Työkyvyttömyyseläke Norjassa

Elderly people dancing

Elderly people dancing

Valokuvaaja
Yadid Levy/norden.org
Seuraavassa kerrotaan työkyvyttömyyseläkkeen saamista koskevista säännöistä Norjassa. Eri Pohjoismaissa on erilaiset työkyvyttömyyseläkettä koskevat säännöt.

Työkyvyttömyyseläke (uføretrygd) korvaa pitkäaikaisen sairauden tai vamman aiheuttamaa ansiotulojen menetystä. Ansaintakyvystäsi riippuu, oletko oikeutettu täysimääräiseen vai asteittaiseen (osittaiseen) työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Voitko saada norjalaista työkyvyttömyyseläkettä?

Jotta voisit saada norjalaista työkyvyttömyyseläkettä, sinun tulee yleensä täyttää seuraavat ehdot:

 • Olet 18–67-vuotias.
 • Olet kuulunut Norjan julkiseen sosiaaliturvajärjestelmään työkyvyn menettämistä edeltävien kolmen vuoden ajan. Jos olet asunut tai työskennellyt muissa Eta-maissa, eri maissa kertyneet vakuutuskaudet voidaan laskea yhteen sosiaaliturvaa koskevien Eta-säännösten nojalla. Muissa maissa kertyneet sosiaalivakuutuskaudet tulee dokumentoida viranomaisille. Esittämiesi asiakirjojen nojalla tarkistetaan, oletko kuulunut Eta-maiden sosiaaliturvan piiriin yhtäjaksoisesti kolmen vuoden ajan.  
 • Vamma ja/tai sairaus on pääsyy työkykysi alenemiseen.
 • Olet saanut asianmukaista hoitoa ja osallistunut työhön paluuseen tähtääviin toimenpiteisiin.
 • Työkykysi on heikentynyt pysyvästi vähintään 50 prosenttia vamman ja/tai sairauden vuoksi.

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää vasta, kun olet saanut asianmukaista hoitoa ja osallistunut työhön paluuseen tähtääviin toimenpiteisiin. Työhön paluuseen tähtäävät toimenpiteet voidaan jättää tekemättä vain, jos ne eivät selvästikään ole tarkoituksenmukaisia.

Työkyvyttömyyseläkkeen maksamisesta vastaa Norjan sosiaaliturvaviranomainen NAV (Arbeids- og velferdsetaten).

Miten työkyvyttömyyseläke lasketaan?

Työkyvyttömyyseläke lasketaan sairastumistasi edeltäneiden vuosiansioiden pohjalta. Jos sinulla on ollut pienet tulot tai ei lainkaan tuloja, olet joka tapauksessa oikeutettu vähimmäisetuuteen. Työkyvyttömyyseläkkeen määrään vaikuttaa myös se, miten kauan olet ollut tai tulet olemaan Norjan sosiaaliturvan piirissä. Näitä ajanjaksoja nimitetään vakuutuskausiksi (trygdetid). Norjassa kertyneen vakuutuskauden pituudella on merkitystä norjalaisen työkyvyttömyyseläkkeen laskennassa. Toisessa Pohjoismaassa kertyneet vakuutuskaudet ovat tärkeitä, jos et täytä perusvaatimusta vähintään kolmen vuoden yhtäjaksoisesta kuulumisesta Norjan sosiaaliturvan piiriin ennen työkyvyttömyyden alkamista.

Työkyvyttömäksi jääneitä nuoria koskevat erityissäännöt, ja vähimmäismäärän mukainen työkyvyttömyyseläke on korkeampi kuin muilla.

Työkyvyttömyyseläke on verotettavaa tuloa samalla tavoin kuin ansiotulokin. NAV saa verokortin automaattisesti Norjan veroviranomaiselta (Skatteetaten).

Miten haet työkyvyttömyyseläkettä?

Jos asut Norjassa

Jos asut Norjassa, voit hakea norjalaista työkyvyttömyyseläkettä sähköisesti. Jos asut ulkomailla tai sinulla on alle 18-vuotiaita lapsia, joudut hakemaan työkyvyttömyyseläkettä postitse paperilomakkeella. NAV arvioi oikeutesi työkyvyttömyyseläkkeeseen vasta, kun työhön paluun mahdollisuudet on selvitetty. Otathan siis yhteyttä NAViin ennen työkyvyttömyyseläkkeen hakemista.

Jos asut toisessa Pohjoismaassa

Jos asut toisessa Pohjoismaassa mutta olet aiemmin kuulunut Norjan sosiaaliturvaan, sinulle on voinut karttua oikeus norjalaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Asuinmaasi viranomaiset vastaavat työkyvyttömyyseläkehakemuksesi välittämisestä Norjan sosiaaliturvaviranomaiselle. Ota yhteyttä asuinmaasi sosiaaliturvaviranomaisiin ja selvitä, miten sinun tulee edetä asiassa.

Mitä sinun on syytä ottaa huomioon, jos haet työkyvyttömyyseläkettä useista eri maista?

Huomaathan, että kullakin Pohjoismaalla on omat kansalliset säännöksensä, joiden nojalla oikeus eri etuuksiin määräytyy. Vaikka Norjan työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisedellytykset täyttyisivät, et välttämättä täytä muiden Pohjoismaiden työkyvyttömyyseläkkeen edellytyksiä.

Hakemusten käsittelyaika vaihtelee maittain. Ota suoraan yhteyttä ulkomaan sosiaaliturvaviranomaisiin, jos haluat tietää, milloin voit odottaa työkyvyttömyyseläkepäätöstä.

Voitko saada työkyvyttömyyseläkkeen lisiä?

Voitko siirtää Norjasta maksettavan työkyvyttömyyseläkkeen johonkin toiseen Pohjoismaahan?

  Norjalaista työkyvyttömyyseläkettä voidaan maksaa yleensä myös toiseen Eta-maahan. Työkyvyttömyyseläkkeen nuorisolisää ei kuitenkaan makseta ulkomaille. Jos muutat ulkomaille, selvitä etukäteen, miten muutto vaikuttaa työkyvyttömyyseläkkeeseesi ja oikeuteesi käyttää Norjan ja uuden asuinmaasi terveyspalveluja. NAV voi arvioida ennen muuttoasi, mitä etuuksia sinulle voidaan maksaa ulkomaille.

  Voitko käydä töissä ja saada samalla työkyvyttömyyseläkettä?

   Työkyvyttömyyseläkkeellä ollessasi voit työskennellä niin paljon kuin pystyt. Työnteko kannattaa, koska työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulon yhdistelmä on korkeampi kuin pelkkä työkyvyttömyyseläke.

   Mitä työkyvyttömyyseläkkeelle tapahtuu kuolemantapauksessa?

   Norjalaisen työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen päättyy eläkkeensaajan kuollessa.

   Mihin maahan maksat veroa, jos saat norjalaista työkyvyttömyyseläkettä ulkomailla?

   Mistä saat lisätietoja?

   Ota yhteyttä NAViin, jos sinulla on kysyttävää työkyvyttömyyseläkkeestä.

   Ota yhteyttä viranomaiseen
   Kysy Info Pohjolalta

   Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

   HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

   Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.