Integration i Norden – vad kan vi lära av varandra?

21.09.18 | Nyhet
Plantekasser i gårdene Mjølnerparken
Fotograf
norden.org/Ane Cecilie Blichfeldt
Nordiska ministerrådet bjuder in till nordisk integrationskonferens den 20 november i Köpenhamn. Här kan du möta aktörer från Norden och andra länder och lära mer om hur vi bäst kan arbeta för att få till en bra integration de kommande åren.

Konferensen utgör en milstolpe i det treåriga programmet, i regi av Nordiska ministerrådet, om integrering av flyktingar och invandrare i de nordiska länderna. Det är ett program som Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten har följt noga sedan starten.

Vi upplever ofta en polariserad och onyanserad debatt om integration i medierna. De nordiska länderna bygger på samma välfärdsmodell, men de har utvecklat olika strategier och insatser i integrationspolitiken. Det är därför intressant att utbyta erfarenheter och lära av varandra, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

Generalsekreterare Dagfinn Høybråten

Konferensen ser närmare på varför de nordiska länderna har valt olika strategier för integrering av flyktingar och invandrare. Har vi något att lära av varandra? Vad säger forskningen om vad som fungerar för att få flyktingar och invandrare integrerade både i arbetslivet och lokalsamhället?

Vad står på menyn?

  • Vilka är de övergripande politiska utmaningarna vi står inför framöver för att få till en bra integration? Var vill vi vara om tio år?  Vilka är de viktigaste åtgärderna och insatserna för att komma dit?
  • Vilka utbildnings- och arbetsinriktade åtgärder och vilken politik fungerar enligt forskningen och den erfarenhetsbaserade kunskapen när det gäller att snabbt få flyktingar i arbete och engagera lokalsamhället i integrationen av flyktingar och invandrare? Hur får vi dem som står längst bort från arbetsmarknaden i arbete?
  • Lyckas Norden upprätthålla en stark välfärdsstat i ett mer mångkulturellt samhälle?Behöver vi gemensamma värderingar och normer för att upprätthålla sammanhållningskraften i de nordiska samhällena?
  • Har vi de data och siffror som behövs för att utforma en bra integrationspolitik i de nordiska länderna? Lansering av resultaten från projektet ”Nordic comparative measures on migration and integration” – ny nordisk statistik på integrationsområdet.  

Programmet läggs ut inom kort.

Här kan du anmäla dig