Styrker mobiliteten på uddannelsesområdet

05.05.22 | Nyhed
MR-U Trondheim
Photographer
Sven-Erik Knoff
De nordiske uddannelsesministre har i dag underskrevet en revideret version af Reykjavikdeklarationen. Hensigten med revisionen er at understrege vigtigheden af mobiliteten på uddannelsesområdet.

I Norden har vi siden 1996 anerkendt hinandens uddannelser. Det betyder, at man tage en videregående uddannelse i et nordisk land og få den anerkendt i de andre nordiske lande. Ordningen reguleres af overenskomsten om adgang til videregående uddannelse i Norden.

Selv om ordningen har eksisteret i mange år, var der behov for at tilpasse Reykjavikdeklarationen for at synliggøre, at den gensidige anerkendelse af uddannelser, så vidt det er muligt, nu også forventes af være automatisk og uden unødvendige forsinkelser.

Den reviderede udgave understreger derfor forpligtelsen til fuld gensidig anerkendelse af uddannelseskvalifikationer og afskaffelse af mobilitetshindringer på uddannelsesområdet. Desuden understreges det, at gensidig tillid og samarbejde udgør fundamentet for den automatiske godkendelse af uddannelseskvalifikationer.

Vores opgave er at forenkle den frie bevægelighed for borgerne i Norden. Ved at sikre at uddannelser, så vidt det er muligt, anerkendes i de andre nordiske lande, styrker vi den nordiske mobilitet.

Paula Lehtomäki, generalsekretær i Nordisk Ministerråd

Generalsekretær i Nordisk ministerråd Paula Lehtomäki er glad for at uddannelsesministrene tydeliggør deres engagement i mobilitet på uddannelsesområdet i Norden.

– I vores handlingsplan for Vision 2030 skal Nordisk Ministerråd arbejde for at fremme mobilitet i Norden. Vores opgave er at forenkle den frie bevægelighed for borgerne i Norden. Ved at sikre at uddannelser, så vidt det er muligt, anerkendes i de andre nordiske lande, styrker vi den nordiske mobilitet. Revideringen af Reykjavikdeklarationen er med til at understrege de nordiske landes forpligtelser, siger Paula Lehtomäki.

På mødet i Trondheim diskuterede ministrene også vilkårene for den akademiske ytringsfrihed og tillid til viden. Ministrene var optaget af, hvordan Norden tager vare på den akademiske ytringsfrihed. Diskussionen er aktuel, idet tendenser i samfundet udfordrer de grundlæggende værdier og normer inden for akademisk arbejde både nationalt og internationalt.

Ministrene fokuserede også på, hvordan dagtilbud og grundskoler kan bidrage til lige muligheder for alle børn og unge, uanset hvilken baggrund de kommer fra, og hvordan skoler og børnehaver kan samarbejde med andre aktører.