5G Techritory-konferensen en dundersuccé

28.09.18 | Nyhet
5G Techritory
Fotograf
5G Techritory
Norden och Baltikum kan spela en avgörande roll som försöksområde för utvecklingen av 5G-teknik. Detta betonades av internationella it- och telekomföretag på 5G Techritory-konferensen i Riga.

Politiska beslutsfattare i Norden och Baltikum menar att regionen kan spela en viktig roll i utvecklingen av 5G-teknik. De vill bygga vidare på regionens höga digitala mognad och vilja att dela med sig av sin kunskap. Målet är att bevara regionens ledande position på vägen mot en mobil framtid.

Tillsammans med den lettiska regeringen var Nordiska ministerrådet i veckan värd för den första 5G Techritory-konferensen.

Det här är exakt den typen av forum vi behöver för att 5G-tekniken ska bli en succé.

Wassim Chourbaji, vice ordförande för Qualcomm

Stora internationella aktörer som Qualcomm, Cisco, Telia och Huawei representerades av ledande befattningshavare i Riga, vilket understryker it- och telekomsektorns önskan om närmare kontakt med viktiga politiska beslutsfattare i regionen.

En av dem är vice statssekreterare Edmunds Belskis från det lettiska ministeriet för miljöskydd och regional utveckling. Han säger att poängen med konferensen var att skapa en mötesplats för pionjärer, innovatörer, internationella företag och politiska beslutsfattare, där de kunde hitta en gemensam plattform för att utbyta idéer och diskutera vad som behöver göras för att komma vidare med 5G-tekniken.

”När vi lyckas locka huvudtalare och deltagare från hela världen måste vi ha gjort något rätt. Vi har träffat mitt i prick”, säger Belskis.

Mer samarbete och samordning

Kansliråd Susanna Mattsson från det svenska näringsdepartementet är också ordförande för högnivågruppen i Nordiska ministerrådet för digitalisering. Hon var en av delegaterna som upplevde evenemangets slagkraft.

”Det har varit en mycket intressant och nyttig konferens. Det är viktigt att vi som politiska beslutsfattare får synpunkter från industrin. Det ligger också i linje med statsministrarnas deklaration och samarbetet mellan berörda parter”, säger Mattsson.

Vice ordförande Ingmārs Pūķis på Latvijas Mobilais Telefons (LMT) använde rundabordsmötet med den nordisk-baltiska högnivågruppen för att ta upp behovet av en förenklad process och bättre samordning.

För oss är den juridiska aspekten av att bygga antenner i en hel stad fasansfull – mängden av pappersarbete måste minskas. Dessutom skulle jag vilja se en bättre samordning mellan de nordiska och baltiska länderna, och att de skulle utöva mer samordnade påtryckningar på EU, så att vi snabbare och mer beslutsamt kan gå i den riktning vår region vill.

Ingmārs Pūķis

Årligt evenemang?

I början fanns inga planer på att göra detta till en årlig konferens, men allteftersom arbetet med 5G Techritory fortskred blev det klart att alla parter ville ha något mer än bara ett engångsevenemang. Och känslan blev starkare under konferensen.

”5G kommer att fortsätta att utvecklas under de kommande 10–20 åren, så vi ser att det finns ett behov för den här typen av mötesplats under de närmaste åren. Det ligger också i linje med vårt nordisk-baltiska mål att vara föregångare för digitala innovationer”, säger Belskis.

Susanna Mattsson ser också 5G Techritory som ett naturligt forum för högnivågruppen i framtiden.

”Jag tror att detta också kommer att vara en konferens där våra ministrar kan träffas och spela en större roll i framtiden för att fördjupa samarbetet mellan de nordiska och baltiska länderna.”

Men hon har en tydlig rekommendation till konferensarrangörerna.

Till nästa 5G Techritory 2019 måste arrangörerna bli bättre på jämställdhet. Jag förväntar mig en mycket bättre könsfördelning bland huvudtalare, paneldeltagare och moderatorer.

Susanna Mattsson