Muutto tai matkustaminen Huippuvuorille

Flytte eller reise til Svalbard
Tällä sivulla kerrotaan säännöistä, jotka koskevat Huippuvuorille muuttavia tai matkustavia henkilöitä.

Huippuvuoret ja Norja

Huippuvuoret kuuluvat Norjan kuningaskuntaan, mutta Manner-Norjan lainsäädäntö ei ole kaikilta osin voimassa Huippuvuorilla. Alue ei esimerkiksi kuulu Schengen-yhteistyön tai Eta-sopimuksen piiriin, ja sinne muuttavien tai matkustavien on pystyttävä elättämään itsensä. Pohjoismainen sosiaaliturvasopimus on voimassa myös Huippuvuorilla, mutta säännökset voivat silti poiketa Manner-Norjan säännöksistä.

Huippuvuorille matkustamista koskevat säännöt

Huippuvuorilla on kansainvälinen oikeudellinen erikoisasema, joka perustuu Huippuvuoria koskevaan monenväliseen sopimukseen. Norjan ulkomaalaislaki ei ole voimassa Huippuvuorilla, ja siksi kaikilla Huippuvuori-sopimuksen osapuolimaiden kansalaisilla on yhtäläinen oikeus matkustaa Huippuvuorille ja oleskella siellä. Huippuvuoret eivät ole mukana Schengen-yhteistyössä, joten ulkomaalaiset eivät tarvitse viisumia tai työ- ja oleskelulupaa voidakseen oleskella Huippuvuorilla. Schengen-alueeseen kuulumattomista maista tulevilla henkilöillä on kuitenkin oltava viisumi Schengen-alueelle, jos he matkustavat Huippuvuorille Manner-Norjan kautta.

Kaikkien Huippuvuorille saapuvien tai sieltä poistuvien on todistettava henkilöllisyytensä esittämällä voimassa oleva passi. Schengen-maiden ja Pohjoismaiden kansalaiset voivat myös esittää kansallisen henkilökortin Huippuvuorille saapuessaan tai sieltä poistuessaan.

Muutto Huippuvuorille

Työ- tai opiskelupaikka on suositeltavaa hankkia jo ennen Huippuvuorille muuttamista. Huippuvuorilla oleskeleminen edellyttää nimittäin sitä, että varasi riittävät siellä elämiseen. Vaatimus koskee sekä Norjan että muiden maiden kansalaisia. 

Muuttajan tulee kirjautua Huippuvuorten väestörekisteriin kahdeksan päivän kuluessa Huippuvuorille saapumisesta. Käy ilmoittautumassa henkilökohtaisesti verotoimistossa, jos

  • muutat Huippuvuorille ja aiot oleskella siellä vähintään 6 kuukautta

  • muutat Huippuvuorilla toiselle paikkakunnalle ja aiot oleskella tai olet oleskellut siellä vähintään 6 kuukautta

  • muutat pois Huippuvuorilta.

Jos väestötietojärjestelmän mukainen kotikuntasi on Huippuvuorilla, sinulla on tiettyjä metsästykseen, aselupiin, alkoholikorttiin ja terveyspalveluihin liittyviä oikeuksia. Vaikka vakituinen osoitteesi olisikin Huippuvuorilla, sinun ei katsota asuvan Norjassa. Siksi sinun on tärkeää selvittää oman maasi viranomaisilta, mitä oikeuksia ja velvollisuuksia Huippuvuorille muutosta seuraa.

Huippuvuorilla oleskelevan oikeudet ja velvollisuudet

Perehdy Huippuvuoria koskeviin säännöksiin ennen Huippuvuorille muuttoa tai matkustamista. 

Huippuvuorilla oleskelevien on pystyttävä itse elättämään itsensä. Kuvernööri eli sysselmesteren on Norjan hallituksen ylin edustaja Huippuvuorilla. Hänellä on oikeus karkottaa henkilöt, jotka eivät täytä kyseistä vaatimusta. Tämä koskee sekä Norjan että muiden maiden kansalaisia.

Norjan sosiaalipalvelulaki ei ole voimassa Huippuvuorilla, minkä vuoksi Huippuvuorten asukkaat eivät ole oikeutettuja toimeentulotukeen eivätkä asumistukeen. He eivät myöskään voi saada käytännön tukea, jos he ovat sairauden, vamman tai ikänsä vuoksi erityisen avun tarpeessa.

Sinun tulee kuulua Norjan sosiaaliturvaan, jotta olisit oikeutettu Norjan sosiaaliturvaviranomaisen NAVin maksamiin etuuksiin Huippuvuorilla. Jos työskentelet Huippuvuorilla norjalaisen työnantajan palveluksessa, siirryt automaattisesti Norjan sosiaaliturvan piiriin. Norjan sosiaaliturvaan kuuluminen päättyy kuukauden kuluttua työsuhteen päättymisestä. Ota yhteyttä NAViin tai oman maasi sosiaaliturvaviranomaisiin ja selvitä sosiaalietuuksiin liittyvät yksityiskohdat jo ennen kotimaasta lähtöäsi.

Sairaalahoitoon Huippuvuorilla joutuvan ulkomaan kansalaisen on esitettävä voimassaoleva passi ja sairausvakuutuskortti. Jos sinulla ei ole sairausvakuutuskorttia, sinulla on oltava vakuutus tai sinun tulee kyetä kustantamaan sairaalahoitosi itse.

Norjan ulkomaalaislaki ei ole voimassa Huippuvuorilla, joten siellä asuttuja vuosia ei oteta huomioon hakiessasi oleskelulupaa Manner-Norjaan.

Työskentely ja asuminen

Sinun pitää hankkia työpaikka jo ennen Huippuvuorille muuttoasi. Huippuvuorten asunnot ovat pääosin työnantajien omistuksessa, joten työtarjoukseen sisältyy yleensä työsuhdeasunto. Tämä puolestaan hankaloittaa asunnon hankkimista, jos sinulla ei ole tiedossa työpaikkaa.

Norjan työ- ja hyvinvointivirasto NAV ylläpitää työpaikkatietokantaa, johon on koottu kaikki julkisen sektorin avoimet työpaikat.

Verotus Huippuvuorilla

Huippuvuorilla on oma verolainsäädäntö, jonka mukaan kaikki Huippuvuorilla kerättävät verot tulee käyttää yksinomaan saariryhmän hyväksi. Veroaste on alhaisempi kuin Manner-Norjassa. Verovelvolliset ovat joko yleisesti tai rajoitetusti verovelvollisia.

Opiskelu Huippuvuorilla

Huippuvuorilla on oma yliopistokeskus UNIS, jossa opetetaan ja tutkitaan arktista biologiaa, geologiaa, geofysiikkaa ja teknologiaa. UNIS ei ole itsenäinen yliopisto vaan erikoistumislaitos opiskelijoille, joilla on jo takanaan opintoja jossain norjalaisessa tai muunmaalaisessa yliopistossa. Opiskelu tapahtuu englanniksi, ja tarjolla on Bachelor-, Master- ja tohtoritason kursseja.

Hyödyllisiä linkkejä

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.