Finsk førtidspension

Suomen työkyvyttömyyseläke
Hvis du har været syg i lang tid, kan du have ret til førtidspension. Her kan du læse om finsk rehabiliteringsstøtte og førtidspension, som du kan få, hvis sygdom eller nedsat funktionevne har svækket din arbejdsevne eller forhindrer dig i at arbejde. Reglerne gælder også for Åland.

Forhold, som vedrører nedsat arbejdsevne og ansøgning om førtidspension, kræver ofte grundige udredninger og lægeerklæringer. Hvis du er i arbejde, skal du henvende dig til bedriftssundhedstjenesten. 

Rehabilitering går forud for andre ydelser, og hvis du søger om førtidspension, undersøger pensionskasserne altid, om du har ret til rehabilitering. Du kan læse mere på siden Rehabilitering i Finland.

Kan du få førtidspension i Finland?

I Finland kan du få førtidspension i henhold til lov om arbejdspension og lov om folkepension.

Førtidspension i henhold til lov om arbejdspension

Du kan få førtidspension i henhold til lov om arbejdspension hvis du har optjent ret til arbejdspension og din arbejdsevne har været nedsat på grund af sygdom eller skade i mindst et år. Førtidspension kan bevilges til personer, som er fyldt 17 år, og som ikke har opnået den laveste pensionsalder i sin aldersgruppe. Førtidspension kan bevilges på ubestemt tid eller som en tidsbestemt rehabiliteringsstøtte. Førtidspension i henhold til lov om arbejdspension kan også bevilges delvist, afhængigt af hvor meget din arbejdsevne er nedsat.

Førtidspension i henhold til lov om arbejdspension består af den pension, som du har optjent før din arbejdsevne blev nedsat samt af pension for den resterende periode. Pension for den resterende periode betyder, at pensionen, ud over den reelle arbejdsperiode, optjenes på grundlag af en beregnet periode, det vil sige perioden fra det første år med førtidspension til aldersgruppens nedre pensionsalder. Læs mere på siden Arbetspension.fi

Førtidspension i henhold til lov om folkepension

Du kan få førtidspension i henhold til lov om folkepension, hvis du opfylder alle nedenstående krav:

  • Du har en sygdom eller en funktionsnedsættelse, som hindrer dig i at udføre et arbejde, som giver en rimelig løn.
  • Du er 16-64 år.
  • Dine øvrige pensioner og erstatninger ligger under FPA's minimumsgrænse.
  • Du har boet i Finland så længe, som lov om folkepension kræver (mindst tre år efter det fyldte 16. år). Du kan dog også medregne perioder, hvor du har været socialt sikret i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz, før du flyttede til Finland. Bopælskravet gælder ikke, hvis du er ung og uarbejdsdygtig, hvis du tidligere har fået handicapydelser fra FPA for børn under 16 år, eller hvis du blev uarbejdsdygtig, før du fyldte 19 år, og du boede i Finland på dette tidspunkt.

Ansøgning

Der er forskellige ansøgningsprocedurer for førtidspension, afhængigt af om du bor i Finland eller et andet nordisk land.

Hvis du bor i Finland

Hvis du bor i Finland, kan du søge om førtidspension hos FPA eller hos din pensionskasse. Hvis du tidligere har arbejdet i et andet nordisk land, kan du søge om førtidspension fra udlandet, når du søger om førtidspension i Finland.

Hvis du søger om førtidspension fra to eller flere nordiske lande, skal du være opmærksom på, at kravene for at modtage førtidspension kan variere i de enkelte lande.

Hvis du bor i et andet nordisk land

Hvis du bor i et andet nordisk land, og du tidligere har arbejdet i Finland, kan du søge om førtidspension fra Finland, når du søger om førtidspension fra dit bopælsland. Læs mere ansøgning på siden om førtidspension i dit eget land.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.