Folkeregistrering i Norge

Folkeregistrering i Norge
Her finder du information om, hvornår du har ret og pligt til at blive folkeregistreret som bosat i Norge (bortset fra Svalbard), og hvordan du søger om dette.

Nordiske statsborgere kan bo i Norge i op til 6 måneder uden at folkeregistrere sig i landet. Som nordisk statsborger har man ikke brug for en arbejds- eller opholdstilladelse for at bo og/eller arbejde i Norge.

Hvis du flytter til Norge fra et andet nordisk land, er du omfattet af folkeregistreringsaftalen mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Ifølge aftalen er det kun muligt at være folkeregistreret i et nordisk land ad gangen. Det er reglerne i det land, du flytter til, som afgør, hvordan du skal registreres i landet.

Hvis du er folkeregisteret og bosat i Norge, er du som hovedregel socialt sikret i Norge. Når du er socialt sikret, har du ret til ydelser fra den sociale sikringsmyndighed, NAV. I Norge kan du enten være socialt sikret som bosat eller som arbejdstager. Du kan også være socialt sikret under ophold i udlandet.

Social sikring som bosat:

  • For at du skal betragtes som bosat, skal dit ophold i Norge vare mindst 12 måneder, eller du skal have planer om at opholde dig i landet i mindst 12 måneder. Det er en forudsætning for sikringen, at du opholder dig lovligt i Norge.
  • Når du er socialt sikret som bosat i Norge, kan du opholde dig i udlandet i op til 12 måneder i træk uden at miste din sociale sikring.

 Selv om du ikke bor i Norge har du alligevel pligt til at være socialt sikret, hvis du

  • arbejder i Norge eller på den norske kotinentalsokkel 
  • er norsk statsborger/EØS-statsborger og ansat på et norsk skib Det er en undtagelse, hvis du er cateringansat på et turistskib, som er registreret i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS)
  • er norsk statsborger/EØS-statsborger, og ansat i den norske stats tjeneste i udlandet
  • er norsk statsborger/EØS-statsborger, og modtager støtte fra Lånekassen i forbindelse med studier i udlandet. Det er en undtagelse, hvis du studerer i Norden (i så fald skal du være socialt sikret i det land, hvor du er folkeregistreret.

Hvis du ikke er socialt sikret, har du ingen rettigheder i henhold til lov om social sikring (folketrygdloven). Du har dog ret til behandling, hvis du bliver akut syg. 

Ophold i Norge i mindre end seks måneder

Nordiske statsborgere, der opholder sig i Norge i kortere tid end 6 måneder, skal som udgangspunkt ikke anmelde flytning og folkeregistreres i Norge.

Hvis du ikke opfylder kravene til at få tildelt et fødselsnummer, kan du i stedet få tildelt et d-nummer (midlertidigt identifikationsnummer). Du kan blandt andet få et d-nummer hvis du skal arbejde (og er skattepligtig) eller åbne en bankkonto i Norge. 

Det er den virksomhed, der bestiller d-nummeret, som afgør, om dit ID skal kontrolleres, for at du kan få et d-nummer. Hvis virksomheden kræver, at din identitet skal kontrolleres, skal du møde personligt op på et skattekontor. ID-kontrollen gennemføres af Skatteetaten for alle, der bestiller et d-nummer.

Hvis du fortsat skal opholde dig i Norge efter 6 måneder, skal du henvende dig til skattekontoret. Hvis skattekontoret beslutter, at du skal folkeregistreres i Norge, vil du få et norsk fødselsnummer.

Ophold i Norge i mere end seks måneder

Hvis du skal bo i Norge i længere tid end 6 måneder, skal du også melde flytning til Norge. 

Du melder flytning ved at møde personligt op på et skattekontor (folkeregistermyndigheten) i landet. Husk at bestille tid til flytteanmeldelsen. Hvis du flytter til Norge sammen med din familie, er det vigtigt, at alle familiemedlemmer møder personligt op på skattekontoret.

På skattekontoret skal du udfylde en blanket om flytning til Norge (flyttemelding) og fremvise godkendt legitimation og dokumentation. Blanketten fås på skattekontoret men kan også downloades fra Skatteetatens netsted.

Hvis du pendler mellem Norge og et andet nordisk land på grund af indtægtsgivende aktiviteter, er det ikke nødvendigt at blive folkeregistreret i Norge. Du har dog meddelelsespligt til skattekontoret. Du kan angive, at du er pendler på flytteanmeldelsen. 

Når du bliver folkeregistreret i Norge, får du et norsk fødselsnummer (består af fødselsdato+personnummer). Normalt vil folkeregistermyndigheden i det land, du flytter fra, automatisk få meddelelse fra den norske folkeregistermyndighed, når du er blevet registreret som bosat i Norge. På baggrund af denne meddelelse bliver du registreret som udflyttet fra det land du flytter fra.

Du beholder dit norske personnummer selv om du senere flytter fra Norge.

Hvis du flytter til Norge fra et ikke-nordisk land

Hos Skatteetaten finder du information om krav i forbindelse med folkeregistrering, hvis du flytter til Norge fra et land uden for Norden. 

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.