Riktlinjer för företräde inför Nordiska rådets utskott

Temasession 2018
Photographer
Auðunn Níelsson

För att främja öppenhet och dialog kan medborgare framföra synpunkter inför Nordiska rådets utskott genom företräde för utskotten i enlighet med Nordiska rådets arbetsordning § 37.

Nedan beskrivs riktlinjerna för företräde.

Vem kan få företräde och hur går det till?

Enskilda personer eller mindre grupper (upp till fem personer) kan be om företräde inför Nordiska rådets utskott vid ett utskottsmöte. Vid företräde kan man kort framföra synpunkter i en konkret fråga på dagordningen eller om andra saker inom utskottets ansvarsområde.

En deputation får enligt normal praxis 15 minuter på sig att framföra synpunkter och svara på frågor från utskottet. Utskottets medlemmar kommenterar inte deputationens synpunkter, men kan ställa frågor till deputationen.

Företräde sker vid ett utskottsmöte – i regel i början av mötet. Den politiska behandlingen av ärendet sker först efter det, eftersom utskottsmötet i princip är ett slutet möte, enligt arbetsordningen § 35, stycke 2.

 

Ansökan om företräde inför Nordiska rådets utskott skickas till:

Nordiska rådet

Ved Stranden 18

DK-1061 Köpenhamn

Tel.: +45 33960400

E-post: [nordisk-rad@norden.org]

Ansökan ska ha kommit in senast fyra dagar före utskottsmötet.

Utskottsmöten

Nordiska rådets utskott håller parallella möten fem gånger om året i olika nordiska länder. Utskottsmötenas dagordning är tillgänglig en vecka innan mötet hålls på följande webbplats: