COVID19 bekæmpes på social- og sundhedsområdet

25.03.21 | Nyhed
Corona mand i bus
Fotograf
Ricky Molloy
I dag mødtes social- og sundhedsministre i Norden for at debattere positive og negative erfaringer under COVID19 med det formål at skabe fælles fodslag for, hvordan Norden sammen kan stå stærkere på social- og sundhedsområdet i en ny krisesituation.

Myndighederne i de nordiske lande bekæmper coronaen og lærer hele tiden undervejs. Den lærdom, ønsker det finske formandskab i Nordisk Ministerråd i 2021, at de nordiske lande skal dele med hinanden. Dermed følger de op på sidste års erfaringsmøder under det danske formandskab mellem de nordiske social- og sundhedsministre. I dag med fokus på at tage erfaringer med sig ud i fremtiden, for at ruste sig endnu bedre til en ny krise. 

Indsigter over landegrænser gavner myndighederne 

- Vi bør analysere vores myndighedsoperationer under COVID19 i de Nordiske lande for at ændre på det, som ikke virker, og beholde det, som fungerer godt, sagde Finlands familie- og omsorgsminister Krista Kiuru i forbindelse med dagens møde mellem de nordiske social- og sundhedsministre. Blandt de nordiske ministre var der enighed om at dette giver god mening. Der var også enighed om, at det har givet god mening for landene at have delt information og lært af hinanden under det sidste års turbulente corona-år. I den forbindelse sagde Krista Kiuru: 


- Under COVID19 epidemien har vi blandt andet delt information om patienttal og den epidemiologiske situation og dens prognoser. Tilmed har vi delt information og lagerbeholdning af lægemidler og andet relevant tilbehør. Alt sammen gavner de nordiske landes myndigheder, så viden og løsninger kan inspirere over landegrænserne.

Vi bør analysere vores myndighedsoperationer under COVID19 i de Nordiske lande for at ændre på det, som ikke virker, og beholde det, som fungerer godt

Krista Kiuru, Finlands familie- og omsorgsminister

Et stærkt Norden på social- og sundhedsområdet  

Under mødet blev det debatteret, at Nordisk Ministerråds samarbejde inden for social- og sundhedsområdet, ligesom stort set alt andet i verden, har været påvirket af COVID19. Derudover har pandemien har haft enorme konsekvenser for borgernes sundhed og sociale tilstand, og i forvejen udsatte befolkningsgrupper har været særligt hårdt ramt. Samtidig har Norden samlet set klaret sig bedre igennem krisen i forhold til så mange andre steder i verden. Der var på mødet enighed om, at selvom denne krise ikke er overstået, er det centralt også at kigge fremad på, hvordan de nordiske lande sammen kan stå stærkere og i den forbindelse tage de negative og positive erfaringer med sig. 


- Vi bør dele information imellem os og satse på godt samarbejde. Sammen må vi også blive enige om, hvordan informationen deles og spredes. Derudover bør man slå fast, hvordan forskellige aktører skal agere, så et samarbejde gavner alle parter på optimal vis, siger Finlands familie og omsorgsminister Krista Kiuru dagens i forbindelse med temadiskussion om COVID19.