Nordiskt samarbete i 70 år: En hörnsten i vår gemensamma framtid

18.06.24 | Nyhet
Arbeidsmarkedskonferanse i Malmö
Fotograf
Andreas Omvik

Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Ellemann i en paneldiskussion om framtidens integrerade nordiska arbetsmarknad med de nordiska samarbetsministrarna Anne Beathe Tvinnereim och Jessika Roswall från Norge respektive Sverige. 

I år fyller den gemensamma nordiska arbetsmarknaden 70 år. Det är en milstolpe som understryker vikten av samarbete och integration mellan våra länder. Vid en jubileumskonferens i Malmö samlades centrala aktörer från hela Norden för att fira detta historiska avtal och diskutera framtidens utmaningar.

Sveriges samarbetsminister Jessika Roswall och Nordiska ministerrådets generalsekreterare Karen Ellemann öppnade konferensen med en stark hyllning till det gemensamma arbetsmarknadsavtalet och dess fortsatta relevans. De betonade vikten av den nordiska rörligheten som en grundpelare i vår gemensamma välfärdsmodell. 

Historiskt sett har möjligheten att röra sig mellan de nordiska länderna haft stor betydelse för välfärden. 

Karen Ellemann, Nordiska ministerrådets generalsekreterare

– Historiskt sett har möjligheten att röra sig mellan de nordiska länderna haft stor betydelse för välfärden. Och därför är det inte alls någon överdrift att säga att den gemensamma nordiska arbetsmarknaden även i dag är en hörnsten i det nordiska samarbetet, sa Ellemann.

Dagens utmaningar, såsom en åldrande befolkning och behovet av en grön omställning, kräver ett fortsatt starkt samarbete. Arbetsmarknaden har en nyckelroll för att uppnå den nordiska Vision 2030 om ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden. Därför är det viktigt att länderna tillsammans reflekterar över vad som kan förenklas för invånarna i Norden. Detta arbete är avgörande för att säkerställa att den nordiska arbetsmarknaden inte bara överlever, utan också står stark inför framtida utmaningar.

Fortsatta utvecklingsbehov

Med anledning av 70-årsjubileet har den nordiska forskningsinstitutionen Nordregio publicerat en ny rapport som blickar både bakåt och framåt.

Konferensen i Malmö lyfte också fram konkreta åtgärder för att förbättra och stärka det nordiska samarbetet. Ett aktuellt exempel på åtgärder som underlättar gränsöverskridande arbete är det nya skatteavtalet mellan Danmark och Sverige som nyligen undertecknades. Ellemann uttryckte sin tacksamhet över detta avtal.

– Avtalet är inte bara en ekonomisk vinst för båda länderna, utan i hög grad också ett avtal som gynnar både arbetstagare och arbetsgivare, framhöll Ellemann.

Under hela konferensen fanns det en tydlig enighet om att framtida framgångar är beroende av gemensamma ansträngningar. Det betonades att det är avgörande att fortsätta att utveckla och anpassa den nordiska modellen för att möta nya krav och utmaningar. Det nordiska samarbetet ska inte bara handla om att bevara tidigare framgångar, utan också om att skapa en hållbar och inkluderande framtid.

Gemensamma ansträngningar

Det nordiska samarbetet om arbetsliv betyder att man i Norden ska uppleva att arbetsvillkor och arbetsmiljö är på ungefär samma nivå i alla nordiska länder. Det skapas förutsättningar för en rörlig nordisk arbetsmarknad som kan underlätta för arbetstagare att anpassa sig till en arbetsplats i ett annat nordiskt land. Dagens ungdomar ska kunna dra nytta av de möjligheter som en integrerad arbetsmarknad erbjuder.

Sammanfattningsvis innebär 70-årsjubileet inte bara en hyllning till det förflutna, utan det är också en stark förpliktelse till framtida samarbete och innovation. 

Karen Ellemann, Nordiska ministerrådets generalsekreterare

 – Sammanfattningsvis innebär 70-årsjubileet inte bara en hyllning till det förflutna, utan det är också en stark förpliktelse till framtida samarbete och innovation. Nordens ambition att vara världens mest integrerade och hållbara region till 2030 kräver gemensamma ansträngningar och vilja att möta nya utmaningar tillsammans. Konferensen i Malmö visade att denna vilja är stark och levande i hela regionen, avslutade Ellemann.