Koulutusalan liikkuvuutta vahvistetaan

05.05.22 | Uutinen
MR-U Trondheim
Photographer
Sven-Erik Knoff
Pohjoismaiden opetusministerit ovat allekirjoittaneet tänään uudistetun version Reykjavikin julistuksesta, joka koskee korkea-asteen tutkintojen tunnustamista. Uudistuksen tavoitteena on korostaa liikkuvuuden merkitystä koulutusalalla.

Pohjoismaat ovat tunnistaneet toistensa korkea-asteen tutkinnot vuodesta 1996 lähtien. Yhdessä Pohjoismaassa suoritettu tutkinto voidaan toisin sanoen tunnistaa muissakin Pohjoismaissa. Järjestelmää säätelee korkeampaan koulutukseen pääsyä koskeva pohjoismainen sopimus.

Järjestelmä on ollut käytössä monia vuosia, mutta Reykjavikin julistuksen muuttamisella haluttiin selventää sitä, että tutkintojen vastavuoroisen tunnustamisen tulisi tapahtua mahdollisimman automaattisesti ilman tarpeettomia viivytyksiä.

Uudistetussa julistuksessa korostetaan siten maiden velvollisuutta tutkintojen täyteen vastavuoroiseen tunnustamiseen sekä koulutusalan liikkuvuuden esteiden poistamiseen. Lisäksi korostetaan, että keskinäinen luottamus ja yhteistyö muodostavat tutkintojen automaattisen hyväksynnän perustan.

Pohjoismaalaisten liikkuvuus helpottuu ja vahvistuu, kun tutkinnot tunnustetaan mahdollisimman kattavasti myös muissa Pohjoismaissa.

Paula Lehtomäki, Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri

Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Paula Lehtomäki on tyytyväinen siihen, että opetusministerit selkeyttävät sitoutumistaan koulutusalan pohjoismaiseen liikkuvuuteen.

– Visio 2030 -toimintasuunnitelmassa todetaan, että Pohjoismaiden ministerineuvosto pyrkii edistämään pohjoismaista liikkuvuutta. Pohjoismaalaisten liikkuvuus helpottuu ja vahvistuu, kun tutkinnot tunnustetaan mahdollisimman kattavasti myös muissa Pohjoismaissa. Reykjavikin julistuksen uudistus auttaa korostamaan Pohjoismaiden velvollisuuksia, Paula Lehtomäki toteaa.

Ministerit keskustelivat Trondheimin-kokouksessaan myös tutkijoiden sananvapauden edellytyksistä sekä luottamuksesta tietoa kohtaan. Ministereitä kiinnosti se, millä tavoin Pohjola pyrkii huolehtimaan tutkijoiden sananvapaudesta. Keskustelu on tullut ajankohtaiseksi, kun yhteiskunnassa on ilmennyt suuntauksia, jotka haastavat akateemisen yhteistyön perusarvot ja normit niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Ministerit keskittyivät myös siihen, miten varhaiskasvatus ja peruskoulu voivat auttaa luomaan yhtäläisiä mahdollisuuksia kaikille lapsille ja nuorille heidän taustastaan riippumatta. Lisäksi pohdittiin sitä, miten koulut ja päiväkodit voisivat tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.