Väestörekisteröinti Norjassa

Folkeregistrering i Norge
Tältä sivulta selviää, milloin sinulla on oikeus ja milloin velvollisuus rekisteröityä Norjan väestötietojärjestelmään ja miten se tapahtuu. Huomaathan, että Huippuvuoria koskevat omat erityissäännökset.

Pohjoismaan kansalainen voi oleskella Norjassa enintään kuusi kuukautta kirjautumatta Norjan väestörekisteriin. Jos olet Pohjoismaan kansalainen, et tarvitse työ- tai oleskelulupaa tullessasi asumaan tai töihin Norjaan.

Jos muutat Norjaan jostain toisesta Pohjoismaasta, kuulut Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin välisen väestön rekisteröintiä koskevan sopimuksen piiriin. Sopimuksen mukaan kukin henkilö voi olla merkittynä vain yhden Pohjoismaan väestörekisteriin kerrallaan. Rekisteröintimenetelmä määräytyy kohdemaan sääntöjen mukaan.

Jos vakinainen asuinpaikkasi on Norjassa, kuulut yleensä Norjan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. Norjan sosiaaliturvajärjestelmän jäsenyys on avain Norjan sosiaaliturvaviranomaisen NAVin myöntämiin etuuksiin ja palveluihin. Norjan sosiaaliturvajärjestelmään voi kuulua joko työskentelyn tai vakinaisen asumisen perusteella. Norjan sosiaaliturvan piiriin voivat kuulua myös ulkomailla oleskelevat henkilöt.

Asumisperusteinen sosiaaliturva

  • Sinun katsotaan asuvan Norjassa vakinaisesti, jos oleskelet tai aiot oleskella maassa vähintään 12 kuukautta. Voit kuulua Norjan sosiaaliturvan piiriin vain, jos oleskelet maassa laillisesti.
  • Jos kuulut Norjan sosiaaliturvan piiriin vakinaisen asumisen perusteella, voit oleskella ulkomailla yhtäjaksoisesti korkeintaan 12 kuukautta menettämättä Norjan sosiaaliturvan jäsenyyttä.

 Vaikka et asuisikaan Norjassa, kuulut Norjan sosiaaliturvan piiriin, jos

  • työskentelet Norjassa tai Norjan mannerjalustalla 
  • olet Norjan tai Eta-maan kansalainen ja työskentelet norjalaisella aluksella. Poikkeuksena tästä ovat henkilöt, jotka työskentelevät catering-tehtävissä Norjan kansainväliseen alusrekisteriin (NIS) rekisteröidyllä matkailualuksella
  • olet Norjan tai Eta-maan kansalainen ja työskentelet Norjan valtion palveluksessa ulkomailla
  • olet Norjan tai Eta-maan kansalainen ja saat ulkomailla suoritettaviin opintoihin tukea Norjan valtion opintolainarahastosta (Lånekassen). Poikkeuksena tästä ovat toisessa Pohjoismaassa suoritettavat opinnot (jolloin kuulut sen maan sosiaaliturvajärjestelmän piiriin, jossa olet kirjoilla).

Jos et kuulu Norjan sosiaaliturvan piiriin, sinulla ei ole Norjan sosiaaliturvalain mukaisia oikeuksia. Olet kuitenkin oikeutettu välttämättömään lääketieteelliseen hoitoon, mikäli sairastut äkillisesti Norjassa oleskellessasi.

Alle kuusi kuukautta kestävä oleskelu Norjassa

Jos olet Pohjoismaan kansalainen ja aiot asua Norjassa korkeintaan kuusi kuukautta, sinun ei lähtökohtaisesti tarvitse tehdä muuttoilmoitusta tai kirjautua Norjan väestörekisteriin.

Tällöin et täytä norjalaisen henkilötunnuksen saamisen edellytyksiä, mutta sinulle voidaan myöntää väliaikainen henkilötunnus eli D-numero. Väliaikaista henkilötunnusta tarvitset, jos aiot avata pankkitilin tai työskennellä (ja olet verovelvollinen) Norjassa. 

D-numeron tilaava yritys päättää, onko sinun todistettava henkilöllisyytesi, ennen kuin sinulle voidaan myöntää D-numero. Jos yritys vaatii sinua todistamaan henkilöllisyytesi, sinun tulee käydä henkilökohtaisesti verotoimistossa. Norjan veroviranomainen suorittaa henkilöllisyystarkistukset kaikkien D-numeron tilaajien puolesta.

Jos oleskelusi Norjassa jatkuu yli kuusi kuukautta, sinun on ilmoitettava asiasta verotoimistoon. Mikäli verotoimisto katsoo, että sinun on rekisteröidyttävä Norjan väestötietojärjestelmään, sinulle myönnetään norjalainen henkilötunnus.

Yli kuusi kuukautta kestävä oleskelu Norjassa

Jos aiot jäädä Norjaan yli kuudeksi kuukaudeksi, sinun tulee tehdä muuttoilmoitus. 

Muuttoilmoitus tehdään henkilökohtaisesti verotoimistossa (väestörekisteriviranomainen). Muistathan varata ajan etukäteen. Jos muutat Norjaan perheinesi, kaikkien perheenjäsenten tulee käydä henkilökohtaisesti verotoimistossa.

Verotoimistossa täytät muuttoilmoituslomakkeen ja joudut esittämään hyväksytyn henkilötodistuksen ja muita asiakirjoja. Muuttoilmoituslomakkeen saat joko verotoimistosta tai Norjan verohallinnon verkkosivuilta.

Jos pendelöit Norjan ja toisen Pohjoismaan välillä tulonansaitsemistarkoituksessa, sinun ei välttämättä tarvitse rekisteröityä Norjassa vakinaisesti asuvaksi. Sinun on tosin tällöinkin ilmoittauduttava verotoimistossa, mutta voit rastittaa muuttoilmoituslomakkeeseen olevasi pendelöijä. 

Kun sinut merkitään Norjan väestörekisteriin, saat norjalaisen henkilötunnuksen (joka muodostuu syntymäajasta ja yksilönumerosta). Norjan väestörekisteriviranomainen ilmoittaa muutostasi yleensä automaattisesti entisen asuinmaasi väestörekisteriviranomaiselle. Ilmoituksen nojalla sinut siirretään poissaolevaan väestöön lähtömaan väestötietojärjestelmässä.

Norjalainen henkilötunnuksesi pysyy voimassa, vaikka muuttaisitkin myöhemmin pois Norjasta.

Jos muutat Norjaan Pohjoismaiden ulkopuolelta

Norjan veroviranomaiselta saat lisätietoja väestörekisteröintiin liittyvistä vaatimuksista, jos muutat Norjaan Pohjoismaiden ulkopuolelta.

Lisätietoja

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.