Integrering i Norden - Hva kan vi lære av hverandre?

21.09.18 | Nyhet
Plantekasser i gårdene Mjølnerparken
Fotograf
norden.org/Ane Cecilie Blichfeldt
Nordisk Ministerråd inviterer til nordisk integreringskonferanse 20.november i København. Møt aktører fra og utenfor Norden for å lære mer om hvordan vi best kan arbeide for å få til en god integrering i årene framover.

Konferansen markerer en milepæl i det 3-årige program om integrering av flyktninger og innvandrere i de nordiske land i regi av Nordisk Ministerråd. Det er et program generalsekretær i Nordisk ministerråd Dagfinn Høybråten har fulgt tett siden starten.

Vi opplever ofte en polarisert og unyansert debatt om integrering i media. De nordiske land bygger på den samme velferdsmodell, men har utviklet ulike strategier og innsatser i integreringspolitikken. Det er derfor spennende å utveksle erfaringer og lære av hverandre, sier generalsekretær i Nordisk Ministerråd Dagfinn Høybråten

Generalsekretær Dagfinn Høybråten

Konferansen ser nærmere på hvorfor de nordiske landene har valgt ulike strategier for integrering av flyktninger og innvandrere? Har vi noe å lære av hverandre. Hva sier forskningen om hva som virker for å få flyktninger og innvandrere integrert både i arbeidsliv og lokalsamfunnet?

Hva står på menyen

  • Hva er de overordnede politiske utfordringene vi står overfor framover for å få til en god integrering? Hvor ønsker vi å være om 10 år?  Hva er de viktige tiltak og innsatser for å komme dit?
  • Hva sier forskning og erfaringsbasert kunnskap om hvilke utdannings- og arbeidsrettede tiltak og politikk som virker for å få flyktninger i raskt og stabilt arbeid, og få engasjert lokalsamfunnet i integrering av flyktninger og innvandrere lokalt? Hvordan får vi de som står lengst fra arbeidsmarkedet i arbeid?
  • Klarer Norden å opprettholde en sterk velferdsstat i et mer mangfoldig samfunn? Trenger vi felles verdier og normer for å beholde sammenhengskraften i de nordiske samfunnene?
  • Har vi de data og tall som er nødvendig for å utforme en god integreringspolitikk i de nordiske land? Lansering av resultatene fra prosjektet «Nordic comparative measures on migration and integration» - ny nordisk statistikk på integreringsområde.  

Programmet vil bli lagt ut i løpet av kort tid.

Her kan du melde deg på