Folkbokföring i Norge

Folkeregistrering i Norge
Här kan du läsa om när du har rätt eller skyldighet att folkbokföra dig i Norge (med undantag för Svalbard) och hur du gör det.

Nordiska medborgare kan uppehålla sig i Norge i upp till sex månader utan att folkbokföra sig. Som nordisk medborgare behöver man varken arbets- eller uppehållstillstånd för att bo och/eller arbeta i Norge.

Om du flyttar till Norge från ett annat nordiskt land omfattas du av det nordiska folkbokföringsavtalet som ingåtts mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Enligt avtalet kan du bara vara folkbokförd i ett nordiskt land åt gången. Det är reglerna i det land du flyttar till som avgör hur du ska registreras i landet.

Om du är folkbokförd som bosatt i Norge är du i regel medlem i den norska offentliga socialförsäkringen folketrygden. Medlemskap i folketrygden är nyckeln till rättigheter från socialförsäkringsmyndigheten NAV. I Norge kan du vara medlem som bosatt eller som arbetstagare. Du kan också vara medlem i folketrygden under utlandsvistelse.

Medlem som bosatt:

  • För att du ska betraktas som bosatt måste din vistelse i Norge vara, eller din avsikt att vistelsen ska vara, i minst 12 månader. En förutsättning för medlemskapet är att du har lagligt uppehälle i Norge.
  • När du är medlem som bosatt i Norge kan du vistas utomlands i upp till 12 månader i sträck och fortfarande vara medlem i folketrygden.

 Även om du inte bor i Norge måste du vara medlem i folketrygden om du

  • arbetar i Norge eller på norsk kontinentalsockel 
  • är norsk medborgare/EES-medborgare och anställd på ett norskt fartyg. Ett undantag är om du är cateringanställd på ett turistfartyg registrerat i det norska internationella fartygsregistret, Norsk internasjonalt skipsregister (NIS)
  • är norsk medborgare/EES-medborgare och anställd i den norska statens tjänst utomlands
  • är norsk medborgare/EES-medborgare och får stöd från Lånekassen för att studera utomlands. Ett undantag är om du studerar i Norden (då ska du vara medlem i socialförsäkringssystemet i det land du är folkbokförd i).

Om du inte är medlem i folketrygden har du inga rättigheter enligt den norska socialförsäkringslagen, folketrygdloven. Men du har rätt till medicinsk hjälp om du blir akut sjuk. 

Vistelse i Norge kortare än sex månader

Nordiska medborgare som uppehåller sig kortare än sex månader i Norge behöver som regel inte anmäla flytt och folkbokföras i Norge.

När du inte uppfyller villkoret att få ett födelsenummer kan du få ett d-nummer (tillfälligt identifikationsnummer). Det får du bland annat om du ska jobba (och är skattskyldig) eller ska öppna bankkonto i Norge. 

Det är företaget som beställer d-numret som avgör om du ska id-kontrolleras för att få ett d-nummer. Om företaget kräver att din identitet ska kontrolleras måste du intyga den på ett skattekontor. Det är den norska skattemyndigheten Skatteetaten som utför id-kontrollen på alla som beställer d-nummer.

Om du efter sex månader ska fortsätta att vistas i Norge måste du anmäla det till skattekontoret. Om skattekontoret kommer fram till att du ska vara folkbokförd i Norge får du ett norskt födelsenummer.

Vistelse i Norge längre än sex månader

Om du ska bo i Norge längre än sex månader ska du anmäla flytt till Norge. 

Du anmäler flytt genom att besöka ett av landets skattekontor (folkbokföringsmyndigheten). Kom ihåg att du måste boka tid för att anmäla flytt. Om du flyttar till Norge tillsammans med din familj är det viktigt att alla familjemedlemmar är med på besöket på skattekontoret.

På skattekontoret ska du fylla i en blankett om flytt (flyttemelding) till Norge och visa upp godkänd id-handling och dokumentation (se länk nedan). Blanketten får du på skattekontoret, men den kan också laddas ner på Skatteetatens webbplats.

Om du pendlar mellan Norge och ett annat nordiskt land på grund av inkomstbringande verksamhet kan du slippa kravet på folkbokföring i Norge. Men du har ändå anmälningsplikt till skattekontoret. I flyttanmälningsblanketten kan du kryssa för att du är pendlare. 

När du folkbokförs i Norge får du ett norskt födelsenummer (som består av födelsedatum + personnummer). Normalt får folkbokföringsmyndigheten i det land du flyttar från automatiskt ett meddelande från den norska folkbokföringsmyndigheten när du har registrerats som bosatt i Norge. I och med detta meddelande registreras du som utflyttad från det land du flyttar från.

Även om du senare flyttar från Norge så behåller du födelsenumret som du har fått.

Om du flyttar till Norge från ett icke-nordiskt land

Hos Skatteetaten hittar du information om krav för att kunna folkbokföra dig om du flyttar till Norge från ett land utanför Norden. 

Här hittar du mer information

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.