Styrker mobiliteten på utdanningsområdet

05.05.22 | Nyhet
MR-U Trondheim
Photographer
Sven-Erik Knoff
De nordiske utdanningsministre har i dag skrevet under en revidert versjon av Reykjavikdeklarasjonen. Hensikten med revisjonen er å understreke viktigheten av mobiliteten på utdanningsområdet.

I Norden har vi siden 1996 anerkjent hverandres utdannelser. Det innebærer at man kan ta høyere utdannelse i et Nordisk land og få den anerkjent i de andre nordiske landene. Ordningen reguleres i «Overenskomsten om adgang til høyere utdanning i Norden».

Selv om ordningen har eksistert i mange år var det behov for å tilpasse Reykjavikdeklarasjonen for å synliggjøre at den gjensidige godkjennelse av utdanning de facto nå også forventes, så langt det er mulig, å være automatisk og uten unødvendige forsinkelser.

Den reviderte utgaven understreker derfor forpliktelsen til full gjensidig annerkjennelse av utdannelseskvalifikasjoner og avskaffelse av mobilitetshindringer på utdanningsområdet. Videre understrekes det at gjensidig tillit og samarbeid utgjør fundamentet for den automatiske godkjennelse av utdanningskvalifikasjoner.

Vårt oppdrag er å forenkle den frie bevegelse for borgerne i Norden. Ved å sikre at utdannelser, så langt det er mulig, anerkjennes i de andre nordiske landene styrker vi den nordiske mobiliteten.

Paula Lehtomäki, Generalsekretær Nordisk ministerråd

Generalsekretær i Nordisk ministerråd Paula Lehtomäki er glad for at utdanningsministrene tydeliggjør sitt engasjement for mobilitet på utdanningsområdet i Norden.

- I vår handlingsplan for Visjon 2030 skal Nordisk ministerråd arbeide for å fremme mobilitet i Norden. Vårt oppdrag er å forenkle den frie bevegelse for borgerne i Norden. Ved å sikre at utdannelser, så langt det er mulig, anerkjennes i de andre nordiske landene styrker vi den nordiske mobiliteten. Revisjonen av Reykjavikdeklarasjonen er med på å understreke de nordiske landenes forpliktelser, sier Paula Lehtomäki.

Under sitt møte i Trondheim diskuterte ministrene også vilkårene for den akademiske ytringsfrihet og tillit til kunnskap. Ministrene var opptatt av hvordan Norden ivaretar den akademisk ytringsfrihet. Diskusjonen er aktualisert av at tendenser i samfunnet utfordrer grunnleggende verdier og normer innen akademisk samarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Ministrene fokusert også på hvordan småbarnspedagogikk og grunnskolen kan bidra til like muligheter for alle barn og unge uansett hvilken bakgrunn de kommer fra. Og hvordan skoler og barnehager kan samarbeide med andre aktører.