Koronan opit käyttöön sosiaali- ja terveysalalla

25.03.21 | Uutinen
Corona mand i bus
Valokuvaaja
Ricky Molloy
Pohjoismaiden sosiaali- ja terveysministerit keskustelivat tämänpäiväisessä kokouksessaan covid-19:ään liittyvistä myönteisistä ja kielteisistä kokemuksista. Tarkoituksena oli etsiä yhteisiä askelmerkkejä sille, miten pohjoismaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa voitaisiin vahvistaa uusien kriisitilanteiden varalta.

Pohjoismaiden viranomaiset torjuvat koronaa ja oppivat samalla koko ajan uutta. Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajamaa Suomi haluaa, että Pohjoismaat jakavat näitä oppeja keskenään. Suomen pyrkimykset ovat jatkoa viimevuotisen puheenjohtajamaan Tanskan järjestämille kokouksille, joiden tarkoituksena oli nimenomaan kokemustenvaihto. Tämänpäiväisessä kokouksessa keskityttiin keräämään kokemuksia vastaisen varalle, jotta uuden kriisin koittaessa oltaisiin entistä paremmin varautuneita.

Tiedonvaihto hyödyttää viranomaisia

– Meidän on analysoitava Pohjoismaiden viranomaisten koronatoimia, jotta voisimme pitää kiinni toimivista ja luopua toimimattomista käytännöistä, sanoi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvoston tämänpäiväisessä kokouksessa. Pohjoismaiden ministerit olivat yksimielisiä toimintatavan järkevyydestä. Heidän mukaansa siitä oli myös hyötyä, että Pohjoismaat jakoivat tietämystä ja oppivat toisiltaan kuluneen kovan koronavuoden aikana. Krista Kiuru totesi tässä yhteydessä näin:

– Olemme jakaneet covid-19-epidemian aikana tietoa esimerkiksi potilasmääristä sekä epidemiologisesta tilannekuvasta ja siihen liittyvistä ennusteista. Lisäksi olemme jakaneet tietoa lääkkeiden ja muiden olennaisten tarvikkeiden varastotilanteesta. Kaikki tämä hyödyttää Pohjoismaiden viranomaisia, ja tietämys sekä ratkaisut voivat inspiroida toimijoita yli maarajojen.

Meidän on analysoitava Pohjoismaiden viranomaisten koronatoimia, jotta voisimme pitää kiinni toimivista ja luopua toimimattomista käytännöistä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

Kohti entistä vahvempaa sosiaali- ja terveysalaa

Ministerit totesivat kokouksessaan, että korona on vaikuttanut sosiaali- ja terveyspolitiikan ministerineuvoston yhteistyöhön siinä missä kaikkiin muihinkin maailman asioihin. Pandemialla on ollut myös valtaisat kansanterveydelliset ja sosiaaliset seuraukset, ja erityisesti se on koetellut jo ennestään haavoittuvassa asemassa olevia väestöryhmiä. Pohjola on kuitenkin selviytynyt kriisistä monia muita maita paremmin. Vaikka kriisi jatkuu yhä, ministerien mukaan samalla pitää katsoa tulevaan ja pohtia sitä, miten Pohjoismaat voisivat yhdessä vahvistaa asemiaan hyvien ja huonojen kokemustensa pohjalta.

– Meidän on jaettava tietoa keskenämme ja panostettava hyvään yhteistyöhön. Myös tiedon jakamisesta ja levittämisestä on sovittava yhdessä. Lisäksi on määriteltävä, millä tavoin eri toimijoiden tulisi toimia, jotta yhteistyö hyödyttäisi optimaalisesti kaikkia osapuolia, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru totesi covid-19-teemakeskustelussa.