Kestävä Pohjola -valiokunta: ”Pohjoismaisen öljyn- ja kaasuntuotannon pitää vähentyä pitkällä aikavälillä”

30.06.22 | Uutinen
parlamentariker på båt bland isberg
Valokuvaaja
Anna Rosenberg
Pohjoismaiden neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunta sai seurata mannerjään kutistumista lähietäisyydeltä, kun se kokoontui Grönlannin Ilulissatiin käsittelemään useita ilmastokriisiin liittyviä ehdotuksia. Valiokunta aloitti arkaluontoisen keskustelun siitä, että fossiilisten polttoaineiden tuotannon tulisi vähentyä Pohjoismaissa pitkällä aikavälillä. Valiokunta perää myös strategista yhteistyötä, joka liittyy hiilidioksidin talteenottoon ja varastointiin.

Grönlanti kuuluu alueisiin, joilla ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät kaikkein selvimmin.

Pohjoismaiden neuvoston Kestävä Pohjola -valiokunnan varapuheenjohtajalle, grönlantilaisparlamentaarikko Pipaluk Lynge-Rasmussenille oli tärkeää päästä esittelemään vaikutuksia muiden Pohjoismaiden kollegoille.   

”Rohkeita päätöksiä kaivataan”

– Jäävuonostaan tunnettu Ilulissat on mannerjään sulamisen keskus, ja nyt pidämme täällä kokouksen, joka keskittyy lähes yksinomaan ilmastokriisiin. Toivon sen johtavan rohkeisiin päätöksiin, Pipaluk Lynge-Rasmussen sanoi.

Kokouksen asialistalla oli muun muassa neuvoston keskiryhmän tekemä ehdotus yhteisistä toimista fossiilisten polttoaineiden tuotannon vaiheittaiseksi lopettamiseksi. Ehdotuksen mukaan Pohjoismaiden tulisi lisäksi liittyä Beyond Oil & Gas Alliancen jäseniksi. 

Keskustelu tuotannon vähentämisestä välttämätöntä

Valiokunta päätti vilkkaan keskustelun jälkeen pyrkiä siihen, että öljyn- ja kaasuntuotannon vähentäminen saataisiin edes Pohjoismaiden poliittiseen päiväjärjestykseen. 

– Olemme yksimielisiä siitä, että Pohjoismaiden tulisi lopettaa fossiilisten polttoaineiden käyttö. Nyt haluamme kuitenkin ensimmäistä kertaa ottaa puheeksi myös tuotannon vähentämisen. Pohjoismaissa on hyvin erilaiset lähtökohdat aiheesta keskusteluun, ja esimerkiksi Norja on maailman suurimpia öljyntuottajia, sanoi norjalaisparlamentaarikko Ola Elvestuen. Hän jatkoi toteamalla:

– YK:n ja ympäristöohjelma UNEPin mukaan maailman maat suunnittelevat tuottavansa fossiilisia polttoaineita kaksi kertaa enemmän kuin minkä Pariisin sopimuksen 1,5 asteen lämpenemistavoite mahdollistaa. Tähän pitää suhtautua vakavasti.    

Hiilidioksidin varastointia kehitettävä

Valiokunta aikoo käsitellä edelleen myös neuvoston konservatiivisen ryhmän tekemää ehdotusta, jonka mukaan Pohjoismaat tulisi nostaa Euroopan johtavaksi alueeksi hiilidioksidin talteenotossa, kuljetuksessa ja varastoinnissa (CCS).

Tarkoituksena on saada lisää käyttökohteita tekniikalle, jota nykyisin käytetään suurteollisuuden ja voimaloiden hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Tekniikan avulla hiilidioksidi erotetaan, kuivataan, tiivistetään ja kuljetetaan varastoitavaksi.

”Yhteistyömme ei ole riittävän hyvää”

– Kaikki Pohjoismaat työskentelevät asian parissa kuumeisesti tahoillaan, mutta yhteistyömme ei ole riittävän hyvää. Jos nyt tartumme tilaisuuteen, siitä voi syntyä uusia vihreän siirtymän työpaikkoja, sanoi norjalaisparlamentaarikko Lene Westergaard-Halle.

Asian käsittely jatkuu nyt siten, että valiokunta laatii ehdotuksesta päätöksentekoa varten mietinnön, jossa on konkreettinen etenemissuunnitelma.   

Elinehdot muuttuvat Grönlannissa

Kestävä Pohjola -valiokunnan parlamentaarikot ehtivät nähdä myös Ilulissatin jäävuonon, joka on Unescon maailmanperintökohde. Lisäksi he tapasivat kaupungin pormestarin Palle Jeremiassenin.

Hän kertoi, miten kaupungille tärkeän kalatalouden ja perinteisen pyynnin edellytykset ovat muuttuneet merijään ohentuessa.

Matkailualasta ilmastoneutraali

Ilmastonmuutos vaikuttaa eläimiin ja ihmisiin, ja myös matkailualan on sopeuduttava asiaan.

– Täällä eletään luonnosta, ja ilmastonmuutos näkyy selvästi. Siksi meidän tulee itsekin torjua ilmastonmuutosta. Olemme nyt siirtymässä vesivoimaan ja pyrimme tekemään matkailualasta ilmastoneutraalia ja ekologista. Toivon, että pohjoismainen yhteistyö saa inspiraatiota Grönlannin strategiasta ja että me pääsemme mukaan vaikuttamaan politiikkaan, Palle Jeremiassen sanoi.