Norsk uføretrygd

Elderly people dancing

Elderly people dancing

Fotograf
Yadid Levy/norden.org
Her kan du lese om reglene for å motta norsk uføretrygd. Reglene er ulike i de forskjellige nordiske landene.

Uføretrygd skal erstatte tapt inntekt på grunn av varig sykdom eller skade. Inntektsevnen din vil påvirke om du får rett til 100 prosent uføretrygd, eller gradert (delvis) uføretrygd.

Kan du få norsk uføretrygd?  

For å ha rett til å få uføretrygd i Norge må du som hovedregel oppfylle disse vilkårene:

 • Du må være mellom 18 og 67 år.
 • Du må ha vært medlem av folketrygden i de siste tre årene før du ble syk. Personer som har vært bosatt/jobbet i andre EØS-land kan ha rett til sammenlegging av trygdetid etter EØS-avtalens regler om trygd. Det innhentes da dokumentasjon på trygdetid fra aktuelle land og man ser om det er tre år med kontinuerlig EØS-trygdetid før uførhet.  
 • Sykdom og/eller skade må være hovedårsaken til at inntektsevnen din er nedsatt.
 • Hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak må være gjennomført.
 • Inntektsevnen din må være varig nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom og/eller skade.

Det er krav om at du må ha gjennomført hensiktsmessig behandling og arbeidsrettede tiltak før det eventuelt kan bli aktuelt å motta uføretrygd. Arbeidsrettede tiltak kan bare unnlates dersom det foreligger åpenbare grunner for at disse ikke er hensiktsmessig.

Det er Arbeids- og velferdsetaten, NAV, som har ansvar for uføretrygd i Norge.

Hvordan beregnes uføretrygden?

Den inntekten du hadde de siste årene før du ble syk, brukes for å beregne uføretrygden du kan få. Hvis du har hatt lav eller ingen inntekt, har du uansett rett til en minsteytelse. Hvor lenge du har vært, eller kommer til å være medlem av den norske folketrygden, påvirker også uføretrygden. Dette kalles trygdetid. Det er din trygdetid i Norge som har betydning for beregningen av din norske uføretrygd. Trygdetid i et annet nordisk land er relevant dersom du ikke oppfyller inngangsvilkåret om minst tre års sammenhengende medlemskap i Norge før uføretidspunktet.

Er du ung og blir ufør, så gjelder det spesielle regler, og minstesatsen er høyere enn for andre.

Uføretrygd skattlegges som vanlig inntekt. NAV får skattekort automatisk fra Skatteetaten.

Hvordan søker du om uføretrygd?

Hvis du bor i Norge

Du kan søke om norsk uføretrygd elektronisk hvis du bor i Norge. Hvis du har bodd i utlandet, eller har barn under 18 år, så må du søke via skjema sendt i posten. Mulighetene dine til å være i arbeid må være avklart før uføretrygd kan vurderes av NAV. Det er derfor viktig at du har kontakt med NAV før du skal søke om uføretrygd.

Hvis du bor i et annet nordisk land

Dersom du er bosatt i et annet nordisk land, men tidligere har vært medlem i folketrygden kan du ha opparbeidet deg rett på uføretrygd fra Norge. Det er det landet der du er bosatt som er ansvarlig for å videreformidle uføresøknaden din til norske trygdemyndigheter. Ta kontakt med trygdemyndighetene i landet der du bor for å forhøre deg om hvordan du går fram.

Hva skal du være oppmerksom på hvis du søker uføretrygd fra flere land?

Vær oppmerksom på at hvert av de nordiske landene har sine nasjonale regler som styrer rettighetene til ulike ytelser. Du kan fylle vilkårene for uføretrygd i Norge uten at du nødvendigvis fyller vilkårene for uføretrygd fra de andre nordiske landene.

Saksbehandlingstiden i de ulike landene er forskjellig. Dersom du har spørsmål om når uførekravet ditt er ferdig behandlet, bør du ta direkte kontakt med de utenlandske trygdemyndighetene. 

Kan du få noen tillegg til uføretrygd?

Kan du ta med norsk uføretrygd til et annet nordisk land?

  Du kan som regel ta med deg uføretrygden til andre EØS-land. Ved flytting til utlandet er det ikke mulig å ta med seg tilleggsytelsen ung ufør. Flytter du til utlandet er det viktig at du setter deg inn i hvordan det påvirker uføretrygden din og retten til helsetjenester i Norge og utlandet. Før du flytter kan NAV foreta en vurdering om hva du kan ta med.

  Kan du jobbe og motta uføretrygd samtidig?

   Du kan jobbe så mye som du har mulighet til ved siden av å motta uføretrygd. Det lønner seg å jobbe fordi uføretrygd og inntekt er høyere enn uføretrygd alene.

   Hva skjer med uføretrygden ved dødsfall?

   Den norske uføretrygden faller bort ved dødsfall.

   Hvor skal du betale skatt når du får norsk uføretrygd i utlandet?

   Du kan få vite mer om beskatning av pensjon og uføretrygd i Norden på den nordiske skatteportalen Nordisk eTax.

   Hvem skal du kontakte hvis du har spørsmål?

   Ta kontakt med NAV dersom du har spørsmål om uføretrygd. 

   Spør Info Norden

   Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

   OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

   Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.