Udvalget for et Holdbart Norden: "Nordisk produktion af olie og gas skal reduceres på sigt"

30.06.22 | Nyhed
parlamentariker på båt bland isberg
Fotograf
Anna Rosenberg
Med den skrumpende grønlandske indlandsis lige foran øjnene mødtes Udvalget for et Holdbart Norden i Ilulissat for at tage stilling til flere forslag i forhold til klimakrisen. Udvalget påbegyndte den ømtålelige diskussion om på sigt at reducere produktionen af fossile brændsler i Norden, og udvalget ønsker et strategisk samarbejde om fangst og lagring af kuldioxid.

Grønland er et af de områder i verden, hvor effekterne af klimaforandringerne er mest tydelige.

For den grønlandske parlamentariker, Pipaluk Lynge-Rasmussen, viceordfører i Udvalget for et Holdbart Norden, er det vigtigt, at kolleger fra de andre nordiske lande får effekterne at se.   

"Håber på modige beslutninger"

– Nu kan de med egne øjne se, hvad klimakrisen betyder for Grønland. Ilulissat er epicentrum for den smeltende indlandsis, og her holder vi nu et møde, som næsten udelukkende handler om klimakrisen. Jeg håber, at det fører til modige beslutninger, sagde Pipaluk Lynge-Rasmussen (ia).

På dagsordenen var blandt andet et forslag fra Midtergruppen om en fælles nordisk vilje til at udfase produktionen af fossile brændsler og en opfordring til landene om at tilslutte sig Beyond Oil and Gas Alliance. 

Og derudover skal vi diskutere reduceret produktion.

Efter en intens debat blev udvalget enige om i det mindst at forsøge at få reduceret nordisk produktion af olie og gas op på en nordisk-politiske dagsorden. 

– Vi er i Norden enige om, at vi skal holde op med at forbruge fossile brændsler, men nu vil vi for første gang tage diskussionen om, hvordan produktionen skal reduceres. Her har vi meget forskellige udgangspunkter i Norden med Norge som en af verdens store producenter, sagde Ola Elvestuen (v), parlamentariker fra Norge og fortsatte.

– Ifølge FN og UNEP har verdens lande planer om en dobbelt så stor produktion af fossile brændsler, end hvad der er muligt, hvis vi skal nå Parisaftalens 1,5-gradersmål. Det skal vi tage meget alvorligt.    

Udvikling af CO2-lagring

Udvalget kommer også til at arbejde videre med et forslag fra Den Konservative Gruppe om at gøre Norden førende, når det gælder fangst og lagring af kuldioxid.

Det handler om at udvikle teknikken "Carbon Capture and Storage (CCS)", som opsuger kuldioxiden "ved skorstenen" hos store industrier og på kraftværker, til flere områder. Ved CCS udskilles kuldioxiden, hvorefter den komprimeres og transporteres til et lagringssted.

"Vi samarbejder ikke godt nok"

– Alle de nordiske lande arbejder intensivt med dette hver for sig, men vi samarbejder ikke godt nok. Hvis vi griber denne chance, vil vi kunne skabe nye arbejdspladser i den grønne omstilling, sagde Lene Westgaard-Halle (h), parlamentariker fra Norge.

Beslutningen betyder i praksis, at der bliver udarbejdet en betænkning med en konkret køreplan, som udvalget vil tage stilling til senere.   

Livsvilkårene ændres I Grønland

Parlamentarikerne i Udvalget for et Holdbart Norden nåede at se Ilulissats isfjord, som er optaget på UNESCOS verdensarvslister, og de mødte også Ilulissats borgmester, Palle Jeremiassen.

Han fortalte om, hvordan forudsætningerne for den vigtige fiskeindustri og den traditionelle jagt har ændret sig som følge af den tyndere havis.

Turisterhvervet gøres klimaneutralt

Klimaforandringerne påvirker både dyr og mennesker, og selv turistindustrien skal tilpasse sig.

– Vi lever af naturen. Vi mærker klimaforandringerne tydeligt, og dermed har vi også selv et ansvar for at begrænse klimaforandringerne. Vi skifter nu over til vandkraft, og vi er i gang med at gøre vores turisterhverv klimaneutralt og naturvenligt. Jeg håber, at det nordiske samarbejde lader sig inspirere af Grønlands strategi og lader os være med til at udforme politikken, sagde Palle Jeremiassen.