Retningslinjer for foretræde i Nordisk Råds udvalg

Temasession 2018
Photographer
Auðunn Níelsson

For at fremme åbenhed og dialog kan borgere fremføre synspunkter overfor Nordisk Råds udvalg ved foretræde for udvalgene jf. Nordisk Råds Forretningsordenen § 37.

Nedenfor er retningslinjerne for foretræde beskrevet.

Hvem kan få foretræde, og hvordan foregår det?

Enkeltpersoner eller mindre grupper (op til fem personer) kan anmode om foretræde for Nordisk Råds udvalg i forbindelse med et udvalgsmøde. Ved foretræde kan man kort fremføre synspunkter om en konkret sag på dagsordenen eller om andre sager indenfor udvalgets ressort.

En deputation vil efter normal praksis få 15 minutter til at fremføre sine synspunkter og til at besvare spørgsmål fra udvalget. Udvalgets medlemmer kommenterer ikke deputationens synspunkter, men kan stille spørgsmål til deputationen.

Foretræde finder sted i forbindelse med et udvalgsmøde – som regel ved mødets start. Den politiske behandling af sagen finder først sted bagefter, idet udvalgsmødet som udgangspunkt er et lukket møde, jf. Forretningsordene 35§, stk. 2.

 

Anmodning om foretræde for Nordisk Råds udvalg sendes til:

Nordisk Råd

Ved Stranden 18

DK-1061 København

Tlf: +45 33960400

Email: [nordisk-rad@norden.org]

Anmodningen skal modtages senest 4 dage før udvalgenes møde.

Udvalgsmøderne

Nordisk Råds udvalg afholder parallelle møder fem gange årligt i forskellige nordiske lande. Dagsordenen til udvalgsmøderne er tilgængelige en uge før møderne afholdes på hjemmesiden: