Pohjoismainen tasa-arvo- ja LGBTI-yhteistyö

Yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamisessa ja hyvän tasapainon löytämisessä työn ja vapaa-ajan välillä ei ole kyse pelkästään oikeuksista vaan siitä on hyötyä myös taloudelle. Tasa-arvon edistäminen on luonut hyvinvointia Pohjoismaihin. Edullinen päivähoito ja koulutus sekä vanhempainvapaat niin äideille kuin isillekin ovat lisänneet hyvinvointia ja edistäneet talouskasvua. Tapaa kuusi ihmistä, jotka ovat löytäneen tasapainon kodin ja työn välillä. Tämä on #NordicEquality

Tasa-arvo kuuluu aloihin, joilla Pohjoismaat ovat tehneet kaikkein eniten yhteistyötä. Yhteistyötä onkin osaltaan kiittäminen siitä, että Pohjola on nykyisin maailman tasa-arvoisin alue. LGBTI-asiat tulivat osaksi yhteistyötä tammikuussa 2020, kun ministerit ryhtyivät yhdessä edistämään LGBTI-ihmisten yhdenvertaisia oikeuksia ja mahdollisuuksia sekä yhdenvertaista kohtelua Pohjolassa.

Pohjoismaiden hallitusten tasa-arvo- ja LGBTI-yhteistyötä johtavat tasa-arvoministerit, jotka muodostavat tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvoston (MR-JÄM).

Ministerikokousten välillä asioiden seurannasta ja valmistelusta vastaa tasa-arvo- ja LGBTI-asiain virkamieskomitea (ÄK-JÄM).

Pohjoismaiden yhteinen kulttuuri ja historia sekä yhteiset demokratian perinteet ovat mahdollistaneet läheisen ja rakentavan yhteistyön tasa-arvo- ja LGBTI-alalla.

Pohjoismaiden ministerineuvosto päätti jo vuonna 1974, että kunkin Pohjoismaan hallituksessa tulisi olla henkilö, joka pitää yhteyttä muiden Pohjoismaiden hallituksiin tasa-arvoasioissa. Muutamaa vuotta myöhemmin hyväksyttiin pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyön toimintaohjelma ja perustettiin erillinen virkamieskomitea.

LGBTI

LGBTI-asioiden sisällyttäminen Pohjoismaiden ministerineuvoston työhön helpottaa keskinäistä oppimista, toimivien panostusten kehittämistä sekä puhumista vahvalla yhteisellä äänellä kansainvälisissä yhteyksissä. Yhteistyön avulla Pohjoismaista voi tulla kansainvälisiä edelläkävijöitä LGBTI-oikeuksien suojelussa ja puolustamisessa. Nyt kun ministerit ovat päättäneet uuden yhteistyön aloittamisesta, teetämme ensin selvityksen ja analyysin LGBTI-ihmisten tilanteesta Pohjolassa.

Keskinäisiä vertailuja

Tasa-arvo voi lisääntyä tai vähentyä maakohtaisesti, mutta kaikki maat voivat aina ottaa oppia toisiltaan. Kun Pohjoismaiden edistymistä tarkastellaan kokonaisuutena, yhteiskunnan tasa-arvoistumisen voidaan todeta on jatkuneen aina 1970-luvulta lähtien.

Kansainvälisissä vertailuissa Pohjoismaat valitaan säännöllisesti maailman tasa-arvoisimmiksi maiksi. Samalla valtatutkimukset ja tilastot osoittavat, että parantamisen varaa on yhä.

Sukupuolittuneet työmarkkinat

Ansiotyössä olevien naisten osuus on Pohjoismaissa suuri muuhun maailmaan verrattuna. Tästä huolimatta naiset ja miehet eivät vieläkään osallistu työelämään yhtäläisin ehdoin. Työmarkkinat ovat sukupuolittuneet, ja palkkaerot ovat ennallaan. Lisäksi naiset tekevät miehiä enemmän osa-aikatyötä. Paljon tehtävää riittää myös sukupuoleen perustuvan väkivallan ehkäisyssä.

Tälle sivulle on koottu kulloisetkin politiikkaohjelmat sekä runsaasti taustatietoa tasa-arvo- ja LGBTI-asioiden tilasta ja kehityksestä Pohjoismaissa.

LGBTI on englanninkielinen lyhenne, joka kattaa lesbot, homot, biseksuaalit/bi-ihmiset, transihmiset ja intersukupuoliset. Eri Pohjoismaissa on käytössä eri lyhenteitä, mutta virallisessa pohjoismaisessa yhteistyössä käytetään johdonmukaisesti lyhennettä LGBTI muiden kansainvälisten järjestöjen esimerkin mukaisesti.

Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030

Toimintasuunnitelmassa kuvataan toimia, joilla Pohjoismaiden ministerineuvosto pyrkii saavuttamaan vision tavoitteet kolmella strategisella painopistealueella: vihreä Pohjola, kilpailukykyinen Pohjola ja sosiaalisesti kestävä Pohjola. Painopistealueisiin liittyy 12 tavoitetta. Strategiset painopistealueet ja tavoitteet ohjaavat Pohjoismaiden ministerineuvoston kaikkea toimintaa seuraavien neljän vuoden ajan. Toimintasuunnitelma on jaettu tavoitteiden mukaisesti 12 osaan.