70 vuotta työmarkkinayhteistyötä: Yhteisen tulevaisuutemme kulmakivi

18.06.24 | Uutinen
Arbeidsmarkedskonferanse i Malmö
Valokuvaaja
Andreas Omvik
Tänä vuonna tulee kuluneeksi 70 vuotta yhteispohjoismaisten työmarkkinoiden perustamisesta. Kyseessä on virstanpylväs, joka korostaa maidemme välisen yhteistyön ja integraation merkitystä. Ruotsin Malmössä järjestetty juhlakonferenssi kokosi yhteen keskeisiä pohjoismaisia toimijoita juhlistamaan tätä historiallista sopimusta ja keskustelemaan tulevista haasteista.

Ruotsin yhteistyöministeri Jessika Roswall ja Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Karen Ellemann avasivat konferenssin kiittelemällä yhteistä työmarkkinasopimusta ja sen kestävää merkitystä myös meidän ajassamme. He tähdensivät, että pohjoismainen liikkuvuus on yhteisen hyvinvointimallimme tukipilareita.

Ihmisten mahdollisuus liikkua Pohjoismaiden välillä on historian saatossa vaikuttanut merkittävästi hyvinvointiimme.

Karen Ellemann, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri

– Ihmisten mahdollisuus liikkua Pohjoismaiden välillä on historian saatossa vaikuttanut merkittävästi hyvinvointiimme. Ei siis ole liioiteltua sanoa, että yhteispohjoismaiset työmarkkinat ovat edelleen pohjoismaisen yhteistyön kulmakivi, Ellemann sanoi.

Oman aikamme haasteet, kuten väestön ikääntyminen ja vihreän siirtymän tarve, edellyttävät vahvan yhteistyön jatkamista. Työmarkkinat ovat avainasemassa, kun pyrimme saavuttamaan Pohjoismaiden Visio 2030:n, joka koskee vihreää, kilpailukykyistä ja sosiaalisesti kestävää Pohjolaa. Maiden on siksi syytä pohtia yhdessä, miten pohjoismaalaisten elämää voitaisiin helpottaa. Tämä on ratkaisevan tärkeää sen varmistamiseksi, että pohjoismaiset työmarkkinat eivät ainoastaan selviydy, vaan myös kukoistavat kohdatessaan tulevia haasteita.

Yhä kehittämisen varaa

Pohjoismainen Nordregio-tutkimuslaitos on julkaissut 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi uuden raportin, jossa luodaan katse menneeseen ja tulevaan.

Malmön-konferenssissa kohdistettiin huomiota myös konkreettisiin toimenpiteisiin, joilla pohjoismaista yhteistyötä voidaan parantaa ja vahvistaa. Rajat ylittävän työskentelyn helpottamisesta on tuoreena esimerkkinä Tanskan ja Ruotsin uusi verosopimus, joka allekirjoitettiin hiljattain. Ellemann ilmaisi kiitollisuutensa sopimuksen solmimisesta.

– Sopimuksesta on taloudellista hyötyä molemmille maille, minkä lisäksi hyödyttää työntekijöitä ja työnantajia, Ellemann korosti.

Konferenssissa vallitsi kautta linjan yksimielisyys siitä, että tuleva menestys on kiinni yhteisistä ponnisteluista. Osallistujat korostivat, että Pohjoismaiden on jatkettava pohjoismaisen mallin kehittämistä ja mukauttamista uusien vaatimusten ja haasteiden edessä. Pohjoismaisen yhteistyön ei pitäisi olla vain menneiden menestysten vaalimista, vaan myös kestävän ja osallistavan tulevaisuuden luomista.

Yhteisiä ponnisteluja

Työelämäalan pohjoismainen yhteistyö mahdollistaa sen, että pohjoismaalaiset voivat kokea työehtojen ja työsuojelun olevan jokseenkin samalla tasolla eri Pohjoismaissa. Pohjoismaisten työmarkkinoiden liikkuvuutta pyritään edistämään, jotta toisessa Pohjoismaassa työskentely helpottuisi. Tämän päivän nuorten tulisi voida hyödyntää yhdentyneiden työmarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia täysipainoisesti.

Kaiken kaikkiaan 70-vuotisjuhlavuosi ei edusta vain menneisyyden juhlimista, vaan myös vahvaa sitoutumista tulevaan yhteistyöhön ja innovointiin.

Karen Ellemann, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri

 – Kaiken kaikkiaan 70-vuotisjuhlavuosi ei edusta vain menneisyyden juhlimista, vaan myös vahvaa sitoutumista tulevaan yhteistyöhön ja innovointiin. Visio, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä, edellyttää yhteisiä ponnisteluja ja halua kohdata uudet haasteet yhdessä. Malmön-konferenssi osoitti, että tämä tahto on vahva ja voimissaan koko alueella, Ellemann totesi lopuksi.

Ota yhteyttä