Suuntaviivat Pohjoismaiden neuvoston valiokunnille osoitetuille tapaamispyynnöille

Temasession 2018
Photographer
Auðunn Níelsson

Avoimuuden ja vuoropuhelun lisäämiseksi kansalaiset voivat esittää näkemyksiään Pohjoismaiden neuvoston valiokunnille erityisissä valiokuntien kanssa järjestettävissä tapaamisissa neuvoston työjärjestyksen §:n 37 mukaisesti.

Tapaamispyyntöjä koskevat ohjeet ovat alla.

Kuka voi esittää tapaamispyynnön, ja miten se tapahtuu?

Yksittäiset henkilöt tai korkeintaan viiden henkilön ryhmät voivat pyytää tapaamista Pohjoismaiden neuvoston valiokunnan kanssa valiokuntakokouksen yhteyteen. Tapaamisen aikana on mahdollista esittää lyhyesti näkemyksiä päiväjärjestykseen sisältyvästä konkreettisesta asiasta tai muista valiokunnan vastuulla olevista asioista.

Kansalaislähetystöillä on tavallisesti 15 minuuttia aikaa esittää näkemyksiään ja vastata valiokunnan kysymyksiin. Valiokunnan jäsenet eivät kommentoi lähetystön kannanottoja, mutta voivat esittää kysymyksiä lähetystölle.

Tapaamiset järjestetään valiokuntakokousten yhteydessä, yleensä kokouksen alussa. Asian poliittinen käsittely tapahtuu jälkikäteen, koska valiokuntakokoukset ovat suljettuja kokouksia työjärjestyksen §:n 35 toisen kappaleen määräysten mukaisesti.

 

Pohjoismaiden neuvoston valiokunnalle osoitettu tapaamispyyntö lähetetään osoitteeseen

Nordisk Råd

Ved Stranden 18

DK-1061 København K

Puh. +45 3396 0400

S-posti [nordisk-rad@norden.org]

Tapaamispyynnön on oltava perillä vähintään neljä päivää ennen valiokuntakokouksia.

Valiokuntakokoukset

Pohjoismaiden neuvoston valiokunnat kokoontuvat viisi kertaa vuodessa rinnakkaiskokouksiin eri Pohjoismaihin. Valiokuntakokousten päiväjärjestykset ovat nähtävissä viikkoa ennen kokouksia sivustossa: