Norrænt samstarf á sviði jafnréttismála og LGBTI

Jöfn tækifæri og jafnvægi milli vinnu og heimilis eru ekki aðeins réttindamál heldur einnig efnahaglegur ávinningur. Aukið jafnrétti karla og kvenna hefur aukið hagsæld á Norðurlöndum. Umönnun barna á viðráðanlegu verði, menntun og fæðingarorlof fyrir báða foreldra hafa aukið velferð og hagvöxt. Kynnist sex einstaklingum sem hafa náð jafnvægi – milli heimilis og vinnu. Þetta er #NordicEquality

Jafnréttismál eru meðal þeirra sviða sem Norðurlöndin eiga hvað mest samstarf á. Þetta mikla samstarf hefur stuðlað að því að Norðurlönd eru nú það svæði þar sem jafnrétti er mest í heiminum. Jafnrétti LGBTI-fólks hefur ekki verið liður í samstarfinu. Í janúar 2020 hófu ráðherrarnir samstarf um jafnrétti, meðferð og tækifæri fyrir LGBTI-fólk á Norðurlöndum.

Samstarf norrænu ríkisstjórnanna á sviði jafréttismála og LGBTI er undir stjórn norrænu jafnréttismálaráðherranna sem mynda MR-JÄM.

Á milli þess sem ráðherrarnir funda sjá fulltrúar í embættismannanefndinni um jafnréttismál og LGBTI, ÄK-JÄM, til þess að málum sé fylgt eftir eða þau undirbúin á ýmsum pólitískum forgangssviðum.

Sameiginleg menningarsaga og lýðræðishefð hefur gert norrænu löndunum kleift að byggja upp náið og gagnlegt samstarf sín á milli á sviði jafnréttismála og LGBTI.

Strax árið 1974 ákvað Norræna ráðherranefndin að ríkisstjórnir allra landanna skyldu útnefna einstakling til að sjá um tengsl við hinar ríkisstjórnirnar á sviði kynjajafnréttis. Nokkrum árum síðar hafði verið unnin framkvæmdaáætlun fyrir norrænt samstarf í jafnréttismálum og embættismannanefnd var stofnuð.

LGBTI

Með því að virkja Norðurlandaráð á sviði LGBTI verður auðveldara að læra hvert af öðru, þróa gagnlegar aðferðir og vera sterk sameiginleg rödd í alþjóðasamfélaginu. Með sameiginlegu starfi sínu geta norrænu ríkin orðið leiðandi á heimsvísu varðandi vernd og eflingu LGBTI-réttinda. Fyrsta skrefið eftir ákvörðun ráðherranna um þetta nýja samstarf er að kortleggja og greina LGBTI-sviðið á Norðurlöndum.

Löndin bera sig saman

Jafnrétti getur aukist eða farið minnkandi í einstökum löndum, en alltaf er eitthvað til staðar sem hin löndin geta sótt innblástur í. Séu löndin fimm skoðuð sem ein heild sést það betur en ella að í samfélögum þeirra hefur átt sér stað samfelld þróun í átt til aukins jafnréttis allt frá áttunda áratug 20. aldar.

Í alþjóðlegum samanburðarrannsóknum eru Norðurlönd iðulega meðal þeirra landa þar sem jafnrétti er mest. Niðurstöður rannsókna á valdahlutföllum og tölfræðilegar upplýsingar sýna þó að enn er langt í land.

Kynskiptur vinnumarkaður

Hlutfall kvenna á vinnumarkaði á Norðurlöndum er hátt í samanburði við aðra heimshluta. Þó er þátttaka kvenna og karla á vinnumarkaði ekki á jöfnum forsendum. Vinnumarkaðurinn er kynskiptur og launamunur er enn til staðar. Konur vinna auk þess hlutastörf í meiri mæli en karlar. Þá er mikið verk óunnið hvað varðar kynbundið ofbeldi.

Á þessari vefsíðu má nálgast nýlegar pólitískar áætlanir fyrir jafnréttissamstarf Norðurlanda og ítarlegt efni um stöðu og þróun jafnréttismála og LGBTI á Norðurlöndum.

LGBTI er enska skammstöfunin sem stendur fyrir lesbian, gay, bisexual, trans og intersex. Skammstafanir geta verið mismunandi milli norrænu ríkjanna en LGBTI er almennt notað í opinberu norrænu samstarfi í samræmi við önnur alþjóðleg samtök.

Framkvæmdaáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar um framtíðarsýn fyrir árið 2030

Framkvæmdaáætlunin lýsir því hvernig Norræna ráðherranefndin mun vinna að því að uppfylla markmið framtíðarsýnarinnar með röð verkefna sem tengjast þremur stefnumarkandi áherslum: Græn Norðurlönd, samkeppnishæf Norðurlönd og félagslega sjálfbær Norðurlönd. Tólf markmið hafa verið sett fyrir þessar stefnumarkandi áherslur. Stefnumarkandi áherslurnar og markmiðin munu vísa veginn í starfi Norrænu ráðherranefndarinnar næstu fjögur árin. Framkvæmdaáætlunin er í tólf hlutum og fjallar hver þeirra um eitt markmið.