Retningslinjer for foretrede i Nordisk råds utvalg

Temasession 2018
Photographer
Auðunn Níelsson

For å fremme åpenhet og dialog kan innbyggere framføre synspunkter overfor Nordisk råds utvalg ved foretrede for utvalgene, jf. Nordisk råds forretningsorden § 37.

Nedenfor er retningslinjene for foretrede beskrevet.

Hvem kan få foretrede, og hvordan foregår det?

Enkeltpersoner eller mindre grupper (opp til fem personer) kan anmode om foretrede for Nordisk råds utvalg i forbindelse med et utvalgsmøte. Ved foretrede kan man kort framføre synspunkter om en konkret sak på dagsordenen eller om andre saker innenfor utvalgets område.

En deputasjon vil etter normal praksis få 15 minutter til å framføre sine synspunkter og besvare spørsmål fra utvalget. Utvalgets medlemmer kommenterer ikke deputasjonens synspunkter, men kan stille spørsmål til deputasjonen.

Foretrede finner sted i forbindelse med et utvalgsmøte – som regel ved møtets start. Den politiske behandlingen av saken finner først sted i etterkant, ettersom utvalgsmøtet i utgangspunktet er et lukket møte, jf. forretningsordenen § 35, 2. ledd.

 

Anmodning om foretrede for Nordisk råds utvalg sendes til:

Nordisk råd

Ved Stranden 18

DK-1061 København

Tlf.: +45 33960400

E-post: [nordisk-rad@norden.org]

Anmodningen skal være mottatt senest fire dager før utvalgets møte.

Utvalgsmøtene

Nordisk råds utvalg avholder parallelle møter fem ganger i året i forskjellige nordiske land. Dagsordenen for utvalgsmøtene er tilgjengelig en uke før de avholdes, på hjemmesiden: