Integration i Norden – hvad kan vi lære af hinanden?

21.09.18 | Nyhed
Plantekasser i gårdene Mjølnerparken
Fotograf
norden.org/Ane Cecilie Blichfeldt
Nordisk Ministerråd inviterer til nordisk integrationskonference den 20. november i København. Her kan du møde aktører fra både Norden og andre lande, og du kan lære mere om, hvordan vi bedst kan arbejde for en god integration i de kommende år.

Konferencen markerer en milepæl i det treårige program om integration af flygtninge og indvandrere i de nordiske lande i regi af Nordisk Ministerråd. Nordisk Ministerråds generalsekretær, Dagfinn Høybråten, har fulgt programmet tæt siden begyndelsen.

Vi oplever ofte en polariseret og unuanceret debat om integration i medierne. De nordiske lande bygger på den samme velfærdsmodel, men de har udviklet forskellige strategier og indsatser i integrationspolitikken. Det er derfor spændende at udveksle erfaringer og lære af hinanden, siger generalsekretær i Nordisk Ministerråd, Dagfinn Høybråten.

Generalsekretær Dagfinn Høybråten

Konferencen ser nærmere på, hvorfor de nordiske lande har valgt forskellige strategier til integration af flygtninge og indvandrere. Kan vi lære noget af hinanden? Hvad siger forskningen om, hvordan vi skal få flygtninge og indvandrere integreret både på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet?

Hvad er der på menuen?

  • Hvilke overordnede politiske udfordringer står vi over for i fremtiden, hvis vi skal have en god integration? Hvor vil vi gerne være om 10 år?  Hvilke tiltag og indsatser er vigtige for at komme derhen?
  • Hvilke uddannelses- og arbejdsrettede tiltag og hvilken politik virker ifølge forskningen og den erfaringsbaserede viden, når det gælder om at få flygtninge hurtigt i arbejde og at engagere lokalsamfundene i integrationen af flygtninge og indvandrere? Hvordan får vi de mennesker, som er længst væk fra arbejdsmarkedet i arbejde?
  • Kan Norden opretholde de stærke velfærdsstater i mere mangfoldige samfund? Har vi brug for fælles værdier og normer for at beholde sammenhængskraften i de nordiske samfund?
  • Har vi de data og tal, vi har brug for til udformningen af en god integrationspolitik i de nordiske lande? Lancering af resultaterne fra projektet «Nordic comparative measures on migration and integration» – ny nordisk statistik på integrationsområdet.  

Programmet bliver lagt ud i løbet af kort tid.

Her kan du tilmelde dig