5G Techritory-konferansen – en braksuksess

28.09.18 | Nyhet
5G Techritory
Fotograf
5G Techritory
Norden og Baltikum kan spille en nøkkelrolle som laboratorium for utviklingen av 5G-teknologi. Dette ble understreket av internasjonale IT- og telekommunikasjonsselskaper på 5G Techritory-konferansen i Riga.

Nordiske og baltiske beslutningstakere mener regionen kan spille en viktig rolle i utviklingen av 5G-teknologi. De ønsker å bygge på regionens høye grad av digital modenhet og vilje til å dele kunnskap. Målet er å beholde regionens ledende posisjon på vei mot en mobil framtid.

Sammen med den latviske regjeringen var Nordisk ministerråd denne uka vertskap for den første 5G Techritory-konferansen.

Dette er nøyaktig den typen forum vi trenger for at 5G-teknologien skal bli en suksess.

Wassim Chourbaji, visepresident i Qualcomm.
5G Techritory, Wassim Chourbaji
Fotograf
5G Techritory

Store internasjonale aktører som Qualcomm, Cisco, Telia og Huawei sendte representanter til Riga, noe som viser at IT- og telekommunikasjonssektoren har et sterkt ønske om tettere kontakt med sentrale beslutningstakere i regionen.

En av dem er visestatssekretær Edmunds Belskis fra Latvias departement for miljøvern og regional utvikling. Han sier at poenget med konferansen var å skape en møteplass for pionerer, innovatører, internasjonale selskaper og beslutningstakere, en arene der de kunne finne et felles utgangspunkt for å dele ideer og diskutere hva som må gjøres for å komme seg videre med 5G-teknologien.

“Når vi greier å tiltrekke oss hovedtalere og deltakere fra hele verden, må vi ha gjort noe riktig. Vi har truffet blink”, sier Belskis.

Mer samarbeid og koordinering

Byråsjef Susanna Mattsson fra det svenske nærings- og innvasjonsdepartementet er også leder for høynivågruppen under MR-Digital ved Nordisk ministerråd. Hun var en av delegatene som opplevde at arrangementet hadde stor betydning.

“Det har vært en veldig interessant og nyttig konferanse. Det er avgjørende at vi som beslutningstakere mottar innspill fra industrien. Dette er også i tråd med statsministrenes erklæring og samarbeidet mellom ulike interessenter”, sier Mattsson.

Visepresident Ingmārs Pūķis i Latvijas Mobilais Telefons (LMT) brukte rundebordsmøtet med den nordisk-baltiske høynivågruppen til å ta opp behovet for en forenklet prosess og bedret koordinering.

5G Techritory
Fotograf
5G Techritory

For oss er det juridiske aspektet ved å bygge antenner over en hel by en skrekkopplevelse – mengden papirarbeid må reduseres. Dessuten skulle jeg gjerne sett en høyere grad av koordinering mellom de nordiske og de baltiske landene, og at landene utøvde mer press på EU slik at vi kan bevege oss raskere og mer målrettet i retningen regionen ønsker.

Ingmārs Pūķis

En årlig begivenhet?

Først var det ingen planer om å gjøre dette til en årlig konferanse, men etter hvert som arbeidet med 5G Techritory skred fram, ble det klart at alle parter ønsket noe mer enn bare et engangsarrangement. Denne følelsen ble sterkere i løpet av konferansen.

“5G vil fortsette å utvikle seg de neste 10–20 årene, så vi ser at det er behov for denne typen møteplass i årene som kommer. Det passer også bra med vårt nordisk-baltiske mål om å være i front av den digitale innovasjonen”, sier Belskis.

Susanna Mattsson ser også 5G Techritory som et naturlig forum for høynivågruppen i framtiden.

“Jeg tror dette også kommer til å bli en konferanse der ministrene våre kan møtes og spille en større rolle i framtiden, for å fordype samarbeidet mellom de nordiske og de baltiske landene.”

Hun har imidlertid en klar anbefaling til konferansearrangørene.

Til neste 5G Techritory i 2019 må arrangørene tenke mer på likestilling. Jeg forventer å se en mye bedre kjønnsbalanse blant hovedtalere, paneldeltakere og moderatorer

Susanna Mattsson