Energiministrar: Grön energiomställning ska driva på nystarten efter covid-19

26.05.20 | Nyhet
Havvindmøller ved Samsø
Photographer
Anne Sofie Bender/norden.org
De nordiska energiministrarna vill att hållbara energilösningar ska vara en drivkraft när ekonomin nystartas efter coronakrisen. På ett digitalt möte den 26 maj drog ministrarna upp riktlinjerna för återhämtningen och godkände också en deklaration om hur den nordiska elmarknaden ska utvecklas framöver.

På sitt möte konstaterade ministrarna att den nordiska energisektorn står väl rustat för de utmaningar som följer efter covid-19-pandemin. De nordiska länderna är i framkant inom hållbar energiteknologi och energi är en av de sektorer som har den största tillväxtpotentialen och de största exportmöjligheterna.

- Återhämtningen för ekonomin i Norden och Europa efter covid-19 öppnar stora möjligheter för en grön nystart, som både stödjer utvecklingen mot en koldioxidneutral framtid, skapar arbetsplatser och ger oss en konkurrenskraftig hållbar tillväxt, säger Danmarks klimat-, energi- och försörjningsminister Dan Jørgensen, som var ordförande för mötet.

Energisektorn i avgörande roll

Ministrarna betonade att energisektorn spelar en avgörande roll för den gröna utvecklingen efter covid-19. Ministrarna påpekade också att återhämtningsplanen bör grundas på den europeiska gröna given (Green Deal), där en av de viktiga tyngdpunkterna är sektorsintegrering. Det handlar om hur man kan minska koldioxidutsläpp på ett kostnadseffektivt sätt bland annat inom transport, industri och värme.

Danmark, som är ordförandeland i Nordiska ministerrådet under 2020, lyfte också fram satsningar på nya elbaserade bränslen som kallas Power2X. Danmark har satt igång ett nordiskt samarbetsprojekt om P2X, där målet är att tillsammans arbeta för att P2X kan bidra till omställningen av transportsektorn, särskilt de delar som inte direkt kan elektrifieras.

Deklaration om nordiska elmarknaden

På mötet godkände energiministrarna en deklaration som stakar ut riktlinjerna för framtidens nordiska elmarknadssamarbete och som även kan ses som ett redskap för den gröna nystarten efter covid-19.

Deklarationen lyfter bland annat fram ökad integrering av hållbar energi i andra sektorer såsom transport och industri, ökat samarbete kring offshore-vindkraft i Östersjön, stärkt samarbete inom forskning och innovation samt en transparent regional tillgång till planläggning och utbyggnad av elnät.

- Den här deklarationen ger en god grund för arbetet med att göra verklighet av vår nordiska vision, att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region senast 2030. Energisektorn spelar en helt avgörande roll i det arbetet och det är oerhört stimulerande att se att energiministrarna så kraftfullt går in för att nå målen i visionen, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Paula Lehtomäki.