Bærekraftutvalget: Nordisk produksjon av olje og gass må ned på sikt

30.06.22 | Nyhet
parlamentariker på båt bland isberg
Fotograf
Anna Rosenberg
Med den krympende grønlandske innlandsisen foran øynene møttes det nordiske Bærekraftutvalget i Ilulissat for å ta stilling til flere forslag med relevans for klimakrisen. Utvalget innledet den følsomme diskusjonen om å på sikt redusere produksjonen av fossilt brennstoff i Norden, og vil se et strategisk samarbeid om å fange inn og lagre karbondioksid.

Grønland er et av områdene i verden der effektene av klimaendringene er mest tydelige.

For den grønlandske parlamentarikeren Pipaluk Lynge-Rasmussen, nestleder i Nordisk råds bærekraftutvalg, er det viktig at kollegaer fra de andre nordiske landene får se effekten.

"Håper på modige vedtak"

– Nå får de se med egne øyne hva klimakrisen betyr for Grønland. Ilulissat er episentrum for den smeltende innlandsisen, og her holder vi nå et møte som nesten utelukkende handler om klimakrisen. Jeg håper det fører til modige vedtak, sa Pipaluk Lynge-Rasmussen (ia).

På dagsordenen sto blant annet et forslag fra Midtengruppen om felles nordisk vilje til å fase ut produksjonen av fossile brennstoffer, og oppfordre landene til å slutte seg til Beyond Oil and Gas Alliance. 

Også redusert produksjon må diskuteres

Etter en intens debatt ble utvalget enig om å i det minste prøve å få en redusert nordisk produksjon av olje og gass opp på den nordisk-politiske dagsordenen.

– Vi er enige i Norden om å slutte å forbruke fossile brennstoffer, men nå vil vi for første gang ta diskusjonen om hvordan produksjonen skal ned. Her har vi veldig ulike utgangspunkt i Norden, med Norge som en av verdens store produsenter, sa Ola Elvestuen (v), parlamentariker fra Norge, og fortsatte:

– Verdens land planlegger for dobbelt så stor produksjon av fossile brennstoffer som det som er mulig hvis vi skal nå Paris-avtalens 1,5-gradersmål, ifølge FN og UNEP. 

Utvikle karbonlagring

Utvalget vil også jobbe videre med et forslag fra den konservative gruppen om å gjøre Norden ledende på å fange inn og lagre karbondioksid.

Det handler om å utvikle teknologien Carbon Capture and Storage, CCS, som suger opp karbondioksidet “ved skorsteinen” i store industrier og kraftverk, til flere områder. Med CCS skilles karbondioksidet ut, komprimeres og transporteres til en lagringsplass.

Vi samarbeider ikke bra nok

– Alle de nordiske landene jobber intensivt med dette hver for seg, men vi samarbeider ikke bra nok. Hvis vi griper denne sjansen, vil vi kunne skape nye arbeidsplasser i den grønne omstillingen, sa Lene Westgaard-Halle (h), parlamentariker fra Norge.

Vedtaket betyr i praksis at det vil bli utarbeidet en betenkning med en konkret kjøreplan som utvalget kan ta stilling til senere.

Levekårene endres på Grønland

Parlamentarikerne i bærekraftutvalget rakk å se Ilulissats isfjord, som er tatt opp på UNESCOs verdensarvliste, og også møte Ilulissats borgermester, Palle Jeremiassen.

Han fortalte om hvordan forutsetningene for den viktige fiskeindustrien og den tradisjonelle jakten har forandret seg med at havisen har blitt tynnere.

Turistnæringen gjøres klimanøytral

Klimaendringene påvirker både dyr og mennesker, og også turistindustrien må tilpasse seg.

– Vi lever av naturen, vi merker klimaendringene tydelig, og dermed har vi også et ansvar for å dempe klimaendringene selv. Nå går vi over til vannkraft, og vi er i ferd med å gjøre turistnæringen vår klimanøytral og naturvennlig. Jeg håper at det nordiske samarbeidet lar seg inspirere av Grønlands strategi og lar oss være med og utforme politikken, sa Palle Jeremiassen.