Hållbarhetsutskottet: ”Nordisk produktion av olja och gas måste minska på sikt”

30.06.22 | Nyhet
parlamentariker på båt bland isberg
Fotograf
Anna Rosenberg
Med den krympande grönländska inlandsisen framför ögonen, möttes det nordiska Hållbarhetsutskottet i Ilulissat för att ta ställning till flera förslag med bäring på klimatkrisen. Utskottet påbörjade den känsliga diskussionen om att på sikt minska produktion av fossila bränslen i Norden, och vill se ett strategiskt samarbete kring att fånga in och lagra koldioxid.

Grönland är ett av de områden i världen där effekterna av klimatförändringarna är mest tydliga.

För den grönländska parlamentarikern Pipaluk Lynge-Rasmussen, vice ordförande i Nordiska rådets hållbarhetsutskott, är det viktigt att kollegor från de andra nordiska länderna får se effekterna med egna ögon.   

"Hoppas på modiga beslut"

-  Ilulissat är epicentrum för den smältande inlandsisen, och här håller vi nu ett möte som nästan enbart handlar om klimatkrisen. Jag hoppas att det leder till modiga beslut, sa Pipaluk Lynge-Rasmussen (ia).

På agendan fanns bland annat ett förslag från Mittengruppen om gemensam nordisk viljeinriktning för att fasa ut produktionen av fossila bränslen, och uppmana länderna att ansluta sig till Beyond Oil and Gas Alliance. 

Även minskad produktion måste diskuteras

Efter en intensiv debatt blev utskottet enigt om att åtminstone försöka få upp minskad nordisk produktion av olja och gas på den nordisk-politiska dagordningen. 

-    Vi är eniga i Norden om att sluta konsumera fossila bränslen, men nu vill vi för första gången ta diskussionen om hur produktionen ska minska. Här har vi väldigt olika utgångspunkter i Norden, med Norge som en av världens stora producenter, sa Ola Elvestuen (v), parlamentariker från Norge och fortsatte:

-    Världens länder planerar för dubbelt så stor produktion av fossila bränslen än vad som är möjligt om vi ska nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, enligt FN och UNEP. Det måste vi ta väldigt allvarligt.    

Utveckla kollagring

Utskottet kommer också att arbeta vidare med ett förslag från den konservativa gruppen om att göra Norden ledande på att fånga in och lagra koldioxid.

Det handlar om att utveckla tekniken Carbon Capture and Storage, CCS som suger upp koldioxiden ”vid skorstenen” på stora industrier och kraftverk, till fler områden. Vid CCS avskiljs koldioxiden, komprimeras och transporteras till en lagringsplats.

"Vi samarbetar inte bra nog"

-   Alla de nordiska länderna arbetar intensivt med detta var för sig, men vi samarbetar inte bra nog. Om vi griper den här chansen skulle vi kunna skapa nya arbetstillfällen i den gröna omställningen, sa Lene Westergaard-Halle (h), parlamentariker från Norge.

Beslutet betyder i praktiken att det kommer att utarbetas ett betänkande med en konkret färdplan som utskottet kan ta ställning till senare.   

Livsvillkoren ändras på Grönland

Parlamentarikerna i hållbarhetsutskottet hann se Iulissats isfjord som är upptagen på Unescos-världsarvslista, och även träffa Illulisats borgmästare, Palle Jeremiassen.

Han berättade om hur förutsättningarna för den viktiga fiskeindustrin och den traditionella jakten förändrats när havsisarna blivit tunnare.

Turistnäringen görs klimatneutral

Klimatförändringarna påverka både djur och människor och även turistindustrin måste anpassa sig.

-    Vi lever av naturen, vi märker klimatförändringarna tydligt och därmed har vi också ett ansvar för att själva dämpa klimatförändringarna. Vi skiftar nu över till vattenkraft och vi håller på att göra vår turistnäring klimatneutral och naturvänlig. Jag hoppas att det nordiska samarbetet låter sig  inspireras av Grönlands strategi och låter oss vara med och utforma politiken , sa Palle Jeremiassen.