Nordisk samarbejde i 70 år: En hjørnesten i vores fælles fremtid

18.06.24 | Nyhed
Arbeidsmarkedskonferanse i Malmö
Fotograf
Andreas Omvik

Generalsekretær i Nordisk Ministerråd, Karen Ellemann, sammen med de nordiske samarbejdsministre Anne Beathe Tvinnereim og Jessika Roswall fra henholdsvis Norge og Sverige i en paneldebat om fremtidens integrerede nordiske arbejdsmarked.  

I år kan Norden fejre 70 år med et fælles nordisk arbejdsmarked – en milepæl, som understreger betydningen af samarbejde og integration mellem vores lande. Centrale aktører fra hele Norden deltog ved jubilæumskonferencen i Malmø for at fejre denne historiske aftale og diskutere fremtidens udfordringer.

Den svenske samarbejdsminister Jessika Roswall og Nordisk Ministerråds generalsekretær Karen Ellemann åbnede konferencen med en dybfølt hyldest til den fælles arbejdsmarkedsaftale og dens fortsatte relevans. De understregede betydningen af den nordiske mobilitet som en af grundpillerne i vores fælles velfærdsmodel. 

I et historisk perspektiv har muligheden for at bevæge sig mellem de nordiske lande haft stor betydning for velfærden. 

Karen Ellemann, generalsekretær i Nordisk Ministerråd

– I et historisk perspektiv har muligheden for at bevæge sig mellem de nordiske lande haft stor betydning for velfærden. Derfor er det på ingen måde en overdrivelse at sige, at det fælles nordiske arbejdsmarked også i dag udgør en hjørnesten i det nordiske samarbejde, sagde Ellemann.

De aktuelle udfordringer såsom en aldrende befolkning og behovet for en grøn omstilling, kræver et fortsat stærkt samarbejde. Arbejdsmarkedet spiller en afgørende rolle i forhold til opnåelsen af den nordiske Vision 2030 om et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden. Derfor er det vgktigt, at landene sammen overvejer, hvad der kan gøres enklere for de nordiske borgere. Dette arbejde er altafgørende for at sikre, at det nordiske arbejdsmarked ikke bare overlever, men også trives i mødet med fremtidens udfordringer.

Fortsat udviklingsbehov

Den nordiske forskningsinstitution Nordregio har i anledning af 70-årsjubilæet udgivet en ny rapport, som skuer både fremad og bagud.

Konferencen i Malmø satte også spotlight på konkrete tiltag, som kan forbedre og styrke det nordiske samarbejde. Et dugfrisk eksempel på et tiltag, som forenkler arbejdet på tværs af landegrænserne, er den nye skatteaftale mellem Danmark og Sverige, som blev underskrevet for nylig. Ellemann udtrykte sin taknemmelighed over denne aftale.

  – Denne aftale er ikke bare en økonomisk gevinst for begge lande, men i høj grad også en aftale, som gavner både arbejdstagere og arbejdsgivere, fremhævede Ellemann.

Under hele konferencen var der udbredt enighed om, at fremtidens succes kræver en fælles indsats. Det blev understreget, at det er helt afgørende, at man bliver ved med at udvikle og tilpasse den nordiske model for at imødekomme nye krav og udfordringer. Det nordiske samarbejde skal ikke kun handle om at værne om fortidens succeshistorier, men også om at skabe en bæredygtig og inkluderende fremtid.

Fælles indsats

Det nordiske samarbejde om arbejdsliv indebærer, at du i Norden skal opleve, at arbejdsvilkår og arbejdsmiljø er på omtrent samme niveau i de nordiske lande. Der banes vej for et mobilt nordisk arbejdsmarked, som kan gøre det enklere for arbejdstagerne at omstille sig til en arbejdsplads i et andet nordisk land. Nutidens unge skal i høj grad kunne drage nytte af de muligheder, som et integreret arbejdsmarked giver.

Med andre ord markerer 70-årsjubilæet ikke bare en fejring af fortiden, men en stærk forpligtelse til fremtidigt samarbejde og innovation. 

Karen Ellemann, generalsekretær i Nordisk Ministerråd

 – Med andre ord markerer 70-årsjubilæet ikke bare en fejring af fortiden, men en stærk forpligtelse til fremtidigt samarbejde og innovation. Nordens ambition om at være verdens mest integrerede og bæredygtige region inden 2030 kræver en fælles indsats og vilje til at møde nye udfordringer sammen. Konferencen i Malmø viste, at denne vilje er stærk og lever i bedste velgående i hele regionen, afslutter Ellemann.