Kotouttaminen Pohjoismaissa – mitä voimme oppia toisiltamme?

21.09.18 | Uutinen
Plantekasser i gårdene Mjølnerparken
Valokuvaaja
norden.org/Ane Cecilie Blichfeldt
Pohjoismaiden ministerineuvosto järjestää pohjoismaisen kotouttamiskonferenssin Kööpenhaminassa 20. marraskuuta. Tule tapaamaan pohjoismaisia ja kansainvälisiä toimijoita ja kuulemaan lisää siitä, miten voimme parhaiten edistää kotouttamista tulevina vuosina.

Konferenssi on yksi virstanpylväs pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamista koskevassa Pohjoismaiden ministerineuvoston kolmivuotisessa ohjelmassa. Ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten on seurannut ohjelmaa tiiviisti alusta lähtien.

Median kotouttamiskeskustelu on usein kärjistynyttä ja vivahteetonta. Pohjoismailla on sama hyvinvointimalli, mutta kotouttamispolitiikassa olemme kehittäneet erilaisia strategioita ja panostuksia. Tämän vuoksi on kiinnostavaa vaihtaa kokemuksia ja oppia muilta, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Dagfinn Høybråten.

Pääsihteeri Dagfinn Høybråten

Konferenssissa syvennytään siihen, miksi Pohjoismaat ovat valinneet pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamisessa erilaisia strategioita. Onko meillä opittavaa toisiltamme? Entä millaiset keinot ovat tutkitusti tehokkaita, kun pakolaisia ja maahanmuuttajia pyritään saamaan mukaan työelämään ja paikallisyhteisöön?

Käsiteltävä aiheet

  • Mitä poliittisia haasteita kotouttamisen onnistumiseen liittyy? Millaisessa tilanteessa haluamme olla 10 vuoden päästä,  ja millä toimilla ja panostuksilla tavoitteeseen päästään?
  • Mitkä koulutus- ja työllisyystoimet ovat kokemusperäisen ja tutkimustiedon valossa tehokkaita silloin, kun pakolaiset pyritään saamaan nopeasti vakaisiin työsuhteisiin ja kun paikallisyhteisö pyritään sitouttamaan kotouttamiseen? Miten kaikkein vaikeimmin työllistyvät henkilöt saataisiin mukaan työelämään?
  • Onnistuuko Pohjola säilyttämään vahvan hyvinvointivaltion, kun yhteiskunta monimuotoistuu? Edellyttääkö pohjoismaisen yhteenkuuluvuuden säilyttäminen yhteisiä arvoja ja normeja?
  • Onko hyvän pohjoismaisen kotouttamispolitiikan tekemiseen tarvittavasti tietoa ja tilastoja? Konferenssissa julkistetaan tulokset hankkeesta ”Nordic comparative measures on migration and integration” ja kerrotaan uusista kotouttamistilastoista.  

Ohjelma julkistetaan lähiaikoina.

Ilmoittautuminen