sinulle maksetaan tanskalaista työkyvyttömyyseläkettä ulkomaille?

Lisätietoja eläkkeiden verotuksesta Pohjoismaissa saat Nordisk eTax -sivustolta.

Lisätietoja

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.