Energiministre: Grønn energiomstilling skal bidra til gjenstarten etter covid-19

26.05.20 | Nyhet
Havvindmøller ved Samsø
Fotograf
Anne Sofie Bender/norden.org
De nordiske energiministrene vil at bærekraftige energiløsninger skal være en drivkraft når økonomien gjenstartes etter koronakrisen. På et digitalt møte 26. mai trakk ministrene opp retningslinjene for gjenoppbyggingen og godkjente også en erklæring om hvordan det nordiske kraftmarkedet skal utvikles framover.

På møtet konstaterte ministrene at den nordiske energisektoren står godt rustet for utfordringene som følger etter covid-19-pandemien. De nordiske landene er i forkant når det gjelder bærekraftig energiteknologi, og energi er en av sektorene som har størst vekstpotensial og de største eksportmulighetene.

– Gjenoppbyggingen av økonomien i Norden og Europa etter covid-19 åpner for store muligheter for en grønn nystart som både støtter utviklingen mot en karbonnøytral framtid, skaper arbeidsplasser og gir oss en konkurransedyktig bærekraftig vekst, sier Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, som var leder for møtet.

Energisektoren i avgjørende rolle

Ministrene understreket at energisektoren spiller en avgjørende rolle for den grønne utviklingen etter covid-19. Ministrene påpekte også at gjenoppbyggingsplanen bør baseres på den europeiske grønne given (Green Deal), der et av de viktige tyngdepunktene er sektorintegrering. Det handler om hvordan man kan redusere karbondioksidutslipp på en kostnadseffektiv måte blant annet innenfor transport, industri og oppvarming.

Danmark, som er formannskapsland i Nordisk ministerråd i 2020, framhevet også satsinger på nye strømbaserte drivstoffer som kalles Power2X. Danmark har satt i gang et nordisk samarbeidsprosjekt om P2X, der målet er å arbeide sammen for at P2X skal kunne bidra til omstillingen av transportsektoren, spesielt de delene som ikke kan elektrifiseres direkte.

Erklæring om det nordiske kraftmarkedet

På møtet godkjente energiministrene en erklæring som trekker opp retningslinjene for framtidens nordiske kraftmarkedssamarbeid, og som også kan ses som et redskap for den grønne gjenstarten etter covid-19.

Erklæringen framhever blant annet økt integrering av bærekraftig energi i andre sektorer som transport og industri, økt samarbeid om offshore-vindkraft i Østersjøen, styrket samarbeid på forskning og innovasjon samt en transparent regional tilnærming til planlegging og utbygging av kraftnett.

– Denne erklæringen legger et godt grunnlag for arbeidet med å virkeliggjøre vår nordiske visjon, at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte region senest i 2030. Energisektoren spiller en helt avgjørende rolle i det arbeidet, og det er veldig stimulerende å se at energiministrene går så sterkt inn for å nå målene i visjonen, sier Nordisk ministerråds generalsekretær Paula Lehtomäki.