5G Techritory -konferenssi valtaisa menestys

28.09.18 | Uutinen
5G Techritory
Valokuvaaja
5G Techritory
Pohjoismailla ja Baltian mailla on mahdollisuus olla avainroolissa 5G-teknologian kehittämisessä. Tätä korostivat kansainväliset IT- ja tietoliikennealan yritykset Riiassa järjestetyssä 5G Techritory -konferenssissa.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden päättäjien mielestä alueella on merkittävä rooli 5G-teknologian kehittämisessä. He pitävät alueen korkeatasoista digiosaamista sekä halukkuutta tiedon jakamiseen hyvänä kehityspohjana. Tavoitteena on säilyttää Pohjolan ja Baltian maiden johtoasema mobiiliteknologian kehityksessä.

Pohjoismaiden ministerineuvosto isännöi tällä viikolla ensimmäistä 5G Techritory -konferenssia yhdessä Latvian hallituksen kanssa.

Juuri tällaisen keskustelun avulla varmistetaan 5G-teknologian voittokulku.

Qualcommin varapääjohtaja Wassim Chourbaji.

Alan merkittävät yritykset, kuten Qualcomm, Cisco, Telia ja Huawei, olivat edustettuina Riiassa, mikä korostaa IT- ja televiestintäsektorien halukkuutta läheisempään yhteistyöhön alueen poliittisten päättäjien kanssa.

Yksi heistä on Latvian ympäristö- ja aluekehitysministeriön varavaltiosihteeri Edmunds Belskis. Hänen mukaansa konferenssin tarkoituksena on luoda kohtaamispaikka pioneereille, innovaattoreille, kansainvälisille yrityksille ja päättäjille. Lisäksi sen tulee toimia foorumina ideoiden jakamiselle ja keskusteluille, joiden avulla 5G-teknologiaa voidaan kehittää edelleen.

”Olemme varmasti tehneet jotain oikein onnistuessamme kokoamaan pääpuhujia ja osallistuja ympäri maailmaa. Olemme onnistuneet vetoamaan ihmisiin”, Belskis toteaa.

Lisää yhteistyötä ja koordinointia

Ruotsin elinkeinoministeriön varajohtaja Susanna Mattsson toimii myös Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisen digitalisaatioministerineuvoston korkean tason ryhmän puheenjohtajana. Hän on yksi valtuutetuista, joihin tapahtuma teki vaikutuksen.

”Konferenssi on ollut todella mielenkiintoinen ja hyödyllinen. On erittäin tärkeää, että me päättäjät saamme palautetta teknologiateollisuudelta. Tämä noudattaa Pohjoismaiden pääministerien linjausta sekä eri sidosryhmien välisen yhteistyön periaatetta”, Mattsson toteaa.

Latvialaisen teleoperaattorin Latvijas Mobilais Telefonsin (LMT) varajohtaja Ingmārs Pūķis puhui Pohjoismaiden ja Baltian maiden korkean tason ryhmän kokouksessa yksinkertaistetun prosessin ja paremman koordinoinnin tarpeesta.

Ajatus antennien rakentamisesta ympäri kaupunkia on laillisesta näkökulmasta kauhistuttava ajatus – paperityön määrää täytyy vähentää. Toivoisin myös parempaa koordinointia Pohjoismaiden ja Baltian maiden välille, ja että alueet yhdessä voisivat kohdistaa vaatimuksia EU:lle. Sen avulla me pystyisimme etenemään haluamaamme suuntaan nopeammin ja määrätietoisemmin.

Ingmārs Pūķis

Vuotuinen tapahtuma?

Alun perin tarkoituksena ei ollut tehdä tästä vuotuista konferenssia, mutta työn edetessä ilmeni, että kaikki osapuolet toivovat 5G Techritorylle jatkoa. Ajatus vain vahvistui konferenssin aikana.

”5G:n kehitys tulee jatkumaan seuraavat 10–20 vuotta, joten koemme tällaisen kohtaamispaikan tärkeäksi tulevina vuosina. Se myös tukee hyvin Pohjolan ja Baltian maiden yhteistä tavoitetta olla digi-innovaatioiden kärjessä”, Belskis sanoo.

Ruotsin elinkeinoministeriön varajohtaja Susanna Mattssonin mielestä 5G Techritory on luonteva keskustelufoorumi korkean tason ryhmälle tulevaisuudessa.

”Uskon konferenssin olevan myös sellainen foorumi, jossa ministerimme voivat tavata ja merkittävällä tavalla syventää Pohjolan ja Baltian maiden välistä yhteistyötä.

Hänellä on kuitenkin yksi selkeä parannusehdotus konferenssijärjestäjille.

Vuoden 2019 5G Techritoryn järjestäjien tulee kiinnittää enemmän huomiota sukupuolten tasa-arvoon. Toivon, että seuraavalla kerralla pääpuhujien, panelistien ja moderaattorien sukupuolijakauma on paljon tasaisempi.

Susanna Mattsson