Nordisk samarbeid i 70 år: En hjørnestein i vår felles fremtid

18.06.24 | Nyhet
Arbeidsmarkedskonferanse i Malmö
Fotograf
Andreas Omvik

Generalsekretær i Nordisk ministerråd Karen Ellemann i paneldiskusjon om fremtidens integrerte nordiske arbeidsmarked med de nordiske samarbeidsministrene Anne Beathe Tvinnereim og Jessika Roswall fra henholdsvis Norge og Sverige. 

I år markerer Norden 70 år med et felles nordisk arbeidsmarked, en milepæl som understreker betydningen av samarbeid og integrasjon mellom våre land. Jubileumskonferanse i Malmö, Sverige, samlet sentrale aktører fra hele Norden for å feire denne historiske avtalen og diskutere fremtidens utfordringer.

Den svenske samarbeidsminister Jessika Roswall og Karen Ellemann, generalsekretær i Nordisk ministerråd, åpnet konferansen med en sterk hyllest til den felles arbeidsmarkedsavtalen og dens vedvarende relevans. De understreket viktigheten av den nordiske mobiliteten som en grunnpilar i vår felles velferdsmodell. 

I et historisk perspektiv har muligheten for å flytte seg mellom de nordiske landene vært av stor betydning for velferden. 

Karen Ellemann, generalsekretær i Nordisk ministerråd

- I et historisk perspektiv har muligheten for å flytte seg mellom de nordiske landene vært av stor betydning for velferden. Og derfor er det på ingen måte for mye å si at det felles nordiske arbeidsmarked også i dag utgjør en hjørnestein i det nordiske samarbeidet, sa Ellemann.

Dagens utfordringer, som en aldrende befolkning og behovet for en grønn omstilling, krever et fortsatt sterkt samarbeid. Arbeidsmarkedet har en sentral rolle i å kunne nå den nordiske Visjon 2030 om et grønt konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden. Derfor er det viktig at landene sammen reflekterer over hva som kan forenkles for de nordiske borgere. Dette arbeidet er kritisk for å sikre at det nordiske arbeidsmarkedet ikke bare overlever, men også trives i møte med fremtidens utfordringer.

Fortsatt utviklingsbehov

Den nordiske forskningsinstitusjonen Nordregio har i anledning av 70-års jublieet gitt ut en ny rapport som ser både bakover og fremover.

Konferansen i Malmö satte også søkelyset på konkrete tiltak for å forbedre og styrke det nordiske samarbeidet. Et ferskt eksempel på tiltak som letter arbeid på tvers av landegrensene er den nye skatteavtalen mellom Danmark og Sverige, som nylig ble underskrevet. Ellemann uttrykte sin takknemlighet for denne avtalen.

  - Denne avtale er ikke kun en økonomisk gevinst for begge land, men i høy grad også en avtale som gagner både arbeidstagere og arbeidsgivere, fremhevet Ellemann

Gjennom hele konferansen var det en tydelig enighet om at fremtidens suksess avhenger av en felles innsats. Det ble understreket at det er avgjørende å fortsette å utvikle og tilpasse den nordiske modellen for å møte nye krav og utfordringer. Det nordiske samarbeidet skal ikke bare handle om å bevare fortidens suksesser, men også om å skape en bærekraftig og inkluderende fremtid.

Felles innsats

Det nordiske samarbeidet om arbeidsliv betyr at du i Norden skal oppleve at arbeidsvilkår og arbeidsmiljø er på omtrent det samme nivå i de nordiske landene. Det legges til rette for et mobilt nordisk arbeidsmarked som kan gjøre det enklere for arbeidstakerne å omstille seg til en arbeidsplass i et annet nordisk land. Dagens unge skal i høy grad kunne dra nytte av de mulighetene som ligger i et integrert arbeidsmarked.

I sum markerer 70-årsjubileet ikke bare en feiring av fortiden, men en sterk forpliktelse til fremtidig samarbeid og innovasjon. 

Karen Ellemann, Generalsekretær i Nordisk ministerråd

 - I sum markerer 70-årsjubileet ikke bare en feiring av fortiden, men en sterk forpliktelse til fremtidig samarbeid og innovasjon. Nordens ambisjon om å være verdens mest integrerte og bærekraftige region innen 2030 krever felles innsats og vilje til å møte nye utfordringer sammen. Konferansen i Malmö viste at denne viljen er sterk og levende i hele regionen, avslutter Ellemann.