Pohjoismaat elävät nyt mahdollisuuksien aikaa

30.10.18 | Uutinen
Norden och EU
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Pohjoismaiden ministerineuvoston työtä on uudistettu ja tehostettu tuntuvasti viiden viime vuoden aikana. Uudistusten ansiosta yhteistyöalueet ovat nyt poliittisesti entistä tarkoituksenmukaisempia, joten yhteistyöstä on myös entistä suurempaa hyötyä hallituksille, maiden kansalaisille ja elinkeinoelämälle. Toteutettuja uudistuksia käsittelevä raportti esiteltiin pääministereille heidän kokouksessaan Oslossa 30. lokakuuta.

Tuloksista voidaan mainita yhteistyö, joka liittyy esimerkiksi kotouttamiseen, digitalisaatioon, EU-asioihin, ilmastonmuutoksen seurausten käytännön hallintaan, tulevaan pohjoismaiseen työelämään sekä eri puolilla maailmaa sijaitseviin pohjoismaisiin innovaatiotaloihin. Suuri osa aloitteista on sektorienvälisiä, ja niiden rahoituksen on mahdollistanut se, että pohjoismainen budjetti ja ministerineuvoston organisaatio ovat entistä joustavampia. 

Meidän on oltava avoimia jatkuvalle uudistumiselle, jotta pohjoismaista yhteistyötä kohtaan tunnettava suuri luottamus ei rapautuisi. 

Dagfinn Høybråten

Uudistustyötä johtanut pääsihteeri Dagfinn Høybråten kommentoi näin: – Koen, että Pohjola elää nyt mahdollisuuksien aikaa. Uudistetulla yhteistyöllä on entistä paremmat edellytykset tarttua mahdollisuuksiin, ja siihen löytyy jäsenmaista myös poliittista tahtoa. Yhteistyön tehostuminen on johtanut myös siihen, että Pohjoismaiden hallitukset vaativat ministerineuvostolta aiempaa enemmän. Yhteistyötarpeet ovat kasvaneet, ja yhteistyöltä odotetaan tuloksia.  Dagfinn Høybråten painottaa kuitenkin, että uudistustyö ei ole päättynyt.  – Meidän on oltava avoimia jatkuvalle uudistumiselle, jotta pohjoismaista yhteistyötä kohtaan tunnettava suuri luottamus ei rapautuisi, hän sanoo.